Rockström, Antarktis och Parisavtalet

150927-Climate Sensitivity

“Klimatkänsligheten”, Climate Sensitivity, är ett centralt begrepp i kretsen runt IPCC. Därmed menas det antal grader som den Globala Temperaturen skulle stiga med, om halten koldioxid i luften fördubblas. Otaliga forskargrupper har ägnat sig åt frågan och presenterat sina resultat, se grafen ovan. Där har Göran Fröjdh lagt in rektanglar omkring de värden Johan Rockström refererar till och de många lägre värden, som de flesta nya rapporter visar och som svenska media samfällt förkväver informationen om.

Sedan hävdar jag att inverkan av koldioxid är så liten och oregelbunden att begreppet saknar vetenskaplig relevans.

Syd-Logga-HD

2015-10-15 Johan Rockström

“Vår generation är den första som kan fatta kunskapsbaserade beslut om jordens framtid.”

Innehållet är typiskt för honom och hans fabuleringskonst. Bl.a. skriver han att landisen på Antarktisk kan smälta och höja havsnivån med 58 meter. Dagens ekonomi utgår från att “resurserna är oändliga”. Som rubriken visar lider han av storhetsvansinne i tron att människan numera kan styra klimatet.

+ – + – + – +

Samma dag sände jag in nedanstående manus:

Skall Parisavtalet ge en ny ekonomisk modell ?

Johan Rockström menar att Jordens framtid kan bestämmas av kunniga människor. Men själv demonstrerar han stor okunnighet. Tydligast visas det av hans referens till att havet kan stiga 58 meter, vilket förutsätter att Antarktis landis smälter. Det kan inte ske ens på en halv miljon år. Dessförinnan har vi nog haft riktiga istider flera gånger. Isen är nämligen tre kilometer tjock och där uppe är det 20 grader kallare än vid marken.

Det är korrekt att fattigdomen i världen halverats på ett par decennier. En av orsakerna till det är att vi använt fossila bränslen och släppt ut koldioxid i luften. Den är växternas viktigaste näring. De har frodats och klarat torka bättre. Jorden har blivit grönare, vilket särkilt märks söder om Sahara från Röda havet till Atlanten. Tillsammans med den noterade stigningen av den globala temperaturen med en knapp grad på hundra år har den höjda halten av koldioxid bidragit till dramatiskt större skördar. FAO visar att spannmål ökat med 42 procent mellan 1993 och 2013.

Med utsläppen har världens fattiga fått billigare energi och billigare mat, det som lyft dem ur fattigdomen, googla ”koldioxid växt välgörande”.

Utsläppen har varit nyttiga för hela mänskligheten.

Det finns inga mätbara tecken på att koldioxid påverkar den globala temperaturen. Denna har inte stigit på mer än 15 år, medan halten koldioxid ökat. Under det förra seklet har temperaturen både stigit och sjunkit medan halten koldioxid ökat. Det visar att koldioxidens inverkan är försumbar jämfört med de naturliga krafterna.

Rockström bygger sin skrämsel på klimatpanelen IPCC:s ”klimatmodeller”, det vill säga datorsimuleringar. De har visat ständigt stigande temperatur ända till år 2100, vilket blivit mer och mer fel sedan stigningen avstannade för länge sedan. Rockström måste förklara varför han tror att spåmän, som misslyckats med en prognos för 15 år, kan klara att spå 85 år.

Det finns idag inga mätbara fakta som tyder på en kommande långsiktig uppvärmning. En kortsiktig sådan kan utlösas framemot jul av nästa El Niño, vilket inte ska förväxlas med den långsiktiga trenden. De flesta solforskare konstaterar att solens regelbundna cykler nu går in i en period med lika låg aktivitet som under Lilla Istiden, vilket ger hög sannolikhet för några kalla decennier framöver, googla ”solen jorden kallare”.

Det är en bedömning som vilar på gjorda mätningar och jämförelse med historiska förlopp. För en uppvärmning talar endast IPCC:s simuleringar, som visats felaktiga och som IPCC:s egen arbetsgrupp WG I på sidan 505 i sin rapport 2001 förklarade meningslösa, eftersom klimatet är så kaotiskt och man vet så lite om dess naturliga drivkrafter.

Riktigt avslöjande blir Rockströms tal om ekonomi: Han tror att ekonomin hittills utgått från att resurserna är oändliga. Men definitionen av begreppet är: ” Läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet”. I varje företag gäller det att använda tillgängliga, knappa, resurser så väl som möjligt.

Det är vetenskap och sunt förnuft, som ger framtidens välstånd, inte okunniga fantasier om framtiden.

Rent skrämmande blir det när Rockström talar om att det behövs ”en ny ekonomisk modell”. Det skall klimatavtalet i Paris handla om enligt följande tre offentliga uttalanden:

1. FN:s högsta ansvariga för klimatfrågan är Christiana Figueres. Hon sade i februari att klimattoppmötet i Paris skall bli ”första steget mot en total omgörning av världsekonomin”, googla ”figueres intentionally”.

2. Ordföranden för en av IPCC:s arbetsgrupper är Ottmar Edenhofer. Han har förklarat att klimatpolitiken handlar inte så mycket om miljön. Den ”skall omfördela världens resurser”, googla ”nzz ipcc ottmar”.

3. Ordförande för den svenska regeringens Miljömålsberedning är Anders Wijkman. Han förklarar i SvD: ”Nu krävs en ny ekonomisk logik”, googla ”svd wijkman logik”.

Wijkman är även ordförande i Rom-Klubben, som öppet verkar just för the “New World Order”.

Alla tre tycks ha samma mål. Det medför global planekonomi. Väljarna skall övertygas om det nödvändiga i denna utveckling för att ”rädda planeten” från en katastrofal ”global uppvärmning”, som bara finns i datorsimuleringar.

Det minsta vi medborgare kan begära är att regeringen redovisar förslagen till avtal i Paris, så att vi kan debattera dess villkor, innan våra delegater i Paris får sina instruktioner.

Vill vi väljare ha en ”global omfördelningspolitik” eller inte.

Nätverket KLIMATSANS

Wibjörn Karlén, professor em. ledamot Kungl. Vetenskapsakademien, KVA
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Sture Åström, civ.ing. Nätverkets sekreterare

Sydsvenskans debattredaktör Eva Rothstein har meddelat att detta manus inte kommer att publiceras. Därmed ansluter hon sig till riksmedias samfällda policy att hålla läsarna ovetande om sådan information, som visar att dagens klimatdebatt är meningslös och därmed även det stora klimatmötet i Paris.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Rockström, Antarktis och Parisavtalet

 1. Hej !

  Ja, det är för djävligt och måste behandlas därefter. Det gäller nu sysselsättningen
  och då är det i dagsläget enkelt för journalisterna – Följ vad politikerna för sin
  egen del prefererar nämligen att skrämma okunniga människor till lydnad och
  support av världshistoriens största bedrägeri – att CO2 är en förorening som
  skadar oss människor och vars halt i atmosfären skulle missgynna oss genom
  allvarliga klimatförsämringar. Det är följaktligen politikerna som skall angripas !!!!!

  mvh / Olof Hellström

 2. Som fysiker tror jag betydligt mer på avläsningar av termometrar av olika slag än på trams från felmatade datorer även sådana av högst prisklass. Jag anser att Rockström borde ägna sina krafter åt kvärka coch andra djursjukdomar, där han har, delvis, sin vetenskapliga kompetens.
  Mvh, Håkan.

Comments are closed.