Kampanj: Klimatpolitik in i de högsta domstolarna

151012-HD-konferens-UK
Ledamöter från Högsta Domstolen i många länder samlade för en “klimatkonferens”

Vi bevittnar nu en kampanj av världshistoriska mått, som drivs på alla tänkbara sätt och på alla tänkbara nivåer: Det påhittade klimathotet tas som motiv för att vi skall vilja ha en global “New World Order” d.v.s. en global Överstat med “Global Omfördelningspolitik” med ett nytt system för “Logisk Ekonomi”. Jag har sett Sovjets och Comecons planekonomi i praktiken och konstaterar att alla dessa ideal ingick i dess teori.

Det går kalla kårar utmed ryggen, när jag förstår att “man” håller på att skapa en kollegial förståelse för “SAKEN” bland ländernas högsta domstolar:

I september arrangerades en 3-dagars konferens om klimatet för deltagare från högsta domstolen i olika länder samt andra jurister. Den skärpta kanadensiska journalisten Donna Laframboise har granskat mötet.

Här ett sammandrag:

Bland sponsorerna nämns: the Asian Development Bank, Storbritanniens Regering och Högsta Domstol, Kings College, the Journal of Environmental Law samt UNEP, United Nations Environment Programme.

Laframboise ringer i larmklockan, eftersom mötet omges av så mycket hysch-hysch. Då det till stor del bekostas av offentliga medel bör det givetvis genomföras med stor transparens. Men det är mycket hon inte får veta:

1. Hur många som deltog och vilka det var.
2. Hur mycket alltsammans kostade.
3. Hur mycket de offentligt finansierade sponsorerna stod för.
4. Hur mycket de privata sponsorerna stod för.
5. Vilka deltagare fick sina resor betalda av banken eller FN.

Finns det domare i de högsta domstolarna, som tagit emot resor från en bank och FN ?

Hon avslutar med konstaterandet att när det gäller klimatet är FN ingalunda en neutral part. Tvärtom är FN en av de ivrigaste drivkrafterna, vars byråkrati ser framför sig utsikterna till en central funktion i en kommande Överstat.

I Klimatsans har vi sett hur den juridiska expertisen från vår högsta domstol, som ingår i Granskningsnämnden, systematiskt tolkar sina instruktioner diametralt motsatt dessas självklara avsikter: Allsidig information tolkas så att endast sådan i linje med “grundsynen” behöver sändas. Oberoende av politiken tolkas så att grundsynen hos majoriteten av politikerna inte kan ifrågasättas. Granskning av institutioner med makt tolkas så att ex.vis IPCC, WWF, SNF och Greenpeace inte har makt. Kolla under fliken “Granskningsnämnden”.

Nu samlas alltså ledamöter i de högsta domstolarna i många länder för att prata ihop sig i klimatfrågan.

De som är satta att försvara yttrandefrihet och demokrati arbetar aningslöst på att genomföra en transformation till en global planekonomi med enorma byråkratier, som garanterar försörjning och pensioner åt alla överflödiga i FN, åt dagens “förhandlare” och åt “opinionsbildare” i de många GONGO:s i branschen.

Och alla Högsta Domstolar lägger fast de tolkningar av Mänskliga Rättigheter, som skall tillämpas. . .

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Kampanj: Klimatpolitik in i de högsta domstolarna

 1. Någon galen amerikansk flumprofessor ansåg även att s. k. förnekare skulle förklaras som sinnessjuka. Den som sa’t, han/hon va’t!

 2. Hej alla !Mvh, Håkan Sjögren Hur är det med naturvetenskaplig kunskap bland jurister? Jag tror att det är dåligt med den kunskapen i domstolarna.
  Mvh, Håkan Sjögren.

 3. Hej !

  Det är mycket oroande om dagens bedragare från FN och nedåt skaffar sig
  en andlig “skyddsmur” av jurister,vilka aldrig har haft några betänkligheter
  att ta betalt för sina tjänster, som naturligtvis kan utökas till detta ämnesområde

  mvh / Olof H-m

Comments are closed.