Klimatmodellerna är falsifierade

Kurvorna visar de baserar sina larm på. De små cirklarna och kvadraterna visar faktiskt uppmätta temperaturer. Simuleringarna saknar kontakt med verkligheten.
Kurvorna visar vad de baserar sina larm på. De små cirklarna och kvadraterna visar faktiskt uppmätta temperaturer. Simuleringarna saknar kontakt med verkligheten.

NSk-Logga

2015-10-28

Mätningar (RSS- och UAH-satelliterna) av den globala temperaturen visar att denna inte har stigit på snart 19 år. Resultat från temperaturbojar i haven (Argo) visar på en knappt mätbar ökning av havstemperaturer de senaste decennierna (mätningarna längre bakåt i tiden är svåra att tolka, metoderna har varit bristfälliga).

Isutbredningen (räknat på 15 procents istäckning) i Arktis ligger lågt, men inom normal variation (två standardavvikelser), medan isutbredningen med 30 procents täckning är den största på tio år (DMI). Antarktis hade 2014 den högsta uppmätta isutbredningen sedan satellitmätningarna började(NSIDC). Havsnivån har de senaste 150 åren stigit med 2-3 mm per år, och mätningarna visar inte på någon acceleration i den trenden. Antalet tropiska cykloner visar en sjunkande trend; 5-årsmedelvärdet är just nu det lägsta på 45 år (Maue).

Eftersom allt detta sker samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären ökat innebär det att i princip alla de klimatmodeller som IPCC stödjer sig på är falsifierade och behöver göras om. (Koldioxidökningen har tvärtemot alarmisternas påståenden dessutom positiva följder: enligt en ny undersökning [Goklany 2015] bekräftas att jordens växtlighet sedan 1982 ökat med 14 procent tack vare ökad koldioxidhalt. Tusentals experiment indikerar också att skördarna ökat av samma anledning.)

Trots detta fortsätter politiker, media och diverse alarmister och miljöaktivister att sprida sina domedagsprofetior. Larmen kommer säkerligen att öka i antal ju närmare höstens ”klimatmöte” i Paris vi kommer. Senast var det Pontus Björkman, som den 9/10 hotar med tre meters havshöjning, diverse klimatlagar och höjda skatter.

Istället för realistiska satsningar leder de ovetenskapliga klimatlarmen till nya uppfinningsrika sätt att plocka ut mer i skatter och avgifter, kombinerat med stöd till ineffektiva energilösningar av typen vindkraft.

Den av Björkman nämnde Johan Rockström (agronomutbildad fixstjärna i klimataktivistkretsar) vill till och med skapa ett expertstyre som ska stå utanför det demokratiska systemet. Denna odemokratiska institution ska införa nya globala ekonomiska system och lagar; pådyvla människor diverse levnadsregler och vara en slags global klimatmoralpolis.

När spricker bubblan, och när ska journalisterna göra sitt jobb och kritiskt granska alla dessa domedagsprofeter?

Ernst Herslow
Hästveda

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Klimatmodellerna är falsifierade

  1. Jag vet inte om man ska påstå att klimatmodellerna är falsifierade. Däremot kan vi nog lugnt påstå att de matematiska modeller och algoritmer som användas inte lyckas pricka rätt mot verkligheten.

    Lite ironiskt vill jag påstå att klimatmodellerna inte prickar klimat utan finansiella anslag.

Comments are closed.