Earth League och Jackelén

151107-Earth Statement-A

Den “viktigaste svensken i världen”, Johan Rockström, har samlat omkring sig en grupp, “de 17”, som kallar sig the Earth League med målsättningen:

A network of leading institutions working to respond to some of the most pressing issues facing humanity and the planet today

Ett nätverk av ledande institutioner, som arbetar för att möta några av de svåraste problemen mänskligheten och planeten har idag.

Gruppen består av 17 internationella forskare från ansedda institutioner.

Gruppen har initierat “the Earth Statement”, en deklaration om vad ett avtal i Paris måste innehålla. Där krävs bl. a:

– en fundamental omformning av ekonomin,
– vi måste skapa “nya skalor och källor för klimatfinansiering”.

Jag antar att man med “nya skalor” menar procentsatser för klimatskatter.

Jag kan inte förstå detta på annat sätt än att deklarationen utgör ett program för en politisk linje, som siktar till global planekonomi, något som även uttalats av ledande företrädare för FN och IPCC.

Ett antal namnkunniga personer har ställt upp som supporters till deklarationen: (Klicka på “SUPPORTERS” överst på sidan.)

151107-Earth Statement

Där finner vi Svenska Kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén som nummer 2 näst efter Al Gore !

Är kyrkobesökarna klara över vilken politik ärkebiskopen stöder ? ? ?

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Earth League och Jackelén

  1. Det var Antje Jackelén som fick mig att sluta sjunga i kören. Det är för många mobbare i Svenska Kyrkan. Vi som motarbetar mobbing tar givetvis avstånd från kyrkan.

  2. Jag förstår inte det angelägna i ärendet. Det släpps inte ut några obefintliga “växthusgaser” för närvarande. Det finns inga gaser,som kan påverka temperatur och klimat. Befintligheten av sådana är en ren skröna. Under en period av hundra år ökade halten av “växthusgasen ” koldioxid i atmosfären med 40 % samtidigt som globala medeltemperaturen ökade med 0,7 grader utan att någon del av ökningen kunnat hänföras till halten koldioxid i atmosfären. De senaste 19 åren med kraftiga utsläpp av koldioxid har den globala medeltemperaturen inte ökat utan snarare minskat. Detta visar att kungen bland växthusgaser inte kan påverka temperatur och klimat och att den därmed inte är någon “växthusgas”, som klimathotarna tänkerbekämpa med våra pengar. Det så kallade 2-gradersmålet tar uppenbarligen Naturen själv hand om, utan att det kostar oss ett öre. Växtnäringen koldioxid år en nyttig gas, som ökar våra skördar. Det måste räknas som destruktivt att bekriga denna gas.
    Mvh, Håkan.

  3. En person (Jakelén) som försöker att leka ställföreträdare för vår “skapare” och tvivlar på hans “verk” passar utmärkt i “Den jordiska ligan om de 17”!
    Vi får vara tacksamma så länge hon stannar där, villfarelserna blir avslöjade tids nog.

Comments are closed.