Klimathysteri inför Paris

Klimat-Lima-2
Klimatmötet i Lima 2014. Här sitter alla de som skall samlas i Paris för 21:a gången. Där skall ett avtal träffas, som numera inte förväntas innebära några konkreta och bindande åtaganden för att rädda världen, men väl inrättandet av en byråkrati, som skall övervaka vilka åtgärder som verkligen genomförs. Då har denna församling uppnått sitt främsta mål. De blir försörjda med goda löner och säkra pensioner.

VK-Logga

2015-11-02

Susanne Nyström: Världens länder måste möta klimathotet tillsammans

Susanne Nyström verkar vid Liberala Nyhetsbyrån, som presenterar sig så här:

“Vi förser liberala tidningar över hela Sverige med texter till opinionssidorna.”

Således är ovanstående text införd även i Kristianstadsbladet och kanske fler tidningar. Som nykter läsare kan jag inte annat än förvånas över den aningslöshet, varmed hon argumenterar för något som innebär en “New World Order” med utpräglat socialistisk-totalitär karaktär. Det går så helt tvärt emot liberala grundvärderingar som bara är möjligt.

+ – + – + – +

2015-11-07

replik: Klimathysteri sätter vetenskapen på undantag

Skribenten Susanne Nyström inleder en krönika på ledarsidan (2/11) med att citera ur miljöprofessorn Johan Rockströms hyllade sommarprat i P1. I den fortsatta texten finns inte ett spår av kritisk analys av hysterin runt det kommande klimatmötet.

Rockström var förvisso en hyllad sommarpratare i P1. Men för den eftertänksamme är det problematiskt att Public Service närapå uteslutande anlitar just Rockström att uttala sig i klimatfrågan. Han blandar allmänna miljöfrågor med spekulationer och överdrivna klimathot utan vetenskaplig grund och besväras aldrig med några kritiska frågor.

Nyhetsmedia förtiger att det finns tusentals granskade och publicerade vetenskapliga artiklar som pekar åt ett annat håll än IPCC. Det saknas fortfarande faktiska belägg för att fossilförbränning innebär fara för jorden och dess befolkning.

Nyström tycks liksom Rockström mena att det är viktigt med ett bindande klimatavtal. Den 4:e september uttalade Rockström i en intervju i DN: ”Jag kan inte se annat än att 200 länder måste lämna ifrån sig en del av sin beslutanderätt till en planetär institutionell förvaltning”. Vad menar Rockström? Med tanke på hans centrala roll i klimatpolitiken och som opinionsbildare i offentlig tjänst är det inte ointressant vilka ambitioner han har.

Ett bindande avtal handlar om överstatlig makt och pengar. Västländerna anses bära på en ”klimatskuld” och skall därför finansiera en klimatfond på hundra miljarder dollar per år. En klimatdomstol får befogenhet att bestraffa västländer som inte uppfyller sina skyldigheter med betalningar, minskade koldioxidutsläpp och tekniköverföring till utvecklingsländerna. Allt skall övervakas och dirigeras av en gigantisk organisation under FN.

Ett bindande avtal inkräktar på den nationella suveräniteten. Makten blir mer otydlig och det politiska ansvarsutkrävandet blir svårare. Anser Nyström att detta är helt i sin ordning?

Talet om en världsregering eller ”planetär förvaltning”, är uttryck för en ideologisk ambition som går långt utöver klimatfrågan. Likheten med den extrema miljörörelsens och Romklubbens dröm om ”Global Governance” är slående och skrämmande.

Klimatfrågan har blivit maktpolitik och religion. Vetenskapen har satts på undantag. Påven har med hull och hår svalt den nya miljöreligionen.

Den påvliga encyklikan är en entusiastisk omfamning av en anti-utvecklings, anti-marknads, global grön vänsterideologi.

Sammanblandningen av politik och religion med (förment) vetenskap är ett dåligt alternativ till Upplysningens ideal om saklighet och strävan efter sanning.

Sigvard Eriksson
medlem i nätverket Klimatsans

Svar direkt:

Enligt FN:s klimatpanel IPCC är det ytterst sannolikt, eller minst 95 procent säkert, att människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till klimatförändringarna. Så ja, jag anser att det är viktigt att ett klimatavtal undertecknas i Paris. Och ja, jag anser att resursstarka länder, som både historiskt och i dag står för mest utsläpp per capita, ska bidra mer än fattigare länder. Inte för att vara justa. Utan för att det är vår förbannade skyldighet.

Susanne Nyström

+ – + – + – +

En central byrå, som tagit på sig att serva lokaltidningarnas opinions-sidor med material, måste givetvis förväntas ta pressens viktigaste uppgifter på mer än rutin-mässigt allvar: Att granska överhetens påståenden.

Istället gör Susanne Nyström det bekvämt för sig genom att sjunga med i den kör som utgår från att IPCC:s ord är “kungsord”, d.v.s. sanning. Därför lägger hon inte ner någon ansträngning på att granska de många nyheter som visar att IPCC inte kan skilja inkompetenta eller ohederliga forskare från verkliga vetenskapsmän.

För Parismötet gäller:

– Det finns ingen uppvärmning numera.
– Koldioxid gör så lite åt klimatet att det inte kunnat mätas.
– IPCC har haft fel om nästan alla sina katastroflarm om havens nivå, om polarisarna, om öknarna, som inte ökat utan istället minskat, etc.
– De utsläpp och den lilla uppvärmning vi haft under förra seklet har varit välgörande för hela mänskligheten med större skördar, som räddat hundratals miljoner från svält. Det finns ingen “klimatskuld”.
– IPCC visar tydligt sin inkompetens genom att påstå sig vara 95 % säker på klimatet år 2100, fast deras förutsägelser varit mer och mer fel de senaste 19 åren. Sådan fräckhet väntar man sig inte ens av en bondfångare.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Klimathysteri inför Paris

  1. Hej Sture ! Inte bara Påven har svalt den nya religionen med hår och hullingar.. Vår nuvarande regering har ju utlovat 4 miljarder av vårt obefintliga kapital. Skattehöjningar väntar.
    Mvh, Håkan.

  2. Bara för att man jobbar på en liberal nyhetsbyrå behöver man inte vara liberal, vilket Susanne Nyström tydligen bevisar. Hur sanslöst naiv kan man egentligen bli.

    Om Internet inte fanns skulle jag säkert tillhöra den skara som hejade på IPCC. Men nu finns Internet och kunskapen bara några knapptryckningar bort. Hur kommer det sig att man inte utnyttjar den då?

    Hur mycket påverkar då människan? Vad gäller bilismen är påverkan enligt följande. Tänk dig att du tänder en tändsticka i en 40 fots container. Nu har du ökat mängden koldioxid i den. Expandera denna container till att omfatta hela jordens atmosfär. Vad krävas nu för att åstadkomma samma ökning av koldioxid som i containern? Svar: Alla världens bilars koldioxidutsläpp under 20 års tid.

Comments are closed.