Beslut i COP 21 ?

151113-Ledamöter-M-S

Riksdagsledamöterna Jörgen Andersson, M, och Krister Örnfjäder, S.

Dessa båda ledamöter har idag fått nedanstående mejl med kopior till ett betydande antal andra “beslutsfattare”.

Vem beslutar i COP 21 ?

Är det Sveriges Riksdag, Regeringen eller Sveriges folk?

Ärendet har en dignitet som en grundlagsändring, demokrati skall ersättas med planekonomi enligt förslaget.

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/regeringens-strategi-infor-cop21

http://antropocene.se/2015/november/klimatmotet-cop21-handlar-inte-om-klimatet-del-vi.html

Hälsningar
Lars Cornell

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Beslut i COP 21 ?

 1. Glöm inte våra grundlagar! Använd dem!

  1 kapitlet 9 § Regeringsformen
  2 kapitlet 19 § Regeringsformen
  12 kapitlet 10 § Regeringsformen

  Men domstolarna kan man inte lita på, de verkar inte bry sig om svenska grundlagar eller EU-rätt.

  Se till att det personliga ämbetsmannaansvaret återinförs à la före 1975. Nu leker domstolar och myndighet(sperson)er som vilken krigsherre som helst i Afghanistan och Syrien och bestraffar alla som är oliktänkande gentemot krigsherren.

  RF 1:9
  9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som
  fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet
  beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
  opartiskhet. Lag (2010:1408).

  RF 2:19
  Europakonventionen
  19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med
  Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen
  angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
  grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

  RF 12:10 Lagprövning
  10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i
  strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad
  författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller
  om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har
  åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

  Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt
  beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att
  grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

Comments are closed.