SvD:s fuljournalistik

151102-Kiribati-Sea Level

Detta är loggade havsnivåer från mätstationerna på Kiribati. De visar att på 60 år har havet inte stigit mer än 0,6 mm/år. Detta sände jag till SvD den 2/11 till ”klimatreportern” Jenny Stiernstedt. Hon hade tidigare rapporterat att Kiribatis president förutsätter att havet kommer att översvämma öarna. I en debattartikel den 19/10 gjordes samma förutsättning. Mätningar av öarnas areal visar att fler växer än minskar.

+ – + – + – +

Chefredaktör Fredric Karén på SvD har ett svårt jobb: Att leda en stor organisation i en krympande bransch. Han har insett några av de grava problemen. Sin kolumn den 15/8 ger han rubriken:

Källkritiken är viktigare än någonsin

Han hänvisar till Pressens Etiska Regler, som säger dels att allmänhetens förtroende kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling och dels att sakuppgifter skall kontrolleras så väl som möjligt.

Den krympande ekonomin har gjort honom medveten om konkurrensen från nätet, vilket han behandlade den 30/8 under rubriken:

Foliehattsteorier på väg att bli sanningar

Som exempel på en sådan teori som börjar uppfattas som en ”sanning” nämner han att etablerade medier döljer uppgifter om brottsliga invandrare och invandringens kostnader. Han menar att nätets effektiva distributionsapparat nu gör det lätt ”för den som vill presentera en alternativ sanning”. Han ser att hans yrkesroll ”skakas om i grunden”.

Han är beundransvärd som ibland tar emot telefonsamtal från okända. Han svarade och jag påtalade behovet av ”alternativa sanningar” beträffande klimatet. Han annonserade att SvD skulle göra en kraftfull satsning på klimatreportage av en särskild ”klimatreporter” samt att självklart skulle även kritiska röster komma till tals.

Inför mitt besök i Stockholm den 6 – 8 oktober erbjöd jag mig att besöka redaktionen och redovisa grundläggande klimatfakta. Jag menade att det var en fråga för chefredaktören att besluta om: att bryta den Politiskt Korrekta linjen att aldrig tillåta kritik mot ”klimathotet” och istället öppna för sådan kritik. Han hänvisade emellertid till ”klimatreportern”, som visade sig vara Jenny Stiernstedt. Hon hade inte tid medan jag var i stan, så jag föreslog ett möte ”när som helst”. På det svarade hon:

”Jag har fullt framöver, måste prioritera det som jag kan göra journalistik av.”

Den 4/10 lanserades så den nya satsningen ”SvD 2 grader” på ett helt uppslag, vars huvudtema var:

Ett förändrat klimat kommer att driva miljoner människor på flykt.

All texten baseras på helt felaktiga påståenden från IPCC och NASA om att havet kommer att stiga en meter till seklets slut. Det visar den inkompetens som tagit över i de stora institutionerna världen över på grund av att kritiker utestängts från debatten. Naturlagarna sätter en gräns vid c:a 20 cm, vilket förklaras i posten: Havets nivå oroar inte.

Vidare skylls naturkatastrofer som är vanliga i vårt normala klimat på ”klimatförändringarna”.
Orkaner och cykloner har blivit färre det senaste decenniet. Filippinerna och Söderhavsöarna ligger där det är normalt med sådana ibland. Men där bor många fler människor än förr och varje mobil kan spela in en film. Syrien ligger där torka är normalt då och då. Men sedan 1990 har antalet invånare fördubblats och de förbrukar mer vatten än sina föräldrar.

De stora återförsäkringsbolagen Munich Re och Swiss Re har konstaterat att kostnaderna för skador av ”extremväder” har gått ner.

Stiernstedts referenser till översvämning av Alexandria, Maldiverna och Bangladesh illustrerar den okunskap debatten vilar på.

Alexandria är en miljonstad på uppslammade massor från floden Nilen. Sådana sjunker under sekler. Men regelbundna översvämningar tillförde mer slam varje år innan stora dammen i Assuan byggdes. Att stränderna eroderas nu beror således på att landet sjunker, inte på att havet stiger.

Maldiverna växer allt eftersom korallerna växer. I sin okunnighet har Stiernstedt fallit för det jippo dess dåvarande president Mohamed Nashed arrangerade 2009: Han höll möte med regeringen under vattenytan iklädd cyklop och syrgastub, vilket fick stort genomslag i media. Men dessa har inte berättat att han diktatoriskt stoppade ett TV-program om en vetenskaplig undersökning av stränderna, som visade att havet inte stiger där.

Bangladesh har två problem: Dels ligger det på ett uppslammat delta och dels ligger detta på den tektoniska platta, som sakta trycks in under Himalaja.

Således: En del av de problem som nämnts är inbillade, havet stiger inte. Resten beror inte på ”klimatförändringarna”, eftersom sådana inte noterats på 19 år. De kan inte påverkas av koldioxid, även om man tror att den påverkar klimatet.

Stiernstedt har tidigare varit politisk reporter på Aftonbladet. Det är förmodligen där hon lärt sig vad man ”kan göra journalistik av”. Det tycks vara skrämsel och stora rubriker. Det tycks ha varit en så solid merit vid utnämningen till ”klimatreporter” att ingen kunskap om klimatfakta var behövlig, det som jag erbjöd mig att tillhandahålla. Skrämsel och stora rubriker är också kännetecken på Sveriges mest extreme klimatalarmist, Johan Rockström. Han undviker vanligen att redovisa några mätbara fakta som grund för sina påståenden. Det var tydligen naturligt att inbjuda honom till redaktionsteamet.

Som absolut klimax presenterades den 13/11 ”klimatskeptikernas” synpunkter. För att finna rätt ”kompetens” vände man sig till Rockströms handgångne efterträdare på Stockholm Resilience Centre, Johan Kuylenstierna, som lade fram sin syn under rubriken:

6 svar som retar klimatskeptikerna

Stupiditeten tycks obegränsad: Rubriken visar hur oärlig presentationen är.

I delen Näringsliv lägger han ut texten vidare:

Starka krafter motarbetar klimatforskningen

Däri har han rätt, men han inser inte att han själv gör just det: Motarbetar ”riktig forsk-ning” om klimatet genom den falska propaganda han och Rockström ständigt trumpetar ut. Med hjälp av många media, ex.vis SvD.

+ – + – + – +

Karén har inte insett att det dyraste kapitalet SvD har är prenumeranternas förtroende för tidningens sannfärdighet och goda omdöme, tidigare unikt bland rikstidningar. Något finns kvar på ledarsidan, men i övrigt håller han nu på att förskingra det: Satsningen ”SvD 2 grader” är ett övertydligt exempel på överträdelse av de Pressetiska Reglerna:

1. Kontrollera sakuppgifter har Stiernstedt ansträngt sig att undvika. Det mesta hon skriver är fel, fast det finns lätt tillgängliga fakta, som jag erbjudit mig att hjälpa till att finna.

2. Felaktig sakuppgift skall rättas. Det har inte skett.

3. Den som vill bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till det. Vi är många som påpekat fler felaktigheter än de jag nämnt ovan. Ingen har fått komma till tals.

4. Återge alla parters ståndpunkter. Här har man dels hållit på i mer än en månad med ständigt felaktiga påståenden, orkestrerade av landets meste alarmist, Rockström, och dels låtit en av hans närmaste presentera argument som falskeligen tillskrivs oss. Det är rent hån. Dessutom kallas vi nedlåtande för ”klimatskeptiker”. SvD har blivit en megafon för propaganda.

Således upprätthåller inte SvD pressens viktigaste uppgifter: Att informera allsidigt och upprätthålla yttrandefrihet med alla sidors tillgång till mediet. Det fyller mig med sorg att landet Sverige har fallit så djupt, att rent totalitärt agerande från en rikstidning kan fortsätta.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “SvD:s fuljournalistik

 1. Klimatskeptiker kan lika väl vara en person som förnekar att det finns andra orsaker till förändringar i klimatet än mänsklig påverkan.

 2. Hej Sture ! Klimathotarna tycks ha förlorat förmågan att skämmas och SvD är ett exempel på detta. Vi har under de senaste 19 åren släppt ut stora mängder koldioxid utan att den globala medeltemperaturen har ökat, utan snarare minskat. Detta visar klart att Naturen självständigt klarar av målet att temperaturen inte skall få öka mer än två grader C. Ändå tycks SvD kämpa för 2-graders-målet. Dess vapen är att minska halten av “livets gas” i atmosfären. Utan koldioxid kan inte växtligheten leva. Vad säger veganerna om striden?
  Mvh, Håkan.

 3. SvD tycks medvetet tävla med DN – och tvärt om – i alarmistisk klimatjournalistik med IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare som okritiskt accepterad faktabas.
  Alla kontakter med dem och andra media ger samma svar: alla hänvisar till IPCC. Men de tycks inte veta vad IPCC är, hur IPCC-delegater utses eller hur IPCC arbetar.
  De fungerar precis som gamla tiders svenska kyrka, som via katekes och husförhör höll folk till den sanna läran. Journalisterna själva tycks se skepsis som ogräs som skall rensas bort. I deras ögon hamnar vi i samma fack som kufar och extremister.
  Lars Bern och flera med honom undviker gammelmedia och verkar på nätet. Men då når de mest likasinnade. De som styr i politik och näringsliv hämtar sin information från gammelmedia. Vi når dem inte genom bloggar och hemsidor, bara via media som de faktiskt följer – eller genom aktivt uppsökande information. Det senare är något vi måste satsa på!

Comments are closed.