Dieselkraft till möllorna

151122-Wind-diesel-hybrid

Avlägsna orter i arktiska Kanada har varit hänvisade till dieselgeneratorer för sin el. Där har man kombinerat dem med vindkraft, för att spara bränsle, som är dyrt att frakta så långt. I Storbritannien gör man numera samma kombination, eftersom de många vindkraftverken står stilla ibland.

Engelska Daily Mail rapporterade den 18/11 att ”Gröna skatter kan orsaka blackout nästa år!” En färsk rapport till energiministern Amber Rudd konstaterade att de gröna skatterna på el hade drivit många stora kraftverk i konkurs. Därför förutsåg hon en klar risk för blackout nästa år. Totala kapaciteten har minskat med 20 % på 5 år.

Hon har skurit ner subsidierna till ”grön” el och avser att satsa på gas- och kärnkraft. Hon prioriterar säker tillgång på el högre än minskade utsläpp.

Hennes företrädare har drivit fram helt absurda förhållanden, som rapporterades redan 2013, ex.vis av Narrskeppet.

The Times redovisade dagens läge den 22/11:

Man har gjort verklighet av det som ännu, såvitt jag vet, bara diskuteras i Tyskland: Subventioner för att hålla “reglerkraft” stående på stand-by. Och lösningen med dieselaggregat är förstås praktisk av många skäl:

1. Dieselaggregat är en standardprodukt, för vilken tillverkningskapaciteten är närmast oändlig. Det är bara att köpa.

2. De levereras i en container, som man bara behöver köra till möllan och parkera.

3. De är mer snabbstartade än t.o.m. gaskraftverk.

4. Deras effekt kan automatiskt regleras, för att balansera möllans nyckfulla produktion.

5. Placeringen invid en mölla gör att leveransen av ström till nätet upprätthålls, vilket eliminerar problemen med oförutsebar obalans i nätet.

Ungefär 1.000 aggregat har placerats ut de senaste 18 månaderna. De har i regel kapaciteten 2 MW, megawatt, för att matcha vindkraftverkens 2 à 3 MW. Ett aggregat subventioneras med upp till £ 83.000 för att bara finnas på plats, SEK 1,1 miljoner med dagens kurs.

När det snurrar i gång, får det upp till SEK 4,77 per kWh, d.v.s. 9 gånger normalt pris, eftersom det tar belastningstopparna. När det sedan säljs, kan det få 30 % av kostnaden av skattemedel och dessutom befrielse från skatt på realisationsvinst.

Dessa villkor har gjort att “dieselkraft” är den snabbast växande sektorn på elmarknaden i Storbritannien !

Det är resultatet av hejdlösa satsningar på ”förnybar el”, för att minska utsläppen av koldioxid. Ren galenskap, eftersom utsläppen inte påverkat klimatet så mycket att det kunnat mätas. Dessutom har deras höjning av halten koldioxid i luften visat sig vara välgörande för hela mänskligheten, se här och här.

Mail citerar den förre chefsrådgivaren till energidepartementet, professor David MacKay:

EU:s mål för ”grön energi” är baserade på ”vetenskapligt nonsens”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Dieselkraft till möllorna

 1. Släng upp ett vindkraftverk. Strunta i om det är lönsamt eller inte. Vinsten ska genereras av dieselverket. Någon som tror på att någon resonerar så?

  Går vindkraftverket dessutom sönder blir det ännu mer lönsamt. Detta kunde vara ett tips till vindkraftparken i Vänern utanför Skoghall där två vindkraftverk av tio har varit trasiga i över ett år nu. Politikerna käbblar om utifall de ska lagas eller inte. Alla kommuninvånare som de lurat att satsa pengar i detta är inte glada. Dessutom gjorde kommunens vindkraftverk fem miljoner i förlust förra året.

  1. Vänervindparken kunde köpa en U-båt att förtöja – Dieselmotor, batterier och transport ut till snurrorna. Tre i ett, värsta Kinder-ägget!

 2. Hej!

  Den engelske professorn och tillika rådgivaren till det engelska
  parlamentet Professor David MacKey:s slutsats är så bra att jag gärna upprepar den:
  EU:s mål för så kallad grön energi är baserad på vetenskaplig nonsens. Låt mig
  tillägga : Vindkraft kan icke ensamt upprätthålla ett kraftnät och är därför tärande
  på primära kraftslag såsom kärnkraft och vattenkraft.
  Att ge subventioner åt vindkraft är tärande på oss konsumenters ekonomi.
  Att ge förtur åt vindkraft i en överskottssituation som vi nu har sedan länge förstör elmarknaden och ökar den tärande effekten på både vatten- och kärnkraft.
  DET SOM JAG OVAN HAR BESKRIVIT ÄR VÅR REGERINGS POLITITIK , som följaktligen
  bör ändras omgående .
  Olof Hellström

 3. En sak som s.k. miljövänner inte har insett är att människans största fiende inte är människan utan faktiskt naturen. Vi människor för en ständig kamp mot naturen för att vi ska kunna överleva. Att vi är 7 miljarder människor på jorden nu är för att vi har lyckats ganska bra i kampen mot naturen.

  Ovan kan jag direkt koppla till priset på energi. Ökar vi priset på energi kommer speciellt vi som bort i ett kallt klimat få sämre förutsättningar i vår kamp mot naturen. Ska det bli på det viset att en stor del av vårt liv ska gå åt till att jobba för att få råd med energi?

  Det är faktiskt så att den tid vi får över, den kan vi ägna åt att fundera ut och prova lösningar på problem. Det är det som är förutsättningen för välstånd. Minskar vi på den tiden kommer även vårt välstånd att minska.

  Det mest komiska (för skratta åt detta elände måste man) är att när tiden för problemlösning minskar då blir det heller inte några smarta lösningar på framtida energiproblem. Det enda vi kommer att få är statliga och korkade lösningar till väldigt höga kostnader som ska finansieras med ännu mer skatter.

  Således kan vi vänta på den dagen när statsminister står i riksdagen och läser upp en lista på alla nya dieselkraftverk. I alla fall ökar varje installation BNP – riksdagens ekonomiska gud.

 4. Syntetisk diesel har samma kemiska sammansättning som fossil diesel och vid förbränning bildas samma mängd koldioxid, möjligen med den skillnaden att den syntetiska dieseln innehåller C14, vilket den fossila saknar.
  Den svenska skogshanteringen, kalhyggen och nyplantering, får inget gehör i centraleuropa. Sedan 30-åriga kriget har vi betraktats som dumma med en axelryckning. I vilket fall som helst kan vi knappast göra anspråk på att vara bäst utom i att basunera ut globalt rent nonsens. Regeringen har fått svar på vad en komocka egentligen innebär i koldioxidekvivalenter. Jo 1 kg kokött är lika med 10 liter bensin.
  Tala om skitsnack! Visst är det riktigt. Hur går det ihop med öppna landskap. Vad blir det av metanet, kanske koldioxid och vatten vid lägre tryck och temperatur. Vatten över huvudet, inte sant? Vem var Tore Wretman? Nu är det Pling Plong och Thai.

Comments are closed.