Ett överdrivet koldioxidhot

151112-Tellus

VK-Logga

2015-11-23

Kunniga vetenskapsmän glider närmare åsikten att ökad mängd koldioxid påverkar jordens temperatur endast obetydligt. Det är inget att oroa sig för, och de ursprung-liga larmen har kunnat förpassas till myternas värld. Om det är något vi bör oroa oss för så är det nästa istid som nu inte kan vara så långt borta.

Det skriver Peter Stilbs, professor emeritus som företräder klimatupplysningen.se tillsammans med Leif Kullman, Umeå som professor emeritus i naturgeografi och Lars Cornell som företräder nätverket Klimatsans.

För 15 år sedan hade IPCC och SMHI en hypotes om att mänskligt utsläpp av koldioxid skulle få jorden att bli 3 – 6 grader varmare. Datormodellerna är emellertid dåliga och de visade sig vara fel.

Kunniga vetenskapsmän glider nu närmare åsikten att ökad mängd koldioxid påverkar jordens temperatur endast obetydligt. Det är inget att oroa sig för och de ursprungliga larmen har kunnat förpassas till myternas värld. Om det är något vi bör oroa oss för så är det nästa istid som nu inte kan vara så långt borta. Sådan är jordens rytm.

Gröna politiker vill införa planekonomi under FN liknande den i det gamla kommunistiska Sovjetunionen. De behöver klimatlarmen för att motivera en sådan omställning av global maktutövning.

Därför trissar de upp den gamla uppfattningen ytterligare helt utan vetenskapligt stöd. Men den informationen når dig inte eftersom vetenskapsmän som kan berätta hela sanningen ej får komma till tals i SVT.

Missledda tar upp ämnet utan att ens veta vad som är störst, nyttan av mer koldioxid eller skadan. Sveriges folk borde göra uppror över SVT:s ensidiga och vilseledande information som kan leda till katastrofalt felaktiga beslut.

Vetenskapligt belagt är att ismassorna i Arktis, Antarktis och Himalaya nu ligger inom normala variationer. Havet höjer sig ej mer än vad det gjort i 200 år och orkanerna är snarare färre än fler.

Det vi också kan se är att växterna gynnas av förhöjd koldioxidhalt. Produktionen av säd har ökat med 15 procent, vissa andra växter mångfalt mer än så och den svenska skogen växer ”så det knakar”. Till och med öknarna börjar grönska eftersom koldioxid gör att växterna tål torka bättre.

Den globala nyttan av mer koldioxid har beräknats till tusen miljarder dollar. Det skall vägas mot koldioxidens skadeverkan som är ringa om den ens finns.

Vi kan ta ut något mer biobränslen ur skogen, men inte mycket. Det räcker inte till och ”förnybart” är inte detsamma som bra. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande. Byt därför ut begreppet ”förnybart” mot ”långsiktigt hållbart”. Det lyfter tanken till en mer intelligent nivå.

När livet kom till jorden och fotosyntesen tog fart för några miljarder år sedan var koldioxidhalten tiofalt den nuvarande. Sedan dess har kolet långsamt lagrats i marken och koldioxiden minskat till nära den gräns då allt liv upphör.

Den gröna politiken är därför fientlig mot livet självt och förstör vår miljö och våra livsbetingelser. Koldioxid borde av kyrkan förklaras helig och ej bespottas som en medeltida häxa.

Om vi fördelar jordens landyta blir det två hektar (0,02 kvadratkilometer) per invånare. Något mer än hälften kan användas för produktion av livsmedel, bränsle och tekniska produkter. Hur mycket skulle du vilja avsätta av det för att framställa bränsle till din bil och hur långt tror du att du kan köra på det?

På den jord som snart måste föda tio miljarder människor är det därför människans plikt mot allt liv att föra upp åtminstone en del av kolet till atmosfären för att på så sätt öka fotosyntesen på land och till havs. Nere i marken gör kolet ingen nytta.

Efter decennier av grön indoktrinering kan det här vara omvälvande tankar. Många förstår sambanden meddetsamma men för andra tar det litet längre tid.

Peter Stilbs
Leif Kullman
Lars Cornell

+ – + – + – +

VT-Logga

2015-11-16

Koldioxid inget problem

+ – + – + – +

Baro-logga

2015-12-03

Koldioxid, vän eller fiende

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Ett överdrivet koldioxidhot

  1. Mänsklighetens stora, långsiktiga problem är snarast att upprätthålla en rimligt hög CO2-halt i atmosfären för att stimulera mer grödor för ännu några decenniers växande befolkning. Sedan blir nog huvudproblemet att genom arbete (det finns inget annat!) skapa tillräckliga resurser för att ge allt fler gamla en anständig ålderdom. Det går inte om vi börjar arbeta vid 30 och slutar vid 60!

  2. Citat ur Blandaren: “Livet är inte bara en lek. Det är också en dans på rosor.” Detta tycks vägleda svensk politik och offentlig debatt.

  3. Kan inte låta bli att dela detta klipp från Youtube hur tokigt det här med klimatförändringar kan bli. Obama gör ett uttalande på en amerikansk militärbas. Sedan kommer reaktionerna från några tv-reportrar i Egyptiern. Riktigt roligt:

Comments are closed.