SvD:s trasiga heder

151125-Ymnighetshorn

Det kapitalismens ymnighetshorn, som klimatförhandlarna vill åt

SvD:s chefredaktör Fredric Karén tycks ha så brått, att han inte hinner läsa de mejl han får. Vi är flera som lovat att hjälpa honom att göra satsningen på klimatet så balanserad som de pressetiska reglerna och hans egna uttalanden förutsatt. Emellertid sprider SvD istället falska nyheter, vilket trasar sönder förtroendet för redaktionen och för hans egen heder.

Kanske nås han säkrare av en bloggpost ute i “Cyber-rymden”, det moderna medium han visat respekt för. Därför visar vi här det senaste mejlet från en mycket kunnig läsare, som upprepade gånger beriktigat påståenden i den omfattande satsningen, utan reaktion från honom:

+ – + – + – +

Herr Chefredaktör!

Här kommer nya synpunkter på er satsning “SvD-2 grader”:

2015-11-13 utbreder sig Johan Kuylenstierna under rubriken “Starka krafter motarbetar klimatforskningen”. Han pratar om klimatforskningen som om man inte får kritisera den, och han vet alltså inte vad en korrekt bedriven vetenskap innebär. Var “de starka krafterna” han talar om skulle ha fått utrymme i den hårt censurerade svenska medievärlden kan han inte ge exempel på, utan detta verkar han (tyvärr) ha drömt. Hans prat om “starka krafter” låter som nazisternas tal på 30-talet om den “judiska konspirationen”, där en i verkligheten svag och förföljd folkgrupp beskylldes för att med oändlig ondska och gigantiska finansiella resurser sprida falska budskap. Sedan är frågan vilka krafter som är starkast: Finansieringen (och därmed antalet rapporter och skriverier) av “global uppvärmning” överträffar med kanske en faktor 100 skeptikernas finansiering. Ändå är rapporterna och propagandan om en överhängande global uppvärmning nästan helt befriad från mätresultat, men innehåller så mycket mer av simuleringar på dubiösa förutsättningar och en myckenhet rena spekulationer.

2015-11-16: SvD har en ny braskande artikel där Naomi Klein (aktiv för bl.a. “Reclaim Wall Street”) fiskar i grumligt vatten (de vatten som Åsa Romson bara “tappade håven” i) efter terroristattackerna i Paris. Hon beskyller oljan och kapitalismen för att orsaka både klimatförändringar och krig och därmed också terrorism. Hon verkar vara lika verklighetsfrämmande som Evo Morales (president i Bolivia), som också beskyller kapitalismen för allt ont. Eftersom han (liksom Venezuela, Brasilien, Argentina och Ecuador, se ledaren i SvD: ”Nu är de skrupelfrias ymnighetshorn tomt”) länge har bedrivit en vänsterpolitik, som fått kassakistorna att sina, vill han gärna att den kapitalistiska västvärlden, som av förståeliga skäl länge haft god ekonomi och kunnat samla pengar på hög, skickar dem till honom.

Jag har också sammanställt en moteld till “6 svar på tal till klimatskeptikerna” som Kuylenstierna publicerat på “SvD-2 grader”. Motelden är riktad mot de budskap (de själva säger “berättelser”) som alarmister av alla schatteringar får sådan hjälp av godtrogna massmedia att sprida. Till skillnad från “SvD-svaret” som baseras på tyckanden, finns det rejält med fakta som stöder min moteld. Jag gör gärna en sammanställning med referenser.

1. “Klimatet håller på att förstöras”.

Fakta: Klimatet har alltid varierat av naturliga orsaker och den globala temperaturen har nu varit i stort sett konstant i 19 år. Den lilla ökning av temperatur och koldioxidhalt som skett sedan 1850 har varit bra för människor och växtlighet.

2. “Koldioxiden är orsaken till temperaturhöjningen och en fortsatt ökning medför att gränsvärden överskrids vilket leder till en katastrof”.

Fakta: Det är matematiskt bevisat (faktiskt!) att koldioxiden inte kan vara huvudorsaken till klimatvariationer. Alarmister övertolkar simuleringar, men även mer måttfulla klimatoroade baserar sina spådomar enbart på simuleringar, som förutsätter att koldioxiden är huvudorsaken och som anger en temperaturhöjning de senaste 19 åren, som inte funnits i verkligheten. Det finns inga fakta eller teorier som motiverar Rockströms prat om “gränser som inte får överskridas” och framtida “katastrofer”.

3. “Det finns en konsensus på 97 % att människan är huvudorsaken till klimatförändringar”.

Fakta: Konsensus 97 % är en fabrikation och konsensus är inget argument för vetenskaplig relevans (konsensus var på sin tid 100 % att relativitetsteorin var fel och att solen kretsar runt jorden).

4. “Vi måste omedelbart sluta använda fossila bränslen och gå över till 100% förnyelsebar energiproduktion, som är billigare än konventionella metoder”.

Fakta: Förnyelsebar produktion, oavsett storleken på installerad effekt, kan bara ge en bråkdel av behovet på vintern i Sverige. En övergång till 100 % förnyelsebar energi kostar mycket mer per producerad kWh än dagens produktionsmetoder, om man inte förutsätter fortsatt stora subventioner, som alla måste betala och som snedvrider marknaden. Förnyelsebar produktion kräver (eftersom sol + vind ger i medeltal ca 14 % och som minimum nära 0 % av installerad effekt) att ledningskapaciteten måste byggas ut kraftigt för transferering minut för minut av hela det nationella effektbehovet. Dessutom krävs antingen att kapaciteten i dagens energiproduktionsmedel behålls som back-up, eller att man skaffar en landsomfattande lagringskapacitet, som klarar både topp- och medelbehovet (vilket är mycket dyrt i de flesta länder utan vattenkraft).

5. “En omställning till förnyelsebar elproduktion kostar inget sett över hela jorden, eftersom man finansierar detta genom att utnyttja dagens gigantiska fossilsubventioner och enorma klimatkostnader”.

Fakta: Dagens fossilsubventioner förekommer mest i tredje världen och, om dessa pengar används för omställningen, sänks levnadsstandarden där. Klimatkostnaderna är enbart en teoretiskt (och överdrivet) framräknad kostnad, som inte betalas av eller på annat sätt “drabbar” någon idag. Den kan därför inte användas för finansiering av någonting, eftersom de inte finns som reda pengar.

6. “Klimatet är för viktigt för att man skall hantera frågorna i demokratisk ordning. För att genomdriva den krävda övergången till ett 100 % fossilfritt samhälle måste världssamhället omstöpas”.

Fakta: Ett sådant program föreslås av FN, påven, svenska kyrkan och vänsterextremisten Naomi Klein och har kallats en “utökning av demokratin”. Men i verkligheten är det ett program i Pol Pots anda. Det kan genomdrivas enbart genom beslut i FN, som då blir världsregering utan att vi fått rösta om saken. “Ett första steg är den konferens i Paris som skall ordnas i dec 2015” (med 40 000 deltagare!!).

7. “Eftersom klimatförändringarna mest drabbar de fattiga i världen kallar vi ett sådant program för klimaträttvisa och västvärlden skall för sin tidigare miljöförstöring kompensera tredje världen med 100 miljarder $/år (eller totalt 750 000 miljarder kronor enligt IMF)”.

Fakta: Ett sådant program ger lägre (i stället för en önskad högre) levnadsstandard framförallt åt de fattiga genom högre energipriser och därför motarbetas det av Kina och Indien. Ingen kan förklara varför västvärlden skall betala något, om det som det påstås inte kommer att kosta något. Västvärldens subventioner innebär att befintliga resurser skall omfördelas mellan fattiga och rika i världen. Detta är klassisk kommunistisk politik som alltid förutsätter att kakan inte går att fås att växa utan skall fördelas “rättvist”.

En omfördelning gör dock inte ens i teorin den fattigare delen av världen så mycket rikare än idag, medan den rikare blir nästan lika fattig som den idag fattiga delen. Bägge grupperna förlorar helt incitamentet till att förbättra sin situation. Metoden för överföring som FN framfört är att omfördelningen av resurser skall ske i form av en skatt som betalas till tredje världen. Det är ett annat namn för bistånd av den typen som i många länder hittills har utgjorts av ren penningöverföring till några styrande i landet med en våldsam korruption som följd. Att jordens befolkning har fått ett mycket högre välstånd och att många färre klassas som fattiga de senaste trettio åren (snabbare än FN haft som mål), har inte skett genom penningbistånd utan genom kapitalistiska metoder med satsningar i infrastruktur och utbildning.

8. “Kärnkraft och annan högteknologisk energiproduktion behövs inte”.

Fakta: Den fattiga delen av världen behöver en välståndsökning och förbättrad teknologi (på både hög och låg nivå). En ökad energiproduktion i tredje världen är en förutsättning för detta. En frysning av teknologin förstör alla incitament till en förbättring.

Med vänlig hälsning,

Claes Lindskog

+ – + – + – +

Det är inte skamligt att erkänna att man blivit lurad av IPCC m.fl.

Men det ÄR skamligt att fortsätta lura läsarna, sedan man fått besked om fakta och inte underrättar läsarna om dessa, så att läsarna själva kan bedöma deras trovärdighet.

Det är medias kärnuppgift: Att ge allsidig information.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “SvD:s trasiga heder

 1. Schibsteds “panel” gjorde en undersökning i början av månaden med frågor som skulle lämna svar om kampanjen “SvD 2-grader” hade gett önskat resultat. Tydligen svarade panelen fel eftersom jag inte har sett någon publicering av resultatet (om man inte har sparat den till öppningen av Klimatkalifatets stormöte).

 2. Fakta: Det finns 0,4 g CO2/cm2 över hela jorden (varje cm2 har 1 kg luft ovanför sig som innehåller 400 PPM eller 0,04 procent. (1 kg * 400 / 1 000 000 = 0,0004 kg eller 0,4 g CO2/cm2)
  Då finns det finns 4 000 ton CO2 ovanför varje kvadratkilometer (km2)
  Jordens totala area är 510 100 000 km2 (Wikipedia)
  Totalmängden CO2 är då 510 100 000*4 000 = 2 040 400 miljoner ton CO2 i Jordens atmosfär
  Totala utsläppet av CO2 lär vara 7 000 miljoner ton CO2 per år.
  Det blir en total ökning av CO2 över hela jorden med 0,34 %. Mätfelet är betydligt större än 0,34 %
  Läs mer på
  http://kostkunskap.blogg.se/2015/november/klimatbluffen-och-hc-andersen.html

 3. Jag skrev ett mejl till reportern Jenny Stiernstedt efter artikeln om att något örike håller på att slukas av stigande hav. Jag påpekade att Charles Darwin för mer än 100 år sedan lade fram teorin att havsytans höjning skapar de atoller som i sin tur bygger upp korallöar. Dessa öar är skapade av havsytehöjningen och kommer inte att dränkas av den. Darwins teori är nu allmänt accepterad. Om korallöar och -rev kunde slukas av stigande hav, skulle det förresten ha inträffat för länge sedan och korallrev skulle bara vara kända som fossil.
  Jag fick (naturligtvis) inget svar. I stället dyker det upp en ny artikel om att Kiribati håller på att sjunka. Sjunka? Att använda det ordet är ju att påstå att det är havsbotten som sjunker, inte havsytan som stiger. Svenska journalister vet ingenting och vill ingenting veta om klimatfrågor. De vill bara larma och ha sig. Det är det intryck de ger.

Comments are closed.