Avtal om annat än klimat

De amerikanska myndigheterna NASA och NOAA administrerar databaserna med världens temperaturer. De har beslagits med utbrett fusk genom att sänka gamla värden och höja sena värden, så att en tydlig uppvärmning verkar ha skett. I utländska media har detta fusk uppmärksammats. Nu har kongressen begärt en utredning av den interna hanteringen av data. Larmen om … Continue reading Avtal om annat än klimat