Datasimulering dålig metod

150913-Spencer CMIP5-73-models
Diagrammet visar 73 av IPCC:s datasimuleringar med svart linje för deras medelvärde. Uppmätta värden från 4 serier ballongmätningar visas med cirklar och från två satelliter med kvadrater. Efter 1995 blir simuleringarna alltmer fel varje år.

EP-Logga

2015-11-24

Dagligen möts vi i snart sagt alla medier av budskapet att jordens undergång är nära. Alla inblandade i denna enorma propaganda utgår från att vetenskapen är entydig: Koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter kommer att höja temperaturen med 2 – 5 grader, om vi agerar genom att minska utsläppen av livets gas, koldioxid.

Klimatet är ett ”kaos-system” därför att jordens atmosfär inte är en stabil luftmassa. Då kan framtiden inte förutspås genom datasimuleringar. Man kan inte simulera ett system, som man inte vet hur det uppför sig. Det räcker med att ta del av SMHI:s väderprognoser, som håller max några dagar. Att SMHI kan förutspå vad som kommer att hända i Sverige om 50 år är därför en ren gissningslek, men riskfri eftersom ingen kommer att få stå till svars.

Om man jämför sammanställningar från ett 70-tal datasimuleringar av jordens medeltemperatur med olika modeller mellan åren 1978 och 2013 med mätningar från väderballonger och två satelliter, så visar verkligheten något helt annat.

Jordens medeltemperatur har legat i stort sett still. Att den plötsligt skall stiga 2 – 5 grader som diverse ”förståsigpåare” i massmedia hotar med, verkar inte speciellt troligt.

Koldioxidhalten i atmosfären har ökat långsamt men stadigt. Den är nu cirka 400 miljondelar eller ppm. Det tycks därför inte finnas något synbart samband mellan människans utsläpp av koldioxid och jordens temperatur.

Dyra klimatinvesteringar som enbart tar sikte på att minska koldioxidutsläpp är bortkastade pengar. Att investera pensionsfonderna i så kallade klimatsmarta företag riskerar därför att ruinera fonderna framöver, och att centralisera styret av fonderna är ett sätt att återinföra de 5-årsplaner som Sovjet höll på med tidigare och som ledde till armod och misär.

Hur kan det komma sig att alla större massmedia som dagstidningar, radio och TV så okritiskt förmedlar dessa villfarelser? Hur kan det komma sig att någon genomlysning i klimatfrågan inte kommer till stånd i massmedia? Vilka mäktiga intressen styr klimatdebatten så ensidigt?

Staffan Wohrne, Bålsta

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Datasimulering dålig metod

 1. Vad jag har lärt mig kan man bara få rätt till 100 % i en datorsimulering i ungefär 0,001 sekunder.

 2. Det framgår inte, men diagrammet ovan publicerades ursprungligen av Roy Spencer, en av de största skojarna inom klimatområdet. Man kan fråga sig varför han har tagit med 73 datorsimuleringar men bara 6 riktiga mätserier. Svaret är enkelt: Av ett stort antal mätserier har han valt ut de undantag som tycks visa att datorsimuleringarna överdriver temparaturutvecklingen, samtidigt som han har plockat bort det stora flertalet som i själva verket visar att datorsimuleringarna ger ganska goda förutsägelser. Det är därför föga förvånande att man hittar detta diagram på hans blogg istället för i en vetenskaplig tidsskrift, då nästan allt han försöker publicera sållas bort som skräpvetenskap genom peer-review-processen. Så låt er inte vilseledas!

  Med vänliga hälsningar,
  Clas Carleman

  1. Bäste Clas !

   Du är ute och cyklar lite vingligt. Spencer har valt de mätserier som är pålitliga sedan lång tid.

   De du kallar “vetenskaplig tidskrift” har gjort sig till kampanjorgan för klimathotet, som väg till The New World Order med global planekonomi, administrerad av FN:s byråkrater, som av jämlikhets-skäl skall komma från alla nationer, även genomkorrumperade diktaturer, som det finns många av.

   Tidskrifterna har fördärvat processen med peer-review, så att enbart “frälsta” alarmister väljs för granskning. Den är således ett meningslöst utbyte av tjänster kompisar emellan. Hela “klimatdebatten” baseras på utfrysning av kritiker. Det är så långt från riktig vetenskap som tänkas kan. Vetenskapens framskridande förutsätter meningsutbyte kritiker emellan.

 3. Jag överlåter åt var och en att själv bilda sig en uppfattning om sanningshalten i dina påståenden.

  Med vänliga hälsningar,
  Clas

Comments are closed.