Klimatpanelen litar på felaktiga datamodeller

151125-Pachauri
Klimatpanelen IPCC:s förre ordförande Rajendra Pachuri

Syd-Logga

2015-11-25

Sedan 1988 har FN:s klimatpanel IPCC försökt bedöma risken för klimatförändringar orsakade av människor. Jag anser att uppdraget är omöjligt eftersom vi inte vet gränserna för klimatets naturliga variationer. Då kan vi inte heller säga om, eller hur mycket, människan påverkar det. Vi bör inte heller lättvindigt bolla med begrepp som ”klimatförändringar” eller ”klimatsmart”.

Klimatförändringarna har trots detta blivit en allmän sanning. Men det har förstås krävt mycket fusk. Högvärmen under vikingatiden och kölden under den lilla istiden 1300-1850 har trollats bort. En skrämmande, skräddarskydd rapportsammanfattning för policymakare och pressen släpps ett halvår innan man släpper den nedtonade, och ibland nedskurna, huvudrapporten.

E-brev från forskare som förser IPCC med sina tillrättalagda data har läckt och det finns en brist på forskning som är granskad av sakkunniga kollegor. Kritiken har varit omfattande.

Min uppfattning är att klimatpanelen – och därmed en vilseledd värld – litar på felaktiga datamodeller som med ”95 procents säkerhet” ritar sina branta kurvor hela vägen till år 2100. Något bevis som jag litar på för att koldioxid – livets gas – har, eller kommer att ha, en farlig påverkan på klimatet finns inte. Tvärtom, tillsammans med den lilla värmningen under slutet av 1900-talet, så har en ökad koncentration bidragit till att jorden blivit grönare och bördigare.

Men det är på detta underlag det är tänkt i Paris att våra pengar ska lovas bort till internationella fonder utanför demokratisk kontroll.

Kevin Benn

+ – + – + – +

I den omröstning tidningen har beträffande insändarens innehåll hade vid middagstid den 26/11 270 läsare röstat.

82 % håller med.
18 % håller inte med.

Det tycks vara så, att en mycket större andel av befolkningen än vad media förstått, insett att klimathotet är en bluff.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Klimatpanelen litar på felaktiga datamodeller

 1. Hej!
  Äntligen börjar tydligen läsekretsen inse det förfärliga bedrägeri som
  FN iscensatte genom inrättandet av organisationen IPCC på basis av
  mycket grumliga och i huvudsak politiska motiv. Redan i mitten på
  1990-talet iscensattes det första bedrägeriet genom att till kategorin
  “Beslutsfattare ” lämna en manipulerad sammanfattning av sin rapport
  till FN:s medlemsländer i syfte att få “grönt ljus” att få fortsätta sitt “smutsiga”
  arbete. Fortsättningen har varit präglad av denna skrämmande inledning
  med “ishockey-klubban” följt av manipulerade mätresultat (climat gate) och
  senast matematiskt felaktiga sannolikhetsmodeller i de två senaste rapporterna
  AR 4 år 2007 och AR 5 år 2013, vilka resulterade i felaktiga slutsatser om en
  påstådd fortgående uppvärmning av vår Jord.
  Efter 20 på den 21 jättekonferenser är det dags att sjunga God Natt -sången
  för FN:s IPPC-organ och överlämna fortsättningen i garanterat opolitiska
  händer.
  Olof / H-m

Comments are closed.