Det politiska klimatet

151127-Mencken-Alarmed-Clamorous
Hela syftet med praktisk politik är att hålla folket skrämt (och därmed skrikande efter ledning till säkerhet) genom att hota det med en ändlös rad av troll, alla imaginära.

Henry Louis Mencken (1880 – 1956)

PT-logga

2015-11-27

Vi översköljs sedan en tid med larm om hur illa det är ställt med klimatet. Fantasin har skruvats upp på högvarv inför klimatmötet i Paris. Nästan allt tycks duga bara det kan ge bra rubriker och intryck av viktigt motiv för mötet. Att larmens koppling till utsläpp av koldioxid i de flesta fall är okänd eller obefintlig struntar man uppenbarligen i.

Enligt engelska parlamentets rådgivare professor David MacKey är EU:s mål för så kallad grön energi baserat på vetenskapligt nonsens. Samma mål ingår i agendan för FN:s klimatmöten. Tillkomsten av detta nonsens har kantats av åtskilliga övertramp. Ett exempel är datafusket som FN:s klimatpanel IPCC ägnade sig åt. Det uppdagades i mejl som offentliggjordes i den så kallade Climategate-skandalen.

Vidare har bland andra NOAA, den amerikanska motsvarigheten till SMHI, ägnat sig åt omotiverade justeringar av klimatdata, sannolikt för att anpassa den globala medeltemperaturens variation bättre till sina datamodeller. Modellernas felaktiga resultat är det enda klimathotslarmare kan hänvisa till. Verkliga mätdata stöder inte larmen. Till detta kan fogas den närmast slentrianmässiga demoniseringen av de som öppet redovisar ”fel” åsikter om klimatet och oviljan att ta debatt med så kallade skeptiker.

Klimatmötets syfte blir tydligare när IPCC:s Edenhofer och FN:s miljöchef Figueres uttalar sig. Man vill att jordens monetära system skall transformeras till en form av global planekonomi som väst skall finansiera. Figueres ogillar demokrati och anser Kinas styrelseskick föredömligt. Någonstans försvann omtanken om klimatet, om den nu överhuvudtaget funnits. Den har ersatts av politiska ambitioner och pengahunger.

Avtalet går i korthet ut på att …

… minska en uppvärmning som inte finns och bekämpa den med minskning av utsläpp som minskar jordens växtlighet och försörjningsförmåga.

… förmena oss och de fattigaste billig energi och billig mat

… slösa resurser på ineffektiv energiteknik.

… utöka FN till en sorts global regering som med en snabbt växande byråkrati övertar allt mer av staters självbestämmande.

… sätta enorma penningbelopp i händerna på dessa FN-byråkrater.

Perspektivet är skrämmande och avtalet bör förhindras. Det känns motiverat att citera H.L. Mencken:

Viljan att rädda mänskligheten är nästan alltid en falsk fasad för viljan att härska över den.

Lennart Back

+ – + – + – +

LTZ-Logga

Länstidningen i Östersund

2015-11-29

Falska “klimatfakta”

+ – + – + -+

SkD-Logga

2015-12-02

Det politiska klimatet

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Det politiska klimatet

 1. 1. “Att larmens koppling till utsläpp av koldioxid i de flesta fall är okänd eller obefintlig struntar man uppenbarligen i.”

  2. “…minskning av utsläpp som minskar jordens växtlighet och försörjningsförmåga.”

  Jag vill inte vara elak men är det inte lite kontradiktoriskt att påstå att människan inte påverkar klimatet med hjälp av mänskliga koldioxidutsläpp för att därefter lite lätt skrämmas med att vi inte får minska på utsläppen.

  1. Jag ser inte förbättrade skördar etc som larm. Man larmar ganska sällan om positiva saker.

 2. Lennart Back, klart och koncist, värdigt en tekniker. bättre kan det inte sägas!
  / Ann

 3. Jag har sagt det förr och gör det igen: Att uppmätta temperaturdata inte stämmer med modellerna är sekundärt. Man implicerar ju att det GÅR att modellera, men att man inte lyckats så bra – än. Det som med skärpa skall påpekas är, att DET GÅR INTE ATT MODELLERA ett så komplext system som vädret, (gemenligen kallat klimatet). Med lite god vilja får man de värden man önskar till stöd för sin “tro”. För det första torde den matematiska strukturen vara baserad på mycket gissning om relevanta fysiska samband, för det andra är parametervärdena behäftade med icke försumbar mätosäkerhet. En noggrannhet på 0,75 (dvs 0,745-0,755) grader på hundra år är orimlig. En korrekt felkalkyl vore nog en kalldusch om man haft kuraget att göra en. Modelleringen (hur mycket har den kostat oss?) är bedrägeri i vetenskapens namn. Men: vad har allt det här med koldioxid att skaffa? Är det förresten otvetydigt belagt att varmare klimat skulle orsaka väderexcesser?

  1. Javisst Stig !

   Det bara går inte att göra “modeller” av klimatet med datorsimuleringar. Det konstaterade IPCC:s egen Work Group I redan 2001 i sin rapport, klicka på den röda texten. Läs stycket som börjar: “In sum . . .”

   Klimatet är ett kaos, vars naturliga drivkrafter IPCC medvetet försummat att studera. Då de vet så lite om solen, om den kosmiska strålningen, om molnbildningen och om värmeutbytet mellan atmosfär och hav, måste de gissa hur de påverkar varandra. Gissningarna multipliceras med varandra någon miljon gånger, för att man skall komma till år 2100. Resultatet blir inte bättre än en gissning, vilket gör hela övningen meningslös.

   Ledningen för IPCC har alltså vetat detta i två decennier minst (innan 2001 har givetvis en så viktig fråga diskuterats internt i flera år), men har ändå satsat miljarder dollar på datorsimuleringar och på dessa meningslösa övningar bygger de larmen om tillståndet år 2050 och 2100. Det är ett avgörande bevis på den djupa inkompetens som styr inom IPCC.

   Ett annat exempel är deras tro att ett varmare klimat skulle vara katastrofalt. Motsatsen är mera sannolik. Det senaste seklets blygsamma uppvärmning har varit gynnsam. Efter senaste istiden har särskilt varma perioder inträffat flera gånger. Deras temperaturer kan ha varit upp till 4 grader högre än idag. De sammanfaller med historiska högkulturer: Den Minoiska, den Romerska och Medeltiden. Högre temperatur tycks resultera i färre oväder, en grönare jord, större skördar, färre krig och rikare människor.

   Verkligheten har ofta varit precis den motsatta mot IPCC:s larm !

Comments are closed.