Klimatångest är onödig

151127-Munch-Skriet

Krbl-Logga

Verkligheten visar att klimatångest är onödig

2015-11-26

Inför det stora klimatmötet i Paris i december översköljs vi av klimatlarm och vittnesmål om klimatångest. Larmen baseras på datorsimuleringar om framtiden, men dessa har visats meningslösa av verkligheten.

1 Sedan 1997 noteras ingen global uppvärmning i de officiella mätserierna. Larmrapporterna om ”det varmaste året” och den ”varmaste månaden” gäller någon hundradels grad med mångdubbelt större felmarginal.

Inga riktiga forskare kallar det för rekord. De mätresultat som finns tyder inte på fortsatt långsiktig uppvärmning men i stället på avkylning, tvärtemot larmen.

2 Dessförinnan steg temperaturen en knapp grad på hundra år i omväxlande perioder av stigande och sjunkande temperatur, medan halten koldioxid ständigt ökade.

Det bevisar att koldioxid inte styr klimatet. Inga forskare har kunnat mäta någon verkan av koldioxid, varför den kan anses försumbar.

3 Koldioxid är växternas viktigaste näring. Med högre halt i luften har de blivit tåligare för torka, så att de vandrat in i öknarna.

Jorden har blivit 11 procent grönare på 30 år. Skog växer upp till 30 procent snabbare. Skördarna av spannmål har ökat med 42 procent på 20 år enligt FAO. Utsläppen av koldioxid har varit bra för mänskligheten, googla: koldioxid växt välgörande.

4 Enligt Världsbanken har den andel av världens befolkning, som lever i extrem fattigdom minskat från 37 procent 1990 till 9,6 procent 2015. De fossila bränslena har givit dem billig energi och de större skördarna billig mat. I-länderna har alltså ingen ”klimatskuld” till U-länderna.

Greenpeaces medgrundare Patrick Moore konstaterar att växter och djur har sugit åt sig koldioxid från luften och omvandlat den till mineraler som kalksten och stenkol. Halten i luften har minskat, så växterna fått andnöd. Om det får fortsätta, upphör allt liv. Han hävdar att vi ”räddar planeten” genom att berika atmosfären med koldioxid. 

Klimatpanelen IPCC har fullständigt fel:

Varmare klimat är bra.
Utsläppen är bra.

Det är vad verkligheten visar.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

ÖA-Logga-1

2015-11-26

Klimatsans: Klimatpanelen IPCC har fullständigt fel – varmare klimat är bra

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Klimatångest är onödig

  1. Varför talar Åsa Romson bara om utsläpp? Med utsläpp menar hon koldioxid, som nämns tillsammans med andra växthusgaser, omkring 1 % av atmosfärens molekyler. Att växthuseffekten domineras av vatten hade man i Kyoto ingen aning om, eller glömdes det bort? Däremot luktade det illa från såväl fabriker som bilar och det behövdes naturligtvis påpekas. Rök och sot är föroreningar vid ofullständig förbränning och om man använder sig av orena bränslen. Utsläppen befrias numera från föroreningar. Vattenånga och koldioxid är ofarliga utsläpp. Men det förekommer utsläpp av koldioxid från annat håll än av människor! Det är vulkanisk aktivitet men framför allt från oceanernas tropikt belägna vattenytor.
    Koldioxiden är lättlöslig i vatten. Är vattnet kyligare löses mer, vilket sker i tempererade och arktiska breddgrader. Koldioxiden är dessutom nödvändig för växternas ämnesomsättning, nämligen fotosyntesen och ger i utbyte syre till atmosfären. Människor och djur behöver syre för att kunna leva, det känner de flesta människor till, men det verkar som om åtskilliga glömt bort detta faktum.
    Skövlar vi skogar och använder haven för dumpning och om detta sker i ett tempo som överskrider naturens anpassningsförmåga, tär vi på ett av våra livsviktiga behov, syre! Syret är även det föremål för mätning och uppföljning. Vad man befarar är nämligen att vi nått en teknisk utveckling som gör det möjligt att påverka balansen mellan behoven mellan koldioxid och syre.
    Detta är samma beskrivning som delges ovan men med andra ord för att flera skall förstå att det är inte koldioxiden vi skall bekämpa utan det mänskliga beteendet i helt andra avseenden.

Comments are closed.