Häxjakten saknar all vetenskaplig relevans

140207-CO2

Krbl-Logga

2015-12-15

Den häxjakt som pågår mot koldioxiden (CO2) saknar all vetenskaplig relevans.

Att gröna politiker, klimatalarmister och media framställer koldioxiden som giftig, smutsig (svart rök ur skorstenarna) och onödig är bara ett tecken på en häpnadsväckande okunnighet inom det naturvetenskapliga området.

Koldioxiden är lukt-färglös, giftfri men framför allt tillsammans med solen och vatten en förutsättning för allt liv på jorden. Vår ”gråtande minister” Åsa Romson önskade man ”kunde dammsuga atmosfären fri från koldioxid”, vilket skulle leda till att allt liv på jorden skulle upphöra.

Koldioxidhalten har ökat från 0,03 procentenheter till 0,04. Problemet är inte en ökning av halten utan en minskning (även om det förefaller osannolikt) till omkring 0,02 procentenheter vilket skulle innebära svår hungersnöd, öknarna vuxit och ekosystemet skulle närma sig kollaps. Att atmosfären har berikats med mer koldioxid har tillsammans med den måttliga och välkomnande temphöjningen lett till dramatiskt ökade skördar och billigare livsmedel till gagn för den svältande befolkningen. Den har även bidragit till ökad tålighet mot torka samt en större motståndskraft mot insekts- och svampangrepp.

Koldioxidens betydelse för den marginella tempökning, cirka 0,85 grader, de senaste 100-150 åren finns det inga vetenskapliga bevis för. Det är möjligt på marginalen och i så fall välkommet. Ingen global uppvärmning de senaste 18-20 åren trots kraftigt stigande utsläpp av växthusgaser. Med klimatet är allt normalt och vädret håller sig stabilt inom sin normala variabilitet.

Vi kan inte styra klimatet, bara anpassa oss efter de långsamma förändringarna.

Jan Dahlquist

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Häxjakten saknar all vetenskaplig relevans

 1. Det finns en ”tidning för miljöproffs” Miljö & Utveckling. Man kan där lämna kommentarer till artiklar.
  Emellertid tar man bort alla artiklar som inte faller ”proffsen” på tungan. På mindre än två timmar tog man bort min kommentar till artikeln ”Efter COP21: Så ska utsläppen minska”:

  Jag har länge funderat på hur länge det går att förtränga fakta. På grund av att man inte lär ut det mest grundläggande i skolan tror jag att häxjakten kommer att fortsätta i flera år till.
  http://klimatsans.com/2015/12/15/haxjakten-saknar-all-vetenskaplig-relevans/

  Jag gjorde ett misstaget att prenumerera (gratis) på Miljö & Utveckling. Nu vet jag att Miljö & Utveckling inte är seriösa och jag säger upp prenumerationen med omedelbar verkan.

 2. “På grund av att man inte lär ut det mest grundläggande i skolan tror jag att häxjakten kommer att fortsätta i flera år till.”

  Vem bestämmer vad som ska läras ut i skolan? Häxorna? Jag kan bara gissa att de flesta lärare är ytterst rädda att säga något som inte är enligt häxornas policy.

 3. På min tid var syftet med Folkskolan att förmedla kunskap. Utan att kunna läsa och räkna hade jag aldrig kunnat genomföra mina högskolestudier. Att få insikt i hur fotosyntesen fungerade var lika spännande som att höra om kända astrologer och Einstein. Jag vet att religiösa skolor i USA inte vill här talas om Darwinismen. Kanske är det samma fenomen i Sverige. Vilka lärare vill förlora jobbet genom att lyfta fram sanningar?
  Trots att internet har öppnat för ”fritänkare”, kämpar många mot det fria ordet och en fri debatt – exempelvis Miljö&Utveckling.

 4. Skönt att sanningssägare får komma fram här och där! Droppar droppar på och förr eller senare ger det effekt.

 5. Angående skolans undervisning så är det inte så lätt för den vanlige läraren att sätta sig in i klimatfrågan tillräckligt för att stå emot påbjudna filmer som Al Gores, nästan all press och det värsta av allt, i princip samtliga läromedel.
  Läromedelförlagens roll är stor och ofta bortglömd. Där sitter ofta naturvetenskapligt utbildade redaktörer till skillnad från hur det ser ut på tidningsredaktionerna. Mig veterligt finns det endast ett enda läromedel som fört fram en debatt kring klimatfrågan och jag vet att det krävdes mycket envishet för att till slut få publicera osäkerheten och klimatdebattens å ena sidan och å andra sidan.

 6. Jag har varit i kontakt med ansvariga för ”Miljö& Utveckling” och fått förklaringen att mitt inlägg inte hade godkänts av någon. Nu är det gjort och förhoppningsvis uppstår en livlig debatt med kunskapsutbyte. Därmed återtar jag prenumerationen av den digitala tidskriften. Vad vi behöver idag är mer fakta och färre känsloutbrott, helt enkelt klimatsans.

Comments are closed.