Ska hela Skåne läggas ner?

151217-Barsebäck-flygfoto

Skånes fossilfria kraftverk Barsebäck är numera stängt (Wikipedia)

SkD-Logga

2015-12-16

Ett ”fossilfritt Skåne 2020” är gemensamt mål för Skånes länsstyrelse och kommunförbund. Det framgår av bilagan ”Vårt nya Öresund” i Dagens Industri den 4 december.

I praktiken innebär detta att Skåne avfolkas och läggs ner till 2020. Bara fyra år kvar för Skånes 1,3 miljoner invånare, hälften så många hushåll och nära 140.000 företag!

Liksom övriga Sverige klarar sig Skåne nämligen inte utan energi från kol, gas och olja i olika former.

För elektricitet alstrar länet visserligen nästan bara vindkraft – men bara när det blåser lagom. Skåne behöver fyra gånger mer elenergi än den egna produktionen – främst från övriga Sverige som vatten- och kärnkraft. Eller dansk fossil- eller vindkraft beroende på om och hur det blåser.

När fler svenska kärnkraftverk stängs, får Skåne det knepigt – om det inte redan lagts ned.

För uppvärmning och varmvatten får Skåne främst fjärrvärme från värmeverk. Dessa eldas med kol, olja, ved och avfall. Hur mycket som är avfall respektive fossilt redovisar inte officiella ”regionfakta.com”. Men drygt hälften är kraftvärme, som även ger elektricitet.

För vägtransporter är Skåne nästan helt beroende av befintliga mackars bensin och diesel. Etanol spelar en marginell roll och gas en ännu mer marginell. Elbilar är en opraktisk och dyr lyx för de flesta. Även i Skåne är landsbygden glesbygd med allt färre tankställen.

Skånes lantbruk gynnas däremot av mer koldioxid i luften. Koldioxid är nämligen växternas livsnödvändiga näring och tillför genom fotosyntes lika livsnödvändigt syre till atmosfären. Det glöms lätt bort i debatten.

För nätverket Klimatsans

Jo Cronstedt
civ.ek. tidigare chef samhällskontakter, Atlas Copco

Per-Olof Eriksson
tekn. dr. h. c. tidigare koncernchef Sandvik, sommarskåning

Gunnar Juliusson
prof. stamceller, Lund

Ulf Mossberg
agronom, Viken, tidigare koncernchef Nitro Nobel

Tore Scherstén
prof.em. ledamot KVA

Tege Tornvall
Faktajournalist, skrivit boken ”Solen driver vårt klimat”

Samuel af Ugglas
lantmästare och jordbrukare, Strandbaden/Helsingborg

Sture Åström
civ.ing. Helsingborg, nätverkets sekreterare

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Ska hela Skåne läggas ner?

  1. Skåne skall läggas ned, liksom alla annan landsbygd som ligger för långt från Stockholm. Då slipper man att bygga snabbtåg och att klimatkompensera för alla resor till vårt lands perifera utposter. Skåningar är också mer europeiska till sin läggning än uppsvenskar, vilket ger stockholmare mindervärdeskomplex. Alla svenskar (utom vissa göteborgare) skall på sikt flyttas till Stockholm inom SL:s trafikområde. Då når vi Åsa Romsons mål att få bort alla bilar på snabbaste sätt. Även norrlänningar skall flyttas eftersom de bråkar om bensinpriset mest av alla, och då slipper man detta tjat också.

    Enklast löser man detta genom att stänga av strömmen, och man behöver inte ens trycka på knappen, det är bara att vänta på nästa köldperiod.

Comments are closed.