Måste El Hierro halvera sin befolkning?

151218-El Hierro

På vulkanön El Hierro, en av Kanarieöarna, bor idag ca 11.000 innevånare. Under 30 år har man byggt ett energisystem med syfte att göra ön 100% fossilfri. Projektet bygger på fem vindkraftverk (1) som kan leverera 10 MW tillsammans. Den vindenergi som inte brukas direkt lagrar man genom att pumpa (2) havsvatten till en naturlig vulkanisk damm (3), 682 m.ö.h. Med turbiner (4) kan man ta tillvara vattnets energi, när det blåser för lite eller för mycket. Systemet är konstruerat för att leverera 48 GWh per år.

Ursprungligen tänkte man använda energiöverskottet, för att avsalta havsvatten så att jordbrukets behov av sött vatten skulle säkras. Tanken var god men även ”de bästa datorsimuleringar” kan vederläggas av verkligheten.

”För alla eventualiteter” finns det dieselgeneratorer (5) som kan leverera 11,36 MW. Anläggningen invigdes den 27 juni 2014, men den första gång systemet producerade 100% förnybar energi var den 9 augusti 2015. Under några timmar slapp man köra dieselgeneratorerna. Det går bra att följa elproduktionen i realtid:

Det finns inget skrivet dokument som säger att anläggningen skulle generera mer än 70% av elproduktionen på ön. De två tekniskt ansvariga för projektet uppskattar att man inte når upp till 55% av elbehovet ens vid gynnsamma vindar. Förhoppningen var att man skulle spara några miljoner € varje år genom att inte bränna dieselolja. Konstruktörerna av systemet menar dock att framtida kostnader för systemet kommer att bli 14,9 miljoner €, varav 7,8 miljoner € för dieselolja och 7,1 miljoner € för driften av det nya systemet.

Efterfrågan av energi kommer att öka när man bytt ut de 6.400 fordonen på ön till elek-triska. De kommer att förbruka 8GWh per år. Dock hoppas man att systemet skall klara behoven fram till 2030. I media beskrivs El Hierro alltid som 100% ekologiskt med 100% förnybar energi. Sanningen är förstås att dieselgeneratorerna kommer att stå för minst 50% av energibehovet.

Om man har problem med fossila bränslen, återstår bara en åtgärd, att halvera befolkningen. Få platser på jorden har så goda förutsättningar som El Hierro att vara självförsörjande på el. Bättre än så här blir det aldrig. Man måste nämligen alltid ha en energikälla som kan balansera efterfrågan, en energikälla som dessutom kan leverera 100% av den efterfrågade energin, när vädrets makter är ogynnsamma.

Björn Wahlsten, civ. ing.
Tenerife

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

13 thoughts on “Måste El Hierro halvera sin befolkning?

 1. Om de sätter upp 15 vindkraftverk till så de blir 20 stycken. Då borde de hinna pumpa upp vatten när det blåser.

  Artikeln belyser även en glömd sak. Det kostar en hel del att lagra energi från vind- och solkraftverk.

 2. En bra kommentar!
  Att uppföra fler vindkraftverk kräver dock att de båda dammarna utökas. Det går tyvärr inte och då handlar det om att duplicera anläggningen på en annan plats på ön. Till detta saknas ekonomiska medel. Anläggningen har bekostats av den Gemensamma Styrelsen För Kanarieöarna (60%), elbolaget Endesa (30 %) och Instituto Tecnológico de Canarias (10%), kostnad: 67.5 miljoner €. Anläggningen med dieselgenaratorerna ägs av Endesa.

  Något som bekymrar mig är att man pumpar runt saltvatten och inte som ursprungligen var tänkt, sötvatten. Rimligen borde det påverka anläggningens livslängd.
  På grund av avdunstning och läckage i dammarna måste man ständigt fylla på med havsvatten. När jag vrider på vattenkranen tackar jag de långa barren på den kanariska tallen. Dessa fångar upp fukten under natten och bevattnar marken. Genom sprickor i berget tar sig vatten ner till underjordiska grottor. Därifrån, via kilometerlånga tunnlar, får vi vårt dricksvatten. Huruvida saltvattenläckaget från dammarna påverkar dricksvattnet återstår att se. Undran: Hur lång är livslängden på de gummimattor som täcker bottnen på vattenreservoarerna?

 3. Nu fick du till ytterligare en sak som vi glömmer bort när det gäller vindkraft. Det handlar om andra problem som det skapar medan vi sitter med skygglappar om hur “ren” den är. Ja, det blir inte direkt några föroreningar i den luft som har passar förbi vindkraftverket.

  Att bygga elförsörjning globalt i ett land kommer aldrig att fungera. Direkt dumt att ens fundera på det. Däremot tycker jag det är alldeles utmärkt att komplettera med vindkraft om det är ett billig och enkelt alternativ till något annat. Det kan vara en plats som ligger avlägset och får sin energi från dieselkraft. Då kan man köra vindkraft för att spara diesel. Att göra tvärtom förtar hela idén.

  På El Hierro borde vindkraften vara ett medel att spara på diesel och inget annat. Jag undrar hur de ens fick ihop kalkylen för det där projektet? Det måste ha varit riktiga glädjesiffror som charmade ett antal politiker plus att det ska vara ett miljöprojekt.

  Om jag kan tolka det där diagrammet som visar realtidsproduktionen så generar de el via vattenkraft även när det blåser och vatten pumpas upp till dammarna samtidigt. Jag förmodar att det är för att reglerkraften ska fungera utan störningar.

 4. Även om de så bygger 1.000 vindkraftverk, levererar dessa för litet eller ingen el när det blåser för litet, för mycket eller inte alls. Viss komplettering kan solenergi ge – när det råkar vara tillräckligt med solsken. Annars behöver de alltid komplettering, som tydligen i detta fall är dieseldriven.

  El Hierro har därtill en vulkan, som vid utbrott kan få en bergssida att rämna och hamna i havet med ett plask som kan märkas på USA:s östkust i form av en tsunami. Om äntligen alla klimatdårar kunde byta till att studera faktiska, naturliga skeenden, vore mycket vunnet!

 5. Tanken är god att använda vindkraftverk som “pumpstationer” åt vattenkraften.
  Det är den enda vettiga och hållbara lösningen för vindkraft.

 6. Håller fullständigt med Herr Böna, att använda vindkraft för att fylla på kraftverksdammar torde vara den vettigaste tillämpningen av vindkraft. Idag vräker samtliga media vräker ut vulgärpropaganda om ”klimatförändringarna”. Denna mediavind utnyttjas naturligtvis av Girona del Viento El Hierro SA, företaget som konstruerat anläggningen på El Hierro. Förra året besökte representanter från 18 afrikanska länder El Hierro, för att studera tekniken att lagra energi från vindkraft. Låt oss för ett ögonblick titta på energiproduktionen på vår ö, Tenerife:

  https://demanda.ree.es/visionaCan/VisionaTenerife.html#

  Här finns ca 900.000 bofasta innevånare. Skulle vi tillämpa samma teknik som den på El Hierro för att producera 100% ekologisk el, tvingades vi placera ut 818 vindkraftverk med 109 meters lucka, från norr till söder. Egentligen borde vi samtidigt vrida ön 90 grader för att kunna utnyttja passadvindarna. En av de största turistattraktionerna, ”grytan” vid El Teide fot måste tätas med gummimattor och vattenfyllas.

  El Teide är Spaniens högsta berg, tillika jordens tredje största vulkan.
  Fick jag råda skulle jag ta tillvara den geotermiska energin som finns under våra fötter.

 7. Det måste bli en fruktansvärt dålig verkningsgrad att pumpa vatten på detta sätt. För varje 100 kubikmeter vatten som pumpas upp måste 20 kubikmeter omedelbart generera el. Den är en s.k. reglerkraft som behövs för att kompensera fluktuationer i vindkraften. Förvisso går det att pumpa lite vatten med de där 20 kubikmeterna.

 8. Det kan vara värt att nämna att det utvecklas annan teknik bortom vattendammar för att hantera varierande tillgången och efterfrågan på energi. Vid EPFL, där jag tidigare arbetade, utvecklar man så kallad “smart grid”-teknik, idealisk för förnybar energi:

  http://smartgrid.epfl.ch/

  Med vänliga hälsningar,
  Clas Carleman

  1. Intressant teknik du pekar på. Tack för tipset.

   Men den tekniken skapar ingen energi, såvitt jag förstår. Den kanaliserar energin dit den behövs. Men då det är vindstilla i hela Europa, behövs ändå “gammaldags” kapacitet, helst vattenkraft. Men den har inte så stor kapacitet idag att den kan täcka hela behovet. Nyinvesteringar behövs, när kärnkraften läggs ner. Då får du en omöjlig kalkyl. Ännu mera kapacitet på en marknad, som redan har för stor kapacitet vid goda vindförållanden, gör att antalet drifttimmar blir högst osäkert och långt från de 70 à 90 % man räknat med hittills. Det slutar med att du som kund får betala elen tre gånger:

   1. Först för att producera den.
   2. Sen subventionerna för att få den från vindkraftverk.
   3. Till sist ytterligare subventioner, för att det skall byggas tillräcklig kapacitet vatten- olje- eller gaseldade kraftverk och ständigt hålla dem startklara utan att producera något.

   Irre Zustände (galenskap) sa Sigmar Gabriel, näringsminister i Tyskland.

   http://klimatsans.com/2015/07/02/vindstilla-i-hela-europa/

 9. Jag skulle vilka lägga till två punkter:

  4. Kostnad för lagring av energi oavsett hur den lagras, även om lagring knappt existerar ännu, och

  5. Produktion av den s.k. reglerenergin, vilket innebär att den produktionen måste köras hela tiden.

  Nog går det att få till en hel del s.k. grön energi, men till enormt slöseri. Och det slöseriet ska upprepas gång på gång för allt har en livstid. Tänk er den dagen då vi ständigt byter ut 50-100 vindkraftverk varje dag. Nog skapar det jobb i alla fall

 10. Solen lyser på vårt hus på Tenerife. Huset saknar stuprännor, har inget system för värme eller kyla, solen och det omgivande havet ger oss ”vårklimat” året om. För femton år sedan satte vi upp en solpanel som ger oss varmvatten i huset och därför har vi sedan tio år gratis varmvatten. I trädgården murade jag upp en jacuzzi med en fyra kvadratmeter solpanel. Tanken var att uppvärmningen skulle fungera helt utan el. Så här har det emellertid fungerat i femton år:

  https://youtu.be/p371LswZnSI

  Under året har jag moderniserat systemet med en ny 12V, 5 W pump samt en 10 W solpanel till en kostnad av motsvarande 65 dollar. Med tanke på att vi inte kommer att leva 65 år till var det naturligtvis en idiotisk investering, en investering i tidens anda.
  Det hade varit intressant att genomlysa systemet på El Hierro för att se hur stor lönsamheten egentligen är. Vilket är dyrast, vindkraft eller solpanel?

 11. Jag läser just om en damm på ön La Palma, som togs i drift för drygt ett år sedan.
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/8089083/x9.jpg
  Den skall förse jordbrukare med det sötvatten som kommer från fickor i bergen ovanför. Dammen liknar den på El Hierro genom att den invändigt är klädd med gummidukar. Tätt är det inte. Nu bråkar man om vem som är ansvarig för mer än 9.000 defekter. 3,5 miljoner Euro kostade det att “bygga” dammen. Att reparera den beräknas kosta en miljon Euro.
  Värre är det naturligtvis om/när dammen på El Hierro börjar läka saltvatten…

 12. Här är en länk för de som vill följa vad som händer på El Hierro
  http://euanmearns.com/el-hierro-march-2017-performance-update/
  De starka vindarna under mars 2017 gjorde att anläggningen under denna månad bidrog med 57,5% av elproduktionen.
  Genomsnittsvärdet sedan start höjs därmed till 38,5%. Betraktar man det totala energibehovet på El Hierro, bidrar anläggningen med 23%. Skulle man på El Hierro byta ut bilparken till elbilar är frågan varifrån man skulle få sin el.

Comments are closed.