Det finns inga växthusgaser

151225-Mike van Biezen-1

Jag vill tipsa om en ovanligt klar redovisning av fakta från Mike van Biezen, en mycket kunnig och allmänbildad forskare, som lagt ner mycket arbete på klimatet. Han är assis-terande professor i fysik, matematik, astronomi och geovetenskap vid Compton College, Santa Monica College, El Camino College, och Loyola Marymount University i Kalifornien.

Läs särskilt punkt 7.

Det är fysiskt omöjligt för koldioxid att göra något märkbart åt atmosfärens värme. Vattenångan förekommer i mångdubbelt högre koncentration och har mångdubbelt högre förmåga att absorbera strålning. Inom koldioxidens smala spektralband “stjäl” vattenångan den energi, som koldioxiden skulle kunna absorbera.

Detta kan gälla endast nära marken, eftersom den uppgående strålningen sedan är helt absorberad. IPCC har inte refererat till forskning om detta, vilket varit enkelt att kolla. Uppskattningar av fysiker ligger i spannet 20 meter till 200 meter.

+ – + – +

Detta gäller om man vill tro att absorption av strålning i luften är en viktig faktor för “växthuseffekten”.

Emellertid visar studier av planeternas atmosfärer att den effekten bestäms av atmosfärens massa, vilken visas av trycket vid marken:

Energibalans med rymden uppstår på den höjd, där trycket är c:a 0,1 bar, 11.000 meter på Jorden. Det gäller oberoende av gasblandningen. Det spelar ingen roll om där finns koldioxid eller inte.

Molekylernas temperatur är ett mått på den hastighet de susar omkring med i ständiga krockar med andra. De som då boxas neråt får ett energitillskott av gravitationen, vilket ökar hastigheten och därmed temperaturen.

Detta stämmer helt med gaslagarna: En gasvolym som komprimeras blir varmare.

Konklusionen är bedövande klar:

Tror man på en “växthuseffekt”, kan koldioxid inte göra så mycket att det märks. Vattenångan är så mycket mäktigare.

Tror man på fysiken, finns inget som rätteligen kan kallas “växthuseffekt” och följaktligen finns inga “växthusgaser”.

+ – + – +

Skolornas nedvärdering av kunskap har nu nått nivåerna för forskare, journalister och ministrar. Man kan bli miljöminister utan att förstå betydelsen av koldioxid för livets existens. Åsa Romson vill dammsuga bort koldioxiden från atmosfären. Då skulle livet på Jorden dö ut.

De flesta journalister tycks ha valt jobbet för att åstadkomma stordåd med att “rädda världen” genom att frälsa publiken i någon idealistisk tro, ex.vis att koldioxid är farlig eller att kapitalismen måste krossas.

Samma motiv tycks även ha gällt många forskare. De har haft en övertygelse och har sedan valt att forska i avsikt att finna argument för dess genomförande. Sedan har många insett att politikerna fördelar anslagen, lönerna, till projekt som söker bevisa vad politikerna önskar: Att utsläppen måste bekämpas. Detta har gått så långt, att det förekommer att de som arbetar med andra, riktiga och kritiska fakta, mobbas ut från institutionerna. Detta har hänt även i Sverige.

Övertygelsen om det ädla målet och ivern att nå det har motiverat fusk och bedrägeri, som numera nått de högsta nivåerna inom ledande institutioner som NASA, GISS, NCDC, m.fl. I stor skala ”justerar” de råa mätresultat, så att de som är 50 och 100 år gamla blir lägre, medan de därefter blir högre. Så kan man hävda att den globala uppvärmningen är större än den faktiskt är. van Biezen visar några exempel. Flera redovisas av professorerna Wibjörn Karlén och Ole Humlum.

Detta är grunden för de sentida rubrikerna om rekordvärme för året 2014, flera månader av 2015 och förväntningarna om att 2015 slår historiskt rekord: Förfalskade data.

Riktiga forskare drivs av nyfikenhet och önskan att förstå naturen. De välkomnar kritik, eftersom sådan är en viktig faktor för vetenskapens framsteg.

Den gammaldags moralen att främst “göra ett bra jobb” har blivit omodern. Normal anständighet har fått stryka på foten för Politisk Korrekthet.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

10 thoughts on “Det finns inga växthusgaser

 1. Det finns en bra gas för växthus!

  Det finns många som skapat sig en förmögenhet på CO2-hysterin.
  Denna video gav mig ett bra uppslag:

  https://youtu.be/NXARIi9aKEo

  Min första åtgärd är att be Åsa Romson verkställa sitt löfte att ”låta dammsuga bort CO2 från atmosfären”. Åsa Romsom, som slumrade i skolan, missade nämligen att CO2 spelar en avgörande roll i fotosyntesen. En miljöminister borde inte lägga förslag som skulle leda till att växtligheten på Jorden upphör!

  Miljöministern kommer givetvis att få betala stora belopp (skattepengar) för att någon tar hand om ”riskavfallet”. Mitt nya företag ”Jordens pånyttfödelse” kommer att hjälpa henne. Jag tänker sälja komprimerad CO2 på flaska och all världens växthus blir mina första kunder.

  Som en god världsmedborgaren kommer jag dagligen att släppa ut den livsbringande gasen från de osålda flaskorna i atmosfären så att jordens växtlighet åter kommer i balans. De som inte har råd att köpa mina flaskor kan själv andas på sina plantor. Inandad luft innehåller 0,03 – 0,04 % CO2 medan utandad luft innehåller 4% CO2. Nämn för allt i världen inte för Åsa Romson att hon skulle kunna beskatta ”riskavfallet” i din utandningsluft!

  1. Björn Wahlsten. Det är stor skillnad på att inte tillföra mer CO2 än att dammsuga bort den. Din retorik har ett fundamentalt fel. Du utgår från lögner och antaganden. Att medeltemperaturen stigit under den industriella tiden har tydligen gått dig förbi. Trots att naturlig påverkan, såsom antalet vulkanutbrott, solens lyskraft, jordens vinkel inte kan förklara temperaturhöjningen (bevisat med mätningar) så stiger temperaturen. Det faktum att säkra mätningar visat att CO2 halten i atmosfären stigit kraftigt, simultant med temperaturhöjningen bör få den mest kritiske klimatförnekaren att i alla fall undra om det är en slump eller ett sammanhang. Förbränning av kol, olja och andra fossila bränslen tillför atmosfären dessutom sotpartiklar, som absorberar solljus och därför har en temperaturhöjande verkan. Jag har full förståelse för att många vill leva på som vanligt. Åka på Thailand semester, köra fossilbränsledrivna bilar och hoppas på att alla varningsklockor som ringer är “fake news” och att allt kan få vara som det varit. Det är vanligare att man sätter upp vindskydd än hissar segel när förändringens vindar blåser. Det är helt naturligt. Men tänk OM det skulle vara sant, tänk om att det vi ser runt om oss verkligen sker. Tänk om det som sker är en en fingervisning om vad som kommer ske framöver. Då måste vi kanske ta det säkra före det osäkra och börja tänka om.

   1. Hej Jonas !

    Det finns hundratals forskningsrapporter, som visar att koldioxid inte gör så mycket åt klimatet att det kunnat mätas.

    Till att börja med, läs posten “Koldioxidens verkan på klimatet” samt “Klimatet blir troligen kallare“.

    Det är temperaturen som driver upp halten koldioxid, inte tvärtom. IPCC har 180 grader fel ! ! !

    Du är lurad ! Låt det inte fortsätta.

    Du kan inte “ta det säkra för det osäkra” åt fel håll.

    Felen är:

    Mer värme är BRA !
    Mer koldioxid är BRA !
    Klimatet är på väg mot en kallare period, inte mot en varmare.

 2. När jag var en liten strunt och sommarjobbade hade vi en liten konversation i fikarummet enligt:

  A: Väldigt vad växterna mår bra här.
  B: Hur kommer det sig?
  C: De får mycket gödsel här
  B: Vad då gödsel?
  C: Ja, så mycket skitsnack om sker i det här rummet.

  Apropå att utandningsluften innehåller 4 % koldioxid kanske det var annat än gödsel.

 3. Ingen vet helt säkert hur koldioxiden påverkar klimatet men vi måste så länge vi inte helt säkert vet agera mot utsläppen för tänk om det visar sig att växthuseffektev verkligen existerar så har vi inte råd att chansa på att klimatsans har rätt.

  1. Visst vet man ! Nu finns ett 60 års fullskaleprov, som visar att mer koldioxid i luften är välgörande för hela mänskligheten, se posten “Miljöpartiet påläst”.

   Dessutom vet man mycket konkret att flerdubblad halt av koldioxid i växthusen ger större skördar.

   Emot detta ställer IPCC bara sin gissade hypotes och datasimulerade “klimatmodeller”, som IPCC:s egna experter förklarade meningslösa redan 2001, googla “IPCC tar wg1 505” och läs stycket som börjar: “In sum . . .”

   Hel konsekvent därmed har klimatmodellerna blivit mer och mer fel det senaste dryga decenniet.

   IPCC styrs av okunniga politiker med en stor majoritet från U-länder där diktatur och korruption är vanliga. De har intalats att västvärldens utsläpp är orsaken till naturkatastrofer, som kommer att bli allt värre. Därför har västvärlden en “klimatskuld”, som gör att U-länderna har RÄTT att fordra stora pengabidrag från den beramade “Gröna Klimatfonden”. Om en skuld finns, så går den åt andra hållet. Utsläppen har gynnat växtligheten, så att de fattiga länderna fått mer och billigare mat.

   “Klimathotet” är en bluff, som politikerna i IPCC försöker hålla liv i. De tror att om de lyckas kommer miljarder dollar att regna ner över dem. I en korrupt kultur övervinner det allt förnuft.

 4. Intressant att ni om och om i era inlägg ältar samma argument – som en mantra, men aldrig redovisar ni konkrers forskningsrapporter – bara hänvisningar till folks uttalanden. Och vad är alternativen som Ni förepråkar – “business as usual” där varje Svensk förbrukar motsvarande 4 jordklot om alka skulle leva som oss! Vi är 7 miljatder nu och 9 miljarder 2030 som alla vill ha samma levnardsstandard som vi. Ska alla försörjas med energi från kolkällor istälket för föenyelsebara energikälkor – det är dessa frågor diskussionen egetligen handlar om, inte några ppm CO2 upp eller några grader hit och dit. Men detta verkar ni totalt ignorera i wrt försvar av vår nyvarande livsstil.

  1. Hej Hans !

   Du gör som dina meningsfränder: Beskyller oss för de egna felen. Det är de som hänvisar till “folks uttalanden” med antagandet att lyssnarna skall tro på profeterna.

   Surfar du runt här finner du referenser till relevant forskning på många ställen: “Koldioxidens verkan på klimatet”.

   De 4 jordkloten är lika naiva beräkningar som de om “Peak Oil” som sedan 50-talet förutspått att oljan sklle ta slut för länge sedan: “Oljan räcker länge än”.

   Inga mineraler kan “ta slut” på Jorden. De bara omvandlas. De blir alltid kvar och kan användas igen med lämplig teknik. Skrotbilar är utgångsmaterial för bilar numera.

   Be dina åsiktsfränder leta reda på en rapport som med mätningar visar att koldioxid ORSAKAR högre temperatur. Flera rapporter visar att verkligheten är den motsatta.

 5. Det är klart att vi ältar koldioxid hit och dit eftersom det hela handlar om just koldioxiden och lite metan då och då.

  Vad gäller att koldioxid är en växthusgas har jag bara ett påstående. Bevisa det! Inte genom en hypotes utan genom ett praktiskt experiment. Länka till ett sådant. Tyvärr kan jag inte ge någon källhänvisning eftersom jag inte känner till något sådant praktiskt experiment. Experiment pågår, men än har de inte lyckats få experimentens resultat att stämmma med hypotesen.

  Naturligtvis kommer vi att inte att producera energi med kol eller olja i all evighet även om tillgången på dem förmodligen finns i sådan mängd att det överlever mänskligheten. Men att hysterisk frångå fossil energiproduktion på grund av en hypotes är direkt korkat. Dessutom är det direkt fientligt inställt mot människor i tredje världen.

  Uträkningar om hur mycket vi förbrukar bygger bara på vad vi känner till, dvs. vilka resurser vi rent teknisk kan komma åt. Men låt säga att de är begränsade, för i sådant fall är det rent korkat att bygga vindkraftverk för de förbrukar de begränsade resurserna långt mycket snabbare än annan energiproduktion. Att bygga vidkraftverk är lika slöseri som att i ett hus som bara behöver en hiss, installera tio hissar.

 6. Hur mycket påverkar “chemtrailen” isarnas avisning? eller har de bara en “bra” påverkan att “hindra det onda solljuset” att det skulle tina dom.. osv.. :/ ?

Comments are closed.