Uppvärmningen är en myt

151227-Markstation-Par

Olämpligt placerade mätstationer för temperatur har varit ansvariga för allvarliga miss-uppfattningar av klimatets utveckling. Till vänster ovan ses en välplacerad station: Ute på ett fritt fält med naturlig grönska, som inte suger åt sig solens värme och inte ackumulerar den till natten.

Till höger en vanlig syn. En station har från början varit lika omdömesgillt placerad som den till vänster. Men urbaniseringen har ”omringat” den, så att den nu står på värmeabsorberande asfalt intill massiva byggnader, som båda värmer omgivningen och acku-mulerar värme på dagen samt strålar ut den på natten, så att stationens temperatur höjs.

Ända fram till år 2007 skedde ingen inspektion av placeringarna. Först när en privatperson, Anthony Watts, mobiliserade frivilliga, som fotograferade stationer runt om i USA, reagerade forskarna och myndigheterna, så att många stationers data exkluderades. Men fortfarande 2013 fann man stationer med olämpliga placeringar.

Detta problem behandlades nyligen av professor Mike van Biezen, Los Angeles. Han är kunnig i fysik, matematik, astronomi och geovetenskap. Jag gör här ett sammandrag av början på hans artikel.

1. Dagens temperaturer är inte extrema

Data från temperaturmätningar runt om i världen stöder inte antagandet att dagens temperaturer är ovanliga. Det historiska rekordet för högsta temperatur i hela världen sattes 1913 medan det för lägsta temperatur sattes 1983. Med ett undantag sattes alla kontinenters värmerekord senare än deras köldrekord.

För USA betraktar man rekorden för varje månad i varje stat, vilket ger 600 datapunkter (50 stater x 12 månader). Då finner man att köldrekorden vanligen är satta i sen tid, medan värmerekorden vanligen är äldre.

Detta motsäger direkt antagandet att en global uppvärmning pågår.

2. Satellitdata stöder inte antagandet att temperaturerna stiger snabbt

Sedan 1978 har satelliter kunnat mäta temperaturerna över hela globen. Under de första 20 åren, fram till 1998, registrerades oförändrade temperaturer i direkt motsägelse till data från markstationer, som visade stigningar ”utan motstycke”.

År 1998 noterades en stark El Niño med höga temperaturer, som snart återgick till nivån dessförinnan fram till 2001. Då inträffade ett hopp på 0,3 grader upp till en nivå som blev kvar de följande 14 åren, dock med en mycket svag sjunkande trend.

3. Dagens temperaturer jämförs oftast med 80-talets, som var seklets kallaste i många delar av världen

Om dagens temperaturer jämförs med dem på 30-talet, finner man inget anmärknings-värt. På många håll i världen inklusive Grönland var 30-talet det varmaste decenniet på 100 år. Att jämföra dagens temperaturer med 80-talets är som att jämföra våra sommartemperaturer med dem för april i fjol istället för dem för sommaren. Det är uppenbart varför alarmisterna gör så. Det är vilseledande eller bedrägligt.

4. En tydlig avkylning inträffade mellan 1940 och 1980

På många håll runt världen inträffade en tydlig och så ihållande avkylning att forskare började undra om världen börjat glida in i en ny istid. Grönland hade några av sina kallaste år på 120 år under 80-talet, vilket även gällde andra platser runt om i världen. Under de 40 åren steg halten CO2 med 17 %, vilket är en betydande stigning.

Om de globala temperaturerna sjönk så tydligt medan halten CO2 steg så tydligt kan man bara dra två konklusioner:

i) Korrelationen mellan halten CO2 och de globala temperaturerna måste, i bästa fall, vara svag.
ii) Det måste finnas starkare krafter än CO2 som driver klimat och temperaturer.

5. Effekten av ”varma tätortsöar”, Urban Heat Islands, UHI, snedvrider data

Vid många mätstationer har nattens temperaturer blivit artificiellt förhöjda, genom att de utsatts för strålning av värme som ackumulerats under dagen av ytor med asfalt, betong och tegel, d.v.s. byggnader, vägar och parkeringsplatser. Eftersom natt- och dagtemperaturer kombineras till ett medelvärde, snedvrider de artificiella temperaturerna för nätterna de medelvärden som används för att beräkna den globala temperaturen.

När man betraktar enbart dagtemperaturerna från större tätorter, finner man inte längre någon ”drastisk global uppvärmning”. Detsamma ser man på stationer utanför tätorterna.

SÅLEDES: DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN ÄR INTE ONORMAL

Endera finns den inte eller är den så liten att den ingår i de variationer som är normala för vårt naturliga klimat. De data skrämseln vilar på är oskickligt valda, snedvridna eller direkt felaktiga: förfalskade.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Uppvärmningen är en myt

 1. Du skriver “Med ett undantag sattes alla kontinenters värmerekord senare än deras köldrekord.”

  Senare ??? Det talar i så fall för en pågående uppvärmning, eller? Eller är det felskrift?

 2. Går det ens att påstå eller fastställa en global temperatur? Måste den inte anges med en avvikelse på plus minus? Om det ska vara en medeltemperatur påverkas den av felaktigt placerade givare och även av trasiga givare. En trasig eller flera inom ett område kan skjuta temperaturen avsevärt åt något håll. Lokala temperaturskillnader kan variera många grader.

  1. Ja de franska matematikerna menar att begreppet är meningslöst.

   Innan satellitåldern hade man bara markstationer. De var mycket ojämnt utplacerade över klotet. Man har alltså inget riktigt att jämföra med från den tiden.

   Satelliterna mäter hela klotet, en del med undantag för polarområdena. Men klotet är så stort att klimatet kan utvecklas olika inom olika områden. ETT värde på klimatet blir därmed en fiktion.

   Wibjörn Karlén har varit smartare än IPCC. Han har inte blandat ihop värden från olika håll, olika höjder över havet, etc. som IPCC försöker göra. Han har studerat hur utvecklingen varit för varje station för sig och sedan konstaterat hur trenden sett ut för ett område i sänder, ex.vis Norden och Grönland. IPCC:s agerande avslöjar okunnighet och inkompetens på många sätt.

 3. Vad jag har förstått är inte ens koldioxiden jämnt fördelad över jorden. Jag såg på en australiensisk forskares föreläsning en gång och han visade en karta över var de stora koncentrationerna av koldioxid fanns. Vi kan tro att de finns över områden med mycket industri. Tvärtom, fanns dessa områden i glest befolkade delar av världen.

  Sagt ovan, att om koldioxid är en växthusgas (att räkna med) borde det då inte bli lokala uppvärmningar i de områden där koncentrationen av koldioxid är hög? Och då är frågan om det finns några studier som har tagit detta med i beräkning? Det borde i sådant fall ganska enkelt kunna visa på en korrelation att i områden med högre halter koldioxid där stiger temperaturen mer och där det är lite koldioxid där stiger inte temperaturen.

  Det verkar inte finnas eller en ytterst liten tvärvetenskaplig forskning på klimatområdet. I stället blir allt bara statistik och statistik säger många gånger ingenting, när det finns flera faktorer att ta hänsyn till. Det är samma som när man studerar folk som äter hamburgare och konstaterar att kött är dåligt utan att ta hänsyn till att det även åts bröd, friterad potatis, senap, ketchup, salt och läsk. Med en sådan undersökning kan man även få fram att hamburgerätare är dåliga bilförare, köper mer julklappar eller precis vad som helst.

  Om jag översätter ovan till temperaturmätningar, innebär det att vi mäter en temperatur och struntar i alla andra faktorer som existerade när temperaturen mättes.

 4. Jag tror inte att IPCC är okunniga men deras beteende avslöjar att de har en egen dold agenda : att berika sig och sina gelikar på samma sätt som inom läkemedelsindustrin och GMO med flera områden.
  beteendet är detsamma, att genom fusk och lögn ge en falsk bild som skrämmer folk till lydnad och underkastelse.
  Hitlers propagandaminister Göbbels var den framgångsrikaste folkskrämmaren fram till 1945. Nu har vi IPCC, Big Pharma, Big Agro med flera som synes ha svingat Göbbels idéer till nya och oanade höjder.

  Men det som förvånar mig är att alltför få verkar kunna grundläggande fysik, kemi och matematik för att tillämpa dessa grundläggande kunskaper på andra områden som fysiologi, biokemi, endokrinologi och meteorologi.

  Slutsats: Är skolan medvetet dålig på att ge våra barn en kunskap som de skulle kunna överleva på och med?

  http://kostkunskap.blogg.se/2015/november/klimatbluffen-och-hc-andersen.html

 5. Jag delar Björn Hammarskjölds bedömning att grundläggande kunskaper i naturvetenskapliga ämnen är begränsade och tvärvetenskapliga aspekter saknas. Avläsning av temperaturen kan enbart följas om alla avläsningar sker under samma betingelser, var, när och hur? Vi har dessutom norra och södra halvkloten som skiljer sig åt vad beträffar land och vatten.

  Jordens bana runt solen är elliptisk och avståndet är varierande. Dessutom ändrar sig jordaxelns lutning lagbundet! Vid Kristi födelse har Norrmännen angivit att polcirkeln gick vid Mo i Rana, på svenska sidan Sorsele?. Nu går den strax söder om Jokkmokk och om ytterligare 2000 år är den väl halvvägs mot Porjus??? Alltså, polcirkeln rör sig för närvarande mot norr oavestt temperaturmätningar och koldioxid!!! Och utan mänskligt ingripande.

  Jorden roterar som jag uppfattar det i sin atmosfär, som är bunden av gravitationen och inte följer samma rotation. Med andra ord blandas utsläpp rätt ordentligt på mycket varierande sätt. Av denna anledning kan man få en uppfattning av koldioxidhalten från ett fåtal mätställen.

  Nu förhåller det sig så att fossila bränslen innehåller inte C14, eftersom det bildades för evigheter sedan. Är totala halten koldioxid (A) minskat med mängden kol 14 ( C14+C) kommer man kanske fram till att den totala förbränningen eller utsläppet av fossil “koldioxid” knappast överstiger 5% av totalt omsatt koldioxid! Det är denna procentandel som ekonomer, statistiker och jurister ägnar sig åt inom IPCC.

  Jag vill med dessa exempel framhålla vikten av tvärvetenskaplig bedömning av miljö- och klimatförändringar. Det finns fullt upp av vetenskapliga källor och framför allt behöver inte bondepraktikan vara mer än en rekommendation till fördelning av årets arbete med skog och mark.

Comments are closed.