2 thoughts on “Sveriges el året 2015

  1. Det skrivs och talas (inte i statligt sanktionerade media) om att det finns ett problem med att reglera baskraften (vatten- och kärnkraft?) tillräckligt snabbt för att kunna svara på de stora variationerna i producerad vindkraft. Jag har sett att det är stora skillnader i installerad effekt och producerad effekt. Min fråga är; När det står producerad effekt är det då effekt som tillförs stamnätet eller kan det vara så att den effekt som tillförs från vindkraft är mindre än den som produceras?

    1. De siffror på levererad effekt som graferna bygger på är den effekt, som går ut på distributionsnäten. Vindkraften har av politiken
      givits prioriterad rätt att leverera allt de kan producera. Då detta sker på marknader, som redan har all produktionskapacitet de behöver, betyder det att de konventionella kraftverken måste reglera ner, så att de levererar mindre än förr och får så mindre intäkter. De blir olönsamma och läggs så småningom ner. Vattenfall planerar för en förlust på mer än 30 miljarder kronor. Liknande förluster drabbar förstås de andra elbolagen. Det är nationell kapitalförstöring av gigantiska mått.

      När tillräckligt många lagts ner, så att risken för black-out blir överhängande, måste politikerna subventionera konventionell kapacitet, för att tillräcklig kapacitet skall finnas. I England placeras nu dieselaggregat ut bredvid möllorna. De får alltså betalt fast de inte producerar något under den mesta tiden . . .

Comments are closed.