2 thoughts on “Sveriges el december

  1. Sveriges El December , hur stora är exportintäkterna motsvarande period kr/kwh ?
    Intressant jämföra med produktionskostnad/ bidrag för vindkraften.

    1. Vi har inte resurser att göra den utredning, som den frågan kräver. Förhoppningsvis kan någon av våra läsare lägga in en förklarande kommentar.

Comments are closed.