Är friheten värd att försvara?

160108-Frihetsgudinnan

Som bekant är det närmast omöjligt för synpunkter som är kritiska till klimathotet att få plats i våra största media. Vi hade ett hopp att Göteborgs-Posten skulle bredda “åsikts-korridoren” tillräckligt för att tillåta sådan kritik på debattsidan. Trots många försök har dessa förhoppningar inte besannats. Vi tar här med ett bidrag av stor principiell betydelse som ändå refuserats.

+ – + – + – +

Västvärldens utveckling sedan den industriella revolutionen bygger på nationell suve-ränitet och fossila bränslen. Klimathotet bygger på FNs maktanspråk och en vetenskap på lerfötter.

Ambitionerna kan man följa från FNs första miljökonferens i Stockholm 1972 (Only One Earth) över Brundtlandkommissionen 1987 (Our Common Future) till Rio de Janeiro 1992, där Klimatkonventionen (UNFCCC) skrevs under. Den ligger till grund för klimathotsfrågan, som vilar på följande passus:

”… förstå risken med klimatförändring orsakad av mänskliga aktiviteter …”

IPCCs uppdrag utgår från dessa ord. Få observerar att de naturliga klimatförändringarna saknas här, dvs vilket klimat skulle råda utan mänskligheten, varmare eller kallare? Ingen som vet! Hur kan då den mänskliga påverkan fastställas? Det innebär att varken 1,5 eller 2 gradersmålen eller målet om det fossilfria samhället vilar på vetenskaplig grund. Men, vad handlar det om?

År 2000 medgav Margot Wallström att klimatfrågan inte handlade om vetenskap utan om politik. Den 3:e februari 2015 gav oss Christiana Figueres, UNFCCCs högsta chef, klarhet:

“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution.”

(Detta är första gången i mänsklighetens historia som vi föresätter oss uppgiften att inom en given tid avsiktligt ändra den ekonomiska utvecklingsmodell som rått under åtminsto-ne 150 år, sedan den industriella revolutionen.)

Åtgärder mot det obevisade klimathotet är alltså till för att ge FN makt att ersätta den ekonomiska modell, som gett västvärlden välstånd och demokrati, med en FN-styrd planekonomi.

Och vilka är åtgärderna? Krav på en ständig och ökande ström av miljarder till FNs Klimatfond och övergång till det fossilfria samhället, alltmedan tillväxtländerna tagit sig friheten att utvecklas efter eget skön.

Parisavtalet ger även oss möjlighet att hoppa av!

Ann Löfving-Henriksson

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather