De okunnigas lekstuga

150805-Vattenfall-Vindkraft

Lillgrund, 7 km söder om Öresundsbron, är Vattenfalls största havsbaserade vindkraftpark i Sverige, invigd 2008. Den har 48 vindkraftverk med totalhöjd cirka 115 meter upp till vingspetsen och rotordiameter 93 meter. Totalkostnad omkring 1,8 miljarder kronor.

VLT-Logga

2016-01-28

+ – + – + – +

Vindkraft gör allt fler svenskar fattiga, sjuka, arga, förtvivlade och hemlösa. På grund av att maskinerna måste vara så stora blir vindkraft det skitigaste och dyraste av alla alternativ per kWh räknat.

+ – + – + – +

100 procent förnybart är ett av regeringens mantran. Det är tragiskt med en regering som saknar insikt hur det skulle ödelägga vårt land.

Förtroendet för regeringen dalar. Om vi grupperar Sifo:s undersökning utifrån energipolitik ser opinionen ut så här:

Realisterna:

M 25.6, L 6.0, KD 4.4 och SD 18.2

Summa 54 procent

Gröna gruppen:

S 23.2, MP 5.9, V 8.1 och C 6.8

Summa 44 procent

Politisk ideologi tränger undan kunskap och klokhet och Romson har blivit till en kvarnsten om Stefan Löfvens hals. För att ersätta kärnkraft måste 8000 mW el fram även vindstilla dagar. För att ersätta bensin, diesel och fotogen måste 85 TWh bränsle fram – hur? Det är två frågor som Romson och energiminister Ibrahim Baylan inte kan ge svar på.

Solkraft i Sverige får 1 kr och 10 öre, det är 400 procent, i subvention per kWh i förhållande till kärnkraft. Till det kommer fem miljarder kronor i det spanska solenergibolaget Abengoas konkurs där den totala förlusten är hisnande 90 miljarder kronor.

Vindkraft gör allt fler svenskar fattiga, sjuka, arga, förtvivlade och hemlösa. På grund av att maskinerna måste vara så stora blir vindkraft det skitigaste och dyraste av alla alternativ per kWh räknat.

Bioenergi är en bristvara. Det finns inte så mycket ytterligare att ta ur de svenska skogarna för att tillverka el och fordonsbränsle. För vår elförsörjning finns därför bara kol/gas och kärnkraft att välja mellan.

Ordet kärnkraft föranleder tankestopp. Det vi nu kallar kärnavfall är en energiresurs mer än guld värd för kommande generationer. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.

Endast 0,6 procent av offentligt riskkapital når innovationer i tidiga skeden och Löfven inledde grandiost med ett innovationsråd, resultatet uteblev. Många duktiga uppfinnare är ej ens behöriga att söka. Okunniga politiker i de grönas lekstuga får däremot slösa miljarder ur statskassan till gröna idiotprojekt och struntforskning.

100 procent förnybart är ett av regeringens mantran. Det är tragiskt med en regering som saknar insikt hur det skulle ödelägga vårt land och skada vår välfärd utan minsta nytta. Predikanten Rockström och mamsell Romson är inte vad en svensk statsminister bäst behöver som rådgivare.

Klotets snötäcke, ismassa och havshöjning har ej nämnvärt förändrats under de 44 år som satelliter kunnat registrera. Det blir alltmer uppenbart att koldioxid är en beskedlig växthusgas men livsnödvändig för allt levande som suktar efter mer. Att Löfven i den situationen så hårt backar upp den vacklande klimathysterin sänker helt hans förtroende.

Lars Cornell
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “De okunnigas lekstuga

 1. Med klimathotet högst på agendan är det obegripligt att Löfven helt abdikerar och låter MP sköta det. Se bara på laguppställningen. Romson som miljöminister. Maria Wetterstrand ordf. i Miljörådet. Anders Wijkman (!) med tankegods från Romklubben leder miljörådsberedningen. Annika Helker Lundström gick frå jobbet som VD för lobbyorganisationen Svensk Vindkraft AB till att bli samordnare mot näringslivet. Rockström som rådgivare och ressällskapåt statsministern och utrikesministern. Förskräckande och skulle sänka Löfven ännu mer om folk visste. Baylan verkade ha i alla fall en aning om verkligheten, men det verkar nu länge sedan.

 2. “För att ersätta kärnkraft måste 8000 mW el fram…..”
  – Jag utgår från att du menar 8000 MW, kanske bäst att skriva det.

 3. Enbart produktionsbortfallet pga stängningen av Barsebäck skulle kräva större delen av Skånes yta om vindkraften ensamt skulle ersätta . .
  Vindkraft motsvarande all kärnkraft skulle behöva använda halva Sveriges yta och då naturligtvis Norrland . Kraftnätet behöver alltså fördubblas . . är kraftnät en marknad?
  Tyvärr är det monopol . . vem äger kraftnäten i Sverige?
  Vem har pengar att fördubbla eltransporten från Norrland?

  Vindnkraften är mycket dyr den kostar mer liv/kWh än kärnkraft, den ge mer utsläpp än kärnkraft . . och de investeringar som görs är int berikande för varken vår industri eller oss. .
  Vi kommer att bli som en av de u-länder som brandskattades på naturtillgångar där priset var och är miljön .
  De klipska satsar först på kol och sedan på kärnkraft . . .
  Vi har en elproduktion som behöver ökas med ett Forsmark, gärna i trakten av Barsebäck där den termiska energins spill (2/3) skulle räcka för uppvärmning av miljoner hem . . .

  1. Drömmen som inte behöver vara en dröm länge till är små serietillverkade modulbyggda LFTR-reaktorer som körs på torium. Nästan IKEA-stuk. Om det blir modernt är de säkert med på det också. Så snart den politiska förstoppningen släpper finns det säkert kapital. Annars blir det väl bara Kina som ensamt kör ifrån oss ännu mer.

 4. Ställer man upp 3.538 vindkraftverk i Skåne i ett rutsystem skulle det vara ungefär 1.800 meter mellan varje vindkraftverk. Skulle inte det vara en vacker syn?

  Och en kall upplevelse när det inte blåser. Allt har sin charm.

 5. Lars !
  Koldioxid är ingen “växthusgas”, sådana finns inte, enligt mätningar i solsystemet med
  rymdsonder. Många anser att gasens betydelse är kraftigt överdriven av IPCC. Gasen kan absorbera vissa smala våglängdsområden ur jordens värmeutstrålning som vibrationer, vilka samtidigt ger upphov till elektromagnetisk strålning, så den absorberade energin strålas omedelbart ut innan molekylen hinner stöta med omgivande luftmolekyler och överföra energi till luften som värme. Ingen värme överförs därför vare sig till luften eller jordytan och alltså är inte koldioxid någon “växthusgas”. Samma sak gäller andra “växthusgaser”, som metan, lustgas och vattenånga. Detta är troligen orsaken till att IPCC:sprognoser blir så missvisande.

  Mvh, Håkan

 6. Håkan!

  Det behövs inga förklaringar till orsaken till att IPCC kalkyler är så dåliga via teorier om växthusgaser. Modellerna har en sådan otroligt dålig upplösning att mätfelen kan bli hur stora som helst. Ska man kunna modellera klimatet måste man ta hänsyn till så många parametrar att det blir omöjligt att göra den beräkningen. Dels saknas den beräkningskapaciteten och dels skulle det ta längre tid att göra beräkningen än den tid man gör beräkningen för.

  Annars. Tack för ytterligare en förklaring av en egenskap hos koldioxiden!

Comments are closed.