Subventionerade konkurser

160216-Bankrupties

Subventioner med skattepengar snedvrider varje marknad, som utsätts för dem. Ännu allvarligare är den moraliska upplösning som tillgången till “lätta pengar” ofta leder till. I USA har generösa statsbidrag utbetalats till företag som stöd för “förnybar energi”.

Men nu har många av dessa företag gått i konkurs. Skattepengarna är förlorade. Om det blir något kvar av “hårdvaran” återstår att se. (Jag har fått mig tabellen tillsänd, så jag vet inte dess ursprung, men en koll av enstaka siffror har visat dem vara korrekta.)

Totala summan av skattebidragen är US$ 10.435 miljoner, eller c:a SEK 90 miljarder.

Notera att värderingsinstituten klassat flera företags aktier som “Junk”, d.v.s. “skräp” vid emissionen.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Subventionerade konkurser

  1. För att få en rättvis bild behöver man en lista på alla företag inom den branschen. Att företag går i konkurs är helt naturligt. Frågan är hur många procent listan utgör av totalt antal företag i branschen.

    Å andra sidan skulle förmodligen inget av företagen på listan ens ha startat utan subventioner. Det är subventioner och bidrag som orsakar lågkonjunkturer på grund av att pengar hamnar på fel ställen och investeringar blir meningslösa. Desto mer skattepengar som pumpas ut till företag och och andra organisationer desto djupare blir lågkonjunkturen.

    Alla klimathotsbidrag och klimathotsskatter kommer hålla hela världen i ett ständig ekonomiskt moras och många människor i fattigdom och svält.

  2. “Junk science”, var det en som sa om de välrenommerade forskare som hade mod att säga emot IPCC. Kan det ha varit järnvägsingenjören och sextrakasseraren i toppen av den organisationen.

Comments are closed.