Förnybart kan inte ersätta kärnkraft

150517-Jim's Autos

Miljöpartiets Lise Nordin har under lång tid argumenterat för att vi klarar oss utan kärnkraft och fått plats i ett flertal lokaltidningar tillsammans med lokala representanter för partiet: Kärnkraften har blivit så olönsam att den måste läggas ner, ex.vis under rubriken:

Olönsam kärnkraft kan ersättas

NWT-Logga-0

2016-02-18

Avsikten är just att göra kärnkraften olönsam och är ett ohederligt sätt att hantera en av svensk elproduktions grundpelare som har försumbara utsläpp, skriver Lennart Back.

Svar till Lise Nordin och Stina Bergström (NWT 2/2)

Nordin och Bergström attackerar på nytt kärnkraften som de av ideologiska skäl avskyr och skriver att den är olönsam. Det beror bland annat på en snedvriden marknad där skatter och subventioner blandas. Kärnkraften tvingas betala en godtycklig straffskatt som gradvis höjts. Enligt Sweco var avgiften ifjol åtta öre per kWh. Skatten beräknas på verkens teoretiska kapacitet och skall betalas även vid stillestånd. Avsikten är just att göra kärnkraften olönsam och är ett ohederligt sätt att hantera en av svensk elproduktions grundpelare som har försumbara utsläpp.

Andra får däremot generösa subventioner. Den som installerar solpaneler får upp till 120 öre mer per levererad kWh jämfört med storskalig vattenkraft enligt Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – tala om överskattad produktion. Vindkraftens existens bygger helt på subventioner. Inga subventioner – inga vindkraftverk. Vattenfalls vindpark Yttre Stengrund hade uppnått 15 års ålder och då upphör subventionerna. Därför ansågs den plötsligt olönsam och monterades ner.

Kärnkraften skall ersättas med vad som påstås vara modernare teknik men som delvis handlar om mer av gårdagens teknik. Jag lånar ett drastiskt uttryck från en skribent på nätet: ”Miljöpartiets version av High Tech är att bygga väderkvarnar och elda koskit” (biobränsle). Sedan tar skribenterna ett jättekliv framåt i tiden och kompletterar med teknik så modern att den bara finns i deras fantasi – smarta elnät och billiga batterier med stor lagringskapacitet.

Denna mix tror de skulle lösa alla problem med det förnybaras instabilitet och brist på produktivitet. De tycks dessutom tro att man utan problem kan skicka el kors och tvärs genom Europa och att elnätet blir stabilare med mer förnybart. Erfarenheter från Tyskland visar att det är tvärtom. Grannländerna vill inte ha den instabila tyska förnybara elen.

Vind- och solkraft är fortfarande dvärgar i elnätet. Vindkraften stod 2015 för 10 procent av den totala elproduktionen, medan kärnkraften stod för 40 procent. Solceller gav så lite att de inte gjorde något noterbart avtryck i statistiken. Vindkraftens stora problem är den ojämna väderberoende produktionen. Påståendet att det alltid blåser någonstans stämmer inte. Under juli månad 2015 varierade den totala svenska vindkraftsproduktionen flera gånger mellan praktiskt taget ingenting upp till 3 400 MW med ett medelvärde på 1 000 MW.

Det är dessa stora och ständiga variationer som gett tyskarna mycket bekymmer och kommer att ge oss allt större bekymmer om vår utbyggnad fortsätter. Man bävar för Sveriges framtid om ideologi fortsatt skall tillåtas övertrumfa sunt förnuft i energipolitiken.

Lennart Back
Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

Lise Nordin fick svar även i Dalarnas Tidningar av en politiker från Liberalerna, som sitter i styrelsen för “Falu Energi & Vatten AB”. Hans uppgifter om subventionernas storlek bör därför vara korrekta. Jag ser dem som mycket intressanta och återger därför insändaren här:

Ta klimathotet på allvar!

Enligt debattartikeln i DT den 4 februari är miljöpartiets högsta prioritet att ersätta klimatneutral elproduktion genom klimatneutral elproduktion. Påstådd dyr kärnkraft skall ersättas genom påstådd billig och miljövänlig vind- och biokraft. Inget ord om att kärnkraft straffbeskattas med ca 8 öre per kilowattimme (kWh) medan vind- och bioenergi subventioneras med cirka 16 öre/kWh. Terminpriset på el för 2017 är idag ca 18 öre/kWh. Skatteskillnaden mellan kärnkraft och vindkraft är alltså högre än marknadspriset för el. Subventionerna betalas givetvis av elkonsumenten. Detta är förklaringen för den olönsamma kärnkraften. Man ersätter stabil, närmast koldioxidfri el genom väderberoende el som kräver ett starkt utbyggd elnät samt mycket dyr energilagring. Även miljönyttan är tveksam. Vindkraft och biobränslen är långt ifrån “miljövänliga” och kräver omgestaltning av stora landarealer, som kan hota den biologiska mångfalden. Både kärnkraft och förnyelsebar energi har sina risker.

Mycket talar för att om vi, hela mänskligheten, inte förmår att får ner koldioxidutsläppet till nära noll om 50 år får det katastrofala följder. Vi har inte råd att negligera (närmast) koldioxidfria alternativ. Både vind- och kärnkraft behövs. Slopa skatten på kärnkraft och fortsätt därmed att minska kol- och oljeskifferförbränningen i Finland, Estland, Danmark, Polen och Tyskland. Så kommer vi åtminstone en bit på vägen.

Dietmar Gleich (L)
elektroingenjör

+ – + – + – +

Dietmar har inte förstått att koldioxidens effekt på klimatet är så liten att den inte kunnat märkas. Jag hoppas få kontakt med honom inom kort.

+ – + – + – +

NoT-Logga

2016-02-26

Ideologi får inte klå sunt förnuft

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Förnybart kan inte ersätta kärnkraft

 1. Även om klimatavtalet i Paris alltså, tack och lov, inte blev tvingande, kräver charlataner och godtrogna i Sverige och andra länder ändå en snabb övergång till ett “100% fossilfritt samhälle”. Romson vill ha ett sådant före år 2030 men ett sådant “fossilfritt samhälle”
  • kan inte påverka klimatet märkbart, hur mycket koldioxid man än slutar att pumpa ut.
  • påstås kräva en övergång till sol- och vindproducerad elkraft men i Sverige har den fossilfria vattenkraften och kärnkraften vardera en kapacitet på ca 50% av max totalbehovet på vintern, vilket gör den mycket dyrare sol- och vindenergin meningslös. Subventioner gör att privatpersoner idag upplever fördelar med sol- och vindkraft men subventionerna, som redan idag snedvrider konkurrensen, fungerar inte alls om alla skall omfattas av dem vid en massiv övergång till “fossilfri” elkraft. Skulle någon trots detta önska ersätta elproduktionen från kärnkraft med vindkraft och solpaneler måste man (hur många man än skaffar) kunna lagra elenergin för att kompensera för den under långa tidsperioder nästan obefintliga elproduktionen. Detta skulle kräva en massiv utbyggnad av elnätet för att minutsnabbt flytta delar av den producerade elenergin till ett lagringsställe med kapacitet för månaders förbrukning, idag enbart realiserbar mha vattenmagasin. Dessa kan i Sverige av miljöskäl inte byggas ut mycket mer än de 50% av behovet som vattenkraften ger idag. Kostnaderna för nät/lagring tillsammans med kostnaden för de tilltänkta nya sol- och vindanläggningarna skulle alltså (vad än Romson tror och trots allt orerande av Rockström et al.) bli gigantiskt höga.
  • påstås kräva en övergång till användning av elfordon. Dock är eldrift praktiskt omöjlig för lastbilar, traktorer och flygplan och mycket opraktisk för längre elbilstransporter. En storskalig övergång till elbilar i Sverige skulle, om man antar att 10% snabbladdas samtidigt (vilket inte är osannolikt), kräva en extra effekt av ca 27 TW, vilket är samma som den maxeffekt som finns idag.

  1. Rätt alltihop, men om man ska vara petig är dagens effektbalans 26 – 27 GW. Inte TW.

 2. Lite amatörmässig beräkning. Låt oss lagra vindkraften i batterier för att ha när det inte blåser. Kända tillgångar av litium räcker till 250.000.000 batterier som sitter i en Tesla. Säg att de har en kapacitet på 100 kWh (vilket är en uppräckning av dagens kapacitet).

  Således kan vi lagra 25 TWh i dessa batterier. Oskarshamn producerar cirka 15,4 TWh per år. Observera även att batterierna med tiden förlorar sin kapacitet.

  Ovan är ganska förenklat men visar ändå hur otroligt lite vi kan lagra i batterier med tanke på att det inte bara är pyttelilla Sverige som vill använda sig av batterier.

  Ovan visar, att hur amatörmässig min beräkning och teori än är, att kunskapen hos miljöpartister rent ut sagt knappt kan vara mätbar.

  1. En av världens största, om inte den största batterianläggningen är stor som en fotbollsplan och kan lagra 20 MWh. Det betyder att om vi tar bort kärnkraften och kör max vattenkraft behöver vi 10 GW vid max effektbehov om det blir vindstilla. Ett sådant monsterbatteri krävs ett för varje modernt vindkraftverk. Då kan vi klara en dag! Vill klara oss fler dagar är det bara att multiplicera. Behövs inget geni för att begripa att såna mirakel växer inte på träd som på ett rimligt sätt fixar energilagring i batterier i erforderlig skala.

Comments are closed.