Havet stiger inte snabbare

160224-PIK-Havsnivå-Christmas Island-0

Ex-130511-Geting

160224-Havsnivåerna-Expressen

Det är ingen måtta på den amatörmässighet media presenterar som “forskning” och “ve-tenskap” utan att kolla upp rimligheten i de pressreleaser man vidarebefordrar. Beträffande havets nivå finns hundratals studier. Bland dem finns inget stöd för accelererande stigning. Den aktuella studien nonchalerar tillgänglig kunskap och förlitar sig på mätningar av havets nivå med “ny teknik”, satelliter, som seglar på 130 svenska mils höjd. Deras resultat har INTE VERIFIERATS mot de mätningar av tidvattnet, som gjorts i hundratals år i hundratals hamnar. Dessa står på fast mark, så att man kan kontrollera dem noga och testa deras noggrannhet.

Bilden ovan visar upptill hur nivån vid Julön i Kiribati framställs i den aktuella studien. De senaste åren innan 2010 visar en snabb uppsväng.

Vår svenske auktoritet på havets nivå, dr. Nils-Axel Mörner, refererade omedelbart till de faktiska mätningarna med tidvattenloggarna, se den nedre kurvan. Den visar de senaste 45 åren, där ingen stigning alls kan urskiljas. Hans omdöme om studien är:

Den strider mot observerade fakta och etiska principer.

Den nedre kurvan visar de dramatiska svängningar som hänger samman med väderfenomenet El Niño. Passadvindarna pressar ytvattnet mot väster hela vägen från Peru till Australien och Nya Guinea. På vägen värms vattnet c:a 8 grader. Kiribati ligger inte så långt därifrån. Då landet stoppar strömmen, stiger nivån så småningom upp till en halv meter. Sedan tappar vindarna taget. Höjdskillnaden 50 cm får vattnet att forsa mot Peru. Det är El Niño, som innebär att havet blir varmt ända från Australien till Peru. Men den stora massan i vattnet som forsar mot öster drar med sig kallt vatten, när det varma vattnet tar slut. Det är La Niña. Då stiger havet vid Peru, så att vattnet sedan “skvalpar” fram och tillbaka några år tills processen börjar om från början igen.

Studien presenterades i vad som borde vara en garanti för fullödig vetenskap: PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Det är sorgligt att se hur respekten för fakta kan nonchaleras officiellt när det gäller klimatet.

Se fullständigare kommentarer på Climate Depot .

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Havet stiger inte snabbare

 1. Om Klimatsans verkligen hade varit intresserade av att förstå stigningen av havsnivån [1] skulle de bemöta den här artikeln med nyfikenhet, istället för att direkt börja förneka den. Nu är det emellertid så, att det troligtvis inte är så att denna artikel är helt fel ute och att Mörner har rätt i sin kritik, utan snarare tvärtom: artikeln ger en ganska bra bild av som sker med havsnivån, och dessutom bör man, med tanke på alla fel och brister som har påvisats i Mörners forskning [2, 3], kanske tänka sig för en extra gång innan man köper hans förklaringar rakt av.

  Med vänliga hälsningar,
  Clas Carleman

  Referenser
  [1] http://www.skepticalscience.com/sea-level-rise-basic.htm
  [2] Nerem, R. S. et al., 2007: Comment on “Estimating future sea level change from past records” by Nils-Axel Morner, Global and Planetary Change, 55, 358-360
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818106002049
  [3] Benestad, Rasmus E., et al. “Learning from mistakes in climate research.” Theoretical and Applied Climatology (2015): 1-5. Hämtas här: http://link.springer.com/article/10.1007/s00704-015-1597-5 (där man även hittar extramaterialet).

  1. Hej Clas !

   Tack för det intresse du visar vår blogg. Det är inte lätt att sköta en sån, så all hjälp är välkommen.

   Jag får bara den första länken att fungera. Gavin Schmidt säger att han kollat tidvatten loggarna och att alla visar stigande hav.

   Kollar man själva loggarnas kurvor visar de att stigningen är obetydlig.

   Ta en titt på kurvorna jag visar. Hur får du till en snabb stigning för Julön ? Jag har kollat flera andra öar inom Kiribati, Tuvalu och Vanuatu. Ingen visar någon betydande stigning.

   Schmidt jobbar på GISS, som utmärkt sig för förfalskning av rådata. Han förtjänar inget förtroende jämfört med Mörner.

   Sture

 2. Tittar vi på kurvan i första länken av Clas Carleman så har havet stigit ungefär 200 millimeter under 140 år. Det är ca 1,4 millimeter per år. Det är lite mer stigning under vårt nuvarande tid.

  Min fråga är då. Vad är problemet? Jag kan inte se att det kan ha någon betydelse om havet stiger 1,4 millimeter per år eller om det så är 3 millimeter. Kan vi skicka folk till Månen och snart till Mars, då kan det nog inte finnas några större problem för att ta hand om en knappt märkbar höjning av havsnivån rent fysisk och tekniskt där det sker.

 3. Centralt i detta är väl att man knappast tillförlitligt kan mäta havsnivåer per satellit med tanke på speglingar, ebb och flod, moln, vågor och andra rörelser, etc. Däremot ger mätningar i hamnar ovedersägliga bevis. Kajer måste ha viss höjd för i- och urlastning. Fortgående landhöjning har t. ex. tvingat Stockholm att sänka sina kajer.

  På andra platser sjunker landet och tvingar till höjda kajer, utfyllnad av land, byggande av vallar etc. Floder för med sig material som bygger på deltan som t. ex. Ganges i Bangladesh. Assuan-dammen minskar dock mängden material till Nilens delta, som i stället snarast krymper.

  Å andra sidan sjunker Bangladesh och vissa andra länder under tektoniskt tryck. Korallöar följer med havsytan, eftersom koraller söker ljuset.

  Allt detta kräver observationer och forskning. Men anslag tycks mest ges till studier av möjlig mänsklig påverkan med utgångspunkt att människan per se är ett störande inslag i den natur som annars skulle befinna sig i absolut balans och harmoni.

  En farlig tankemodell, som alltmer fjärmar oss från verklig kunskap om naturen och dess processer och drivkrafter!

Comments are closed.