One thought on “Tysk el jan -16

  1. Liten sak jag noterade. Tysk el under januari har en toppbelastning på 75.815 MW. Svensk el i samma månad har en toppbelastning runt 24.000 MW. Tyskland har bara lite mer än 3 gånger så mycket med en befolkning som är åtta gånger större än Sveriges. Det kanske säger lite om hur pass energiberoende Sverige är av el.

Comments are closed.