Miljöpartiets okunskap

150917-JP-CO2

NWT-Logga-0

2016-02-29

Inlägg byggt på okunskap

Både skog och jordbruksmark lär bli bristvaror om bioenergin ska stå för en stor del av svensk energiförsörjning, skriver Lars Kamél.

Svar till Lise Nordin och Stina Bergström (NWT 2/2)

De två miljöpartisterna Lise Nordin och Stina Bergström hade den 2 februari ett debatt-inlägg byggt på okunskap. De begriper till exempel inte skillnaden mellan effekt, som mäts i Watt (W), och energi, som mäts i Joule (J) eller kilowattimmar (kWh). Effektskatten på kärnreaktorer säger själv vad den är. Den utgår med en viss summa per Watt som reaktorn har, oavsett om den producerar några kWh. Den går alltså inte i förväg att säga hur många öre per kWh den blir.

De två miljöpartisterna begriper tydligen inte att värmepumpar har blivit ett vanligt sätt att värma hus och att dessa behöver el för att fungera. Det är tveksamt om de två begriper att vattenkraften inte kan reglera mer intermittent elproduktion än vad vattenkraftverken tillsammans kan producera. De verkar inte ha funderat på hur mycket material, tillverkat av ändliga resurser, som skulle behövas för att producera batterier nog att lagra en stor del av svensk elproduktion.

De två miljöpartisterna fattar knappast heller att det råder konkurrens om skogsrå-varan och att både skog och jordbruksmark lär bli bristvaror om bioenergin ska stå för en stor del av svensk energiförsörjning. Det förefaller osannolikt att de två begriper att el förloras på vägen när den transporteras i kablarna och att förlusterna ökar med ökande avstånd. Frakta el härs och tvärs genom Europa, beroende på hur vindarna blåser, är ett säkert recept på att se till att en stor del av den elen försvinner innan den når konsumenterna. Kan det kallas effektivt?

Alla energislag har i dag problem med lönsamheten. Det beror främst på att politikerna har beslutat att subventionera fram en väderberoende elproduktion som helt enkelt inte behövs.

Lars Kamél
Hudiksvall

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Miljöpartiets okunskap

  1. För att förstå lite hur pass beroende Sverige är av elenergi kan vi jämföra med Tyskland. Under januari månad 2016 behövde Tyskland en effekt på cirka 76.000 MW som mest och Sverige 24.000 MW. Tyskland med åtta gånger mer invånare än Sverige behövde bara tre gånger så mycket effekt som Sverige.

  2. Okunnighet är inget nytt problem. Jag hänvisar till Frans G. Bengtsson: De långhåriga Merovingerna, 1936, Kapitlet Försök till optimistisk betraktelse. ” —– Vår tids största problem är utbildning av sinnesslöa —-“- Det är i typisk FGB stil, raljerande och utmanande.
    HB

  3. Hej alla!
    Det är väl inget konstigt när två damer från det lilla miljöpartiet avslöjar stora kunskapsbrister. Det vore annat om de kunde visa på kunskaper. Nu verkar det som att de har gått på lögnerna om klimatet, som de har läst sig till eller hört direkt från lögnarna. Man borde strunta i vad de skriver.
    Mvh, Håkan.

Comments are closed.