Skatter och subventioner för el

160307-IVA-Subventioner

Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademien, IVA, publicerade i oktober 2015 en rapport om vad som gäller för Sveriges elproduktion:

Vägval El: Skatter och subventioner vid elproduktion

Klicka på den röda texten så kommer du direkt till rapporten.

Ovan visas rapportens explosiva sammanställning av skattebelastning respektive de totala subventionerna till olika energislag. Den bekräftar det vettlösa tillstånd politikerna försatt energimarknaden i:

Räknat per kWh belastas vattenkraften med 9 öre medan vindkraft och biokraft får 16 öre, när börspriset är av samma storleksordning. Dessutom kan solkraft belönas med mer än en krona.

Det betyder inget mindre än en långsam strypning av industrinationen Sverige.

”Irre Zustände” sa Tysklands näringsminister Sigmar Gabriel om motsvarande galenskaper där.

Sen kommer det mest uppseendeväckande: Denna beskrivning av fakta har inte nämnts i våra riksmedia. Jag kan inte finna några referenser överhuvudtaget.

Informationen är alltså alltför explosiv för alarmisterna på redaktionerna.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Skatter och subventioner för el

  1. Är alla extra nätkostnader som följer av den intermittenta ( =sekunda) kraften medräknade? Såsom behovet av “smarta” nät och utjämningen av inmatningspriserna som gynnar vindkraft som slipper betala de verkliga kostnaderna för ofta långa avstånd till näten?

    Intermittent kraft är sekunda kraft och borde kallas för detta.

    1. Jag tror att grafen strikt håller sig till skatter och subventioner. Det du talar om är driftkostnader, som vederbörande leverantör måste kalkylera med. Posten on Hierro behandlar en del av de problemen. Trots vindkraftens kapacitet 11,5 MW vågar man inte rutinmässigt tillåta mer än 7 MW, då det blåser bra, eftersom systemet i övrigt inte kan tillgodogöra sig högre effekt.

Comments are closed.