Fusk med temperaturdata

WK-131106-Reykjavik

Wibjörn Karlén är professor emeritus i naturgeografi. Sedan slutet av 1950-talet har han arbetat med väderrelaterade projekt på ett stort antal platser, bl.a. i Antarktis, Afrika, Nya Guinea, och Arktis samt främst Skandinavien. Han har löpande studerat temperaturerna vid ett stort antal mätstationer runt hela världen, vars data varit lätt tillgängliga från en databas hos NASA (National Aeronautics and Space Administration, USA). År 2013 upptäckte han att gamla temperaturer hade ändrats. Höga temperaturer under första hälften av 1900-talet har sänkts, medan låga temperaturer under sen tid höjts, se figuren ovan för Reykjavik. Blå kurva visar de siffror databasen lämnade 2012. Röd kurva visar 2013 års ändrade data

Ändringarna av data betyder att man nu inte säkert kan ange ett områdes medeltemperatur och ännu mindre hela Jordens.

+ – + – + – +

Fusk med temperaturdata

Om ett påstående upprepas tillräckligt många gånger, kommer många att betrakta det som en sanning, även om det inte är riktigt. Tyvärr gäller detta det ofta upprepade påståendet att klimatet aldrig varit varmare än under de senaste åren. Resultatet har uppnåtts genom justering av gamla data, särskilt de från 1930-talet, då temperaturen var väl så hög som under de senaste åren. Med viss tvekan hävdar jag att temperaturen under 1930-talet var högre än under sen tid, eftersom den verkliga, nuvarande temperaturen inte längre är säkert känd på grund av manipuleringen av data. Man bör också beakta rekonstruktioner av temperaturen under Medeltiden, den varma Romartiden och andra varma perioder. Träds årsringar och borrkärnor från landisarna på Antarktis och Grönland visar att temperaturen under dessa perioder var högre än under 1900-talet. De sammanställningar av satellitdata som nu finns visar att den globala medeltemperaturen inte har stigit sedan mer än 15 år.

Originaldata visar att 30-talet var ungefär lika varmt som för närvarande. Det betyder att den ökade koncentrationen av CO2 i atmosfären inte har en dominerande verkan på den globala temperaturen. Denna slutsats gör kampen mot fossila bränslen meningslös.

Temperaturerna registrerade för Island under 1930-talet hade sänkts, så att dessa år inte längre visar hög temperatur, se figur ovan. NASA:s modifieringar av temperaturdata har stört isländska meteorologer påtagligt. Dessa torde finnas bland de mest kompetenta i hela världen.

Att det var varmt under 1930-talet är väldokumenterat för ett stort antal stationer världen över. En uppvärmning under 1930-talet är omvittnad i en rad sammanhang, inte minst i samband med forskning i arktiska områden. Beskrivningar av förhållandena på Svalbard omkring 1940 är mycket lika de som beskrivits av forskare under sen tid.

Justeringarna av temperaturdata har gjorts under flera år. Då jag först noterade dem var de små, men de har med åren ökat avsevärt i storlek. Min upptäckt är numera bekräftad av många andra forskare. Jämfört med NASA:s tidigare data har de senaste data ibland justerats med upp till ett par grader Celsius. Det gäller en del Australiska stationer för slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Genomgående har temperaturerna för sen tid blivit påtagligt varmare, så att de stöder IPCC:s modellberäkningar baserade på stigande koncentration av CO2.

En hel del sentida data kan visa en uppvärmning, då allt fler mätningar utförs i tätorter, som alltid genererar värme, medan stationer på landsbygden lagts ner.

Alla publicerade dataserier måste granskas kritiskt. För beräkning av den globala medeltemperaturen vore det bättre att använda ett mindre antal stationer placerade utanför tätorter och som inte förflyttats. Stora mängder data från många stationer av osäker kvalitet ger inte ett tillförlitligt resultat.

Det är skrämmande att besluten vid mötet i Paris 2015 fattades på ett underlag, som inte visar hur den globala temperaturen faktiskt förändrats utan på data som modifierats för att stödja modellberäkningar och därför inte är trovärdiga.

Wibjörn Karlén
Professor em. naturgeografi

+ – + – + – +

Här några länkar till mera information

1. Wibjörn Karlén: GISS/NASA MANIPULATION

2. Ole Humlum: Administrativt menneskeskapt klimaendring

3. Falska temperaturer i USA

4. Avtal om annat än klimat

5. Var 2015 verkligen varmast?

6. Klimat med påhittade siffror

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

18 thoughts on “Fusk med temperaturdata

 1. Mycket intressant! Justering av fakta, flyttning av mätstationer, byte av mätutrustning, det finns många faktorer som undergräver sanningen.
  Tyvärr väl detta något som massmedia aldrig kommer upplysa allmänheten om, utan de kör väl vidare i det gamla vanliga som de blir matade med av Rockström och andra skojare….
  Vart tog detta med att kritiskt granska vägen när det gäller journalister?

  Och myndigheterna lurar varandra i sin iver:
  http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/03/12/11280943-klimatskoj/#kommentar-5473898

 2. Ingenstans i ovanstående text nämns att det skulle kunna röra sig om kalibrering av data, men det är just detta som Karlén observerar. Den här videon förklarar mer:

  https://www.youtube.com/watch?v=qRFz8merXEA

  När professor Karlén skriver “Denna slutsats gör kampen mot fossila bränslen meningslös” kan man fråga sig vilka motiv han egentligen har med att försöka anklaga Nasa för fusk. Sitter professorstiteln fortfarande där den ska?

  MVH
  Clas

  1. Du avslöjar dig genast genom att börja diskutera debattörens personliga motiv. Karlén har levt ett helt liv med synnerligen förtjänstfull forskning, som givit honom internationellt anseende. Nu är han pensionär och har inga motiv att göra annat än att söka sanningen. De som gör “kalibreringarna” är anställda, där Obamas administration tycks ha gjort det till en förutsättning att motivera den politik han vill föra, för vilket han behöver bevisa hypotesen om koldioxidens verkan.

   Att kalla fusket för “kalibrering” gör det inte mindre klandervärt. Dess bristande “vetenskaplighet” syns genast, då “kalibreringarna” upprepas år efter år.

   Det finns ingen större vetenskaplig “synd” än att ändra rådata. Det kan göras i enstaka fall efter utförliga förklaringar och diskussion huruvida de är motiverade. Normal kritisk diskussion alltså. D.v.s. det som “alarmister” aldrig ställer upp för. De vet ju att de förlorar trovärdighet varje gång. Så även du.

   1. Jasså, det är Obama som konspirerar mot oss den här gången? Trodde nästan att du skulle flumma vidare med “The New World Order” 😉 [0]

    Du verkar ha missat att Nasa inte påstår att de data som de har gjort tillgängliga [1] skulle vara “rådata”. De data som man har offentliggjort har bearbetats och det är ingenting som Nasa försöker dölja [2], men Karlén försöker få det att låta som om man skulle ha *förstört* rådata och ersatt dem med nya justerade data. Tanken har aldrig slagit dig eller honom att rådata och justerade data kan existera samtidigt?

    Vad jag däremot finner mycket underligt är att Karlén av någon outgrundlig anledning väljer att inte diskutera dessa justeringar eller varför data har justerats vilket som förklaras här [3, 4, 5]. Som nyfiken amatörforskare borde han det.

    [0] https://goo.gl/AVsl7I
    [1] http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/
    [2] http://data.giss.nasa.gov/gistemp/FAQ.html#q207
    [3] http://data.giss.nasa.gov/gistemp/sources_v3/gistemp.html
    [4] http://data.giss.nasa.gov/gistemp/updates_v3/
    [5] http://data.giss.nasa.gov/gistemp/FAQ.html#q216

    1. Ja, se där ramlar du ner igen och kallar Karlén “amatörforskare”. Han är dock tydligt mer erfaren och professionell än de som sitter hos GISS. Det ser du ex.vis på det sätt de annonserar värmerekord, där differensen är mindre än felmarginalen. De som gör så kallas charlataner.

     The New World Order är inget flum utan allvar, som är offentligt uttalat av Figueres och Edenhofer. De använder bara inte just de orden, men “global omfördelning” och “total omgöring av världsekonomi”.. Räkna sedan också in Anders Wijkman, som efterlyser en “ny ekonomisk logik”, som han nog inte förstår att den blir detsamma som sovjetisk planekonomi. Den skulle också vara logisk.

     1. Sture,

      Jag har förstått att du hyser ett stort förakt för modern vetenskap och de forskare som företräder den, och att de internationella avtal som FN försöker utarbeta bara skulle vara en kuliss för en världregering, global kommunism eller något annat påhittigt.

      Men av ren nyfikenhet, låt oss för en gångs skull antaga att det är sant att människans förbränning av fossila bränslen leder till varmare klimat och, på sikt, torka, brist på sötvatten, brist på föda, massvält, flyktingar från områden som har blivit obeboeliga eller dränkts av höjd havsnivå. Du behöver fortfarande inte tro på det själv, men om detta vore sant, vilka politiska åtgärder skulle du då föreslå för att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser och undvika en katastrof?

      MVH
      Clas

     2. @Clas Carleman

      Agenda 2030 är inte en kuliss utan en metod att uppnå ett mål som delvis är att förstöra ekonomin i bland annat Asien. Man må kalla det konspirationsteorier eller vad som helst, men man ska vara bra okunnig eller blind om man inte ser vad som händer i världen.

      Man kan alltid ställa sig frågan hur det kommer sig att George Soros sponsrar invandring till Europa och USA. Hur kommer det sig att han ger ut böcker på arabiska som beskriver hur man tar sig in i Europa, vilka länder man ska åka till, vilka bidrag man kan få? Vilket ekonomiskt intresse har han av det?

 3. Finns det någon förklaring från NASA till kalibreringarna? Jag skulle kunna tänka mig att man skulle behöva kalibrera om man upptäcker något avvikande i tidigare mätningar såsom olika mätmetoder med kända toleransavvikelser, placering etc. Om det vore så, så borde varje kalibrering presenteras med olika tabeller, så att det går att se en historik över kalibreringarna.

  Skulle man sedan hålla sig till normalfördelningen borde det finnas kalibreringar både upp och ned. Det går att se med blotta ögat i diagrammet att så inte är fallet.

  1. För att ta ett par exempel. Före WW II så mätte man havstemperatur genom att fartyg slängde i en hink och lyfte upp och så mätte man temperaturen på däck. Därefter övergick man till att mäta temperaturen på kylvattnet man tog in. Vattnet kom från något annat djup. Där man i hinken han få en viss avkylning genom avdunstning han vattnet värmas en aning på väg in i maskinrummet.

   I USA fick man ett betydande skift på land när man bytte mellan att läsa av termometrarna på morgonen och mitt på dagen. Det är visserligen min-max termometrar så man kan tro att det inte skulle ha någon betydelse, men om man har en extra kall natt ger den genomslag på mintemperaturen två dagar om man mäter på morgonen, medan en extra varm dag påverkar uppmätt maxtemperatur under två dagar om man mäter mitt på dagen.

   Sen skall man ha klart för sig att Karlén inte valde Reykjavik av en slump. Sök på google “GISS Reykjavik” och man finner att det är massor av “skeptiker” som valt just denna av alla stationer att kritisera. Den är en utliggare som inte är representativ för hur justeringarna ser ut i allmänhet. Det där att det skulle varit varmare på 30-talet globalt ser jag inte att Karl´ne har någon täckning för.

 4. Professor Ole Humlum, Oslo Universitet får betraktas som auktoritet på temperaturdata. Han uttryckte det så här ang tempjusteringar i personlig kommunikation, mars 2015:
  ”Den märkliga proceduren med att ändra temperaturer i efterhand fortsätter med oförminskad kraft. Folk är okunniga om de ändringar som görs av originaldata, eller så tycker man att det verkar osannolikt att det sker. Men det är dessvärre ett faktum”.

  Ser man på dagens version av temperaturerna för alla månader sedan 1880 och jämför dessa med den version som presenterades i maj 2008, visar det sig att de flesta månader fram till 1940 ”blivit kallare” medan de för tiden därefter ”blivit varmare”.

  Humlum menar att s k harmonisering ibland är befogad. Det kan t ex vara för att inkludera sent inrapporterade data, men att gång på gång ändra samma data, så gamla som 100 år och då alltid åt det kallare hållet, har han ingen förståelse för. Ej heller ser han några vetenskapliga motiv för att ändringar av senare tiders temperaturer alltid är åt det varmare hållet. Visst är det bestickande att han med sitt engagemang i temperaturdata inte lyckats få fram några acceptabla förklaringar till detta som han benämner “administrativa” justeringar. För mig verkar det som stegvis “smygförbättring” av temperaturkurvorna tills de blir så som man vill ha dem.

  1. Tja, man måste anstränga sin fantasi för att förstå att ingenting i universum rör sig rätlinjigt. Allt snurrar, svänger och gungar. Du tycks vara fast i inkompetenta IPCC:s föreställningar att temperaturen bara kan stiga. Värmerekordet från 1934 gäller fortfarande. Sedan blev det kallare ett tag och så småningom steg temperaturen igen fram till 1998, som i modern tid var varmast. 2015 blev bara det tredje varmaste året i satellitåldern enligt UAH. De siffror som kommer från NASA/GISS är så distorterade att de inte förtjänar tilltro.

   Det finns således ingen motsättning mellan de två satserna du refererar till. Du måste anstränga dig att tänka logiskt.

   1. Det finns inget värmerekord 1934. Var hittar du någon uppgift om ett sådant? Globalt alltså, inte någon enstaka region som må ha varit varm då enligt någon version av temperaturdata du gillar. UAH v6 som du tycks förlita dig på för senare år är bara en opublicerad och ogranskad betaversion och UAH har genomgått långt större revisioner genom åren än någonsin markdata.

    I vilket fall som helst är 1934 för 82 år sedan. Om det var varmare än idag för 82 år sedan och knappt en grad kallare än idag för 100 år sedan måste det gått *väldigt* fort däremellan. Men du har ju dina egna källor har jag förstått och ignorerar “inkompetenta” sådana som NOAA, Hadley, JMA, NASA m fl som är de vi andra får förlita oss på. Kan vi kanske få se hur temperaturen sett ut senaste 100 åren enligt dina “kompetenta” källor vilka de nu är?

    PS om du någon gång bekymrade dig att läsa vad IPCC som du ständigt kritiserar skriver skulle du se att de är fullt medvetna om att temperaturen sjönk en period under mitten på 1900-talet.

 5. Roligt att vi bråkar om temperaturen under de senaste hundra åren och tiotals år. Sedan 3.250 år sedan befinner vi oss under fallande temperatur. Vi har perioder med uppvärmning och perioder med avkylning. Perioderna med uppvärmning har en lägre och lägre topp och de avkylande bottnarna blir lägre och lägre.

  Trendmässigt lär det bli en ökning under de närmaste 200-250 åren och sedan lär temperaturen minska ordentligt. Teoretisk kanske människan kan påverka temperaturen uppåt och det är väl bra. Trots allt lär ökningen inte blir större än den var för 1.000 år sedan eller 2.000 år sedan eller 3.250 år sedan.

  Tänk, att människorna, djuren växterna klarade sig för 3.250 år sedan. Jag tror vi har större förutsättningar att klara oss i dag. Det kan vara bättre att lägga pengar på en damm, flytt av en stad än på att beskatta CO2 eller bygga fullständigt tokresurskrävande vindkraftverk.

 6. Hej !

  I mitten av år 1996 förfalskade en av IPCC:s huvudförfattare deras andra AR i sin
  Sammanfattning till Beslutsfattare genom ett större antal ändringar som ändrade
  deras budskap till att IPCC skulle ha funnit att människans CO2 -utsläpp leder till
  en global uppvärmning. Denna förfalskad rapport utgjorde FN:s underlag för
  KYOTO-protokollet år 1997 och därmed i princip till Paris-avtalet år 2015.
  Denna förfalskning föranledde våldsamma protester från USA och ledde till att
  USA aldrig har godkänt Kyoto-protokollet och ledde vidare till att “spegel”-
  organisation till IPCC tillkom med arbetsnamnet Non Governemental IPCC
  (NGIPCC) . I flera rapporter och protokollföra möten har NGIPCC klargjort att
  man icke har funnit sakliga skäl fr att stödja IPCC:s så kallade AGW – hypotes
  som nan således förkastar och senast vid en konferens i Washington på våren
  2017. USA:s president Trump har således fullgoda skäl för att underkänna
  Paris-avtalet år 2015.
  IPCC har gjort ett antal misslyckade försök att försvara ovanstående handlande
  med följande metoder:
  – “eliminering av den ” Lilla Istiden ” under tiden mellan 1600 och slutet av 1800
  – felaktig justering av mätvärden benämnd Climategate
  – felaktigt vald statistikmodell vid utvärdering av sina AR 4 och AR 5 och
  som därmed saknar bevisvärde
  Ovanstående ovedersägliga fakta har varit kända sedan länge men har
  “sopats under mattan” av osakliga politiker och av en önskan hos FN att
  med ekonomiska styrmedel skaffa sig ett motiv att få acceptans hos majoriteten
  av FN:s medlemsstater att godkänna ett uppenbart, falskt Paris- avtal 2015.

  MVH / Olof Hellström/ Medlem av Clexit

Comments are closed.