Fakta eller hypoteser

160225-Edenhofer

Vi (FN-IPCC) omfördelar de facto världens rikedomar med klimatpolitik. Man måste befria sig från illusionen att internationell klimatpolitik handlar om miljö. Den handlar numera nästan inte alls om miljöpolitik.

+ – + – + – +

Debatten om klimatet är på många sätt typisk för skillnaden mellan den politiska högern och vänstern. De talar oftast förbi varandra. Här visar en av våra seriösa och regelbundna kommentatorer ett så tydligt exempel på vänsterargument, att jag lyfter upp det hit för att belysa dess tillkortakommanden.

+ – + – + – +

Sture,
Jag har förstått att du hyser ett stort förakt för modern vetenskap och de forskare som företräder den, och att de internationella avtal som FN försöker utarbeta bara skulle vara en kuliss för en världsregering, global kommunism eller något annat påhittigt.

Men av ren nyfikenhet, låt oss för en gångs skull antaga att det är sant att människans förbränning av fossila bränslen leder till varmare klimat och, på sikt, torka, brist på sötvatten, brist på föda, massvält, flyktingar från områden som har blivit obeboeliga eller dränkts av höjd havsnivå. Du behöver fortfarande inte tro på det själv, men om detta vore sant, vilka politiska åtgärder skulle du då föreslå för att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser och undvika en katastrof?
MVH
Clas

+ – + – + – +

Jag tar en punkt i sänder:

1. Inom Vänstern kan man inte koppla loss känslor och värdeomdömen. Här börjar Clas med att förutsätta att jag föraktar de människor, vars vetenskapliga påståenden jag kritiserar.

2. Clas skriver ”modern vetenskap” på ett sätt som gör uttrycket till ett värdeomdöme, underförstått: jag står för ”omodern vetenskap” d.v.s. sådan som man inte behöver ta på allvar.

3. Att FN:s byråkrater och många av dess politiker ser FN:s framtid som en form av Världsregering är på inget sätt en hemlighet. Dess företrädare har sagt så offentligt igen och igen. Vad världsregeringen skall göra är lika offentligt:

Ottmar Edenhofer: Omfördelning av världens resurser.

Figueres: Total omgöring av världsekonomin.

Anders Wijkman: En ny ekonomisk logik.

De säger inte ut att de strävar efter kommunism, men ser man på innehållet, kan det inte skiljas från sovjetisk planekonomi. Den skulle också omfördela, vara logiskt planmässig och aldrig göra något fel. Men allt blev fel. Jag har under många år gjort affärer även i Östeuropa och sett dess verklighet på nära håll.

Dokumentet Agenda 21 från 1992 hade ett tydligt mål: Ett globalt ekonomiskt system med en global regering. Detta har bekräftats i många senare dokument, som emellertid alltid varit för långa för att journalister skall orka läsa och förstå deras innebörd. En recension på svenska finns av det förslag till traktat som presenterades i Durban och som Lena Ek förklarade sig villig att underteckna.

Detta stärks av de evinnerliga COP-mötena, där man inte behandlar klimatets fakta överhuvudtaget. Istället drömmer man om förhandlingar just för att ”omfördela ” världens resurser.


4. Sedan vill Clas diskutera en rad hypoteser:
Antag att koldioxiden värmer klimatet. Det är IPCC:s hypotes, som efter 25 års enorma satsningar av hundratals miljarder dollar ännu inte kunnat bevisas. I normala fall skulle det innebära slutgiltig falsifiering av hypotesen. I detta fall visar forskningen dessutom att Solens aktivitet samvarierar med vårt klimat i väsentliga avseenden. Man behöver bara känna efter vad som händer på badstranden, när solen går i moln, för att förstå hur stor verkan solen och molnen har. Men IPCC har direkt motarbetat forskning om dessa faktorer. Det, om något, bevisar dess vetenskapliga inkompetens.

5. Visst kan det bli varmare. Det har redan skett.

Därför VET vi att Clas och IPCC:s hypoteser om ett varmare klimat är diametralt motsatta verkligheten.

Värmen ökar nederbörd och ger mindre torka.

Värmen är välgörande för växtligheten och mänskligheten.

Verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat märkas

Havsnivån behöver vi inte göra några antaganden om. Med logik VET vi att naturlagarna begränsar stigningen till 2 mm/år, även om klimatet blir varmare. Söderhavsöarna stiger lika snabbt, så det blir inga ”klimatflyktingar”.

6. Politikerna i alla länder har visat sig alltför lättlurade. De har visat sig okunniga. Och politiker måste få vara okunniga om mycket. Men då skall de begränsa sina ingrepp i medborgarnas vardag till sådant som de har förutsättningar att själva begripa. De kan inte låta ”experter” styra sin agenda, när de kan så lite själva, att de inte kan skilja riktiga experter från charlataner, som skriker ut att de är experter. Det senare är vad om kännetecknar IPCC. Och Clas har låtit sig luras av dessa bondfångare.

7. Det viktigaste är att hjälpa U-länderna till en bättre levnadsstandard. Människor i nöd är en stor miljöfara. De har inte råd, tid att vårda miljön.

Det kan inte ske med politisk ”omfördelning”. Sådan bara cementerar efterblivenheten. Jag har sett hur destruktiv den är. Det främsta skälet för en politiker att skicka pengar till en investering i ett U-land är att bli fotograferad, när han klipper bandet vid invigningen. Fotot skall sedan visas för väljarna därhemma. Och de blir inte imponerade av bara en miljon. Det skall vara minst tio och helst hundra miljoner.

Men de representanter han skickar för att leda investeringen är noviser i den bransch det gäller. De kan inte välja lokala medarbetare efter kompetens. Det blir istället den lokale hövdingens släktingar. Inte förstår representanterna heller hur produkterna skall säljas. När deras kontrakt löper ut, försvinner de och anläggningen börjar förfalla.

Alternativet är privata investeringar av branschkunniga företag. De kan starta med en enda miljon i investering. I den lilla anläggning det innebär kan lokala förmågor sorteras fram för olika jobb, ex.vis maskinister och ekonomer. Dessa får sedan praktisk träning i moderföretaget här hemma.

Är investeringen sund, ger den anledning till utvidgning de närmaste åren, så att man efter tre år har en lika stor anläggning, som politikern ville inviga. Skillnaden är att den producerar och går med vinst: för moderföretaget, men allra viktigast för alla de anställda och för företagets lokala leverantörer. Och moderföretaget blir kvar i decennier, så att de lokala medarbetarna gradvis lär sig den know-how som krävs för att driva sunda företag. Sådant har politiker sällan någon förståelse för.

Jag har sett detta i verkligheten i flera länder under mina 40 år i exportindustrin.

Klimatdebatten handlar om ett problem som inte finns och om åtgärder som inte gör någon skillnad, men kostar oss vår levnadsstandard med vettlösa investeringar som inte behövs i meningslös teknik, ex.vis sol- och vindkraft.

Klimatfrågan har blivit seklets värsta bondfångeri.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

9 thoughts on “Fakta eller hypoteser

 1. Lär gärna Patrik Engellaus artikel “Jag har förstört ett helt land”. Handlar om hur Patrik förstörde hela Guinea-Bissau med svenskt bistånd till socialistiska projekt:

  http://detgodasamhallet.com/2015/12/27/jag-har-forstort-ett-helt-land/

  “Dessa får sedan praktisk träning i moderföretaget här hemma.” Ja, det kan nog bli lite si och så med det då Migrationsverket, Arbetsförmedling och liknande ogärna ser att skötsamma personer från andra länder arbetar i Sverige.

  Alla planhushållare och omfördelare borde sätta sig ner och fundera lite på hur det kommer sig att många entreprenörer i Sverige lämnar Sverige. Det är en “folkgrupp” som är väldigt liten till antal men ändå ser till att de flesta har ett jobb att gå till. I framtiden lär de se till att folk har ett jobb att gå till i andra länder än Sverige.

  Planhushållare har en naiv föreställning att andra ska fixa saker och ting åt dem och att de själva ska behöva göra så lite som möjligt.

 2. Hej Sture !

  Jag håller helt med de tre tidigare kommentatorerna : utmärkt ,bra rutet, utmärkt sammanfattat.
  Mvh, Håkan

 3. Bra! Då fick man svar på allt, utom den ursprungliga frågan i mitt ovan citerade inlägg. Skälet till det är lätt att förstå: Sture har helt enkelt inget förslag på någon politisk åtgärd för att reducera förbränningen av fossila bränslen. Då väljer man att förneka problemet istället. Som programmerare skulle jag benämna detta som en “bugg” i mjukvaran. Klimatförändringarna orsakade av människan är inte, som Sture verkar tro, en höger-vänster fråga. Men om man under lång tid har inbillat sig att den så kallade “fria marknaden” kan lösa alla problem och nu inser att den av sig själv inte kommer att stoppa den av människan orsakade globala uppvärmningen, då kan jag förstå att förnekelse är den lättaste utvägen.

  Men jag har goda nyheter! Oavsett var man står politiskt, finns det politiska åtgärder att vidta. Om man tycker att planhushållning är bra, är det inte konstigare än att man planhushåller så att utsläppen av växthusgaser minskar. Och om man tycker att marknadsekonomi är bättre, då kan man införa tydliga och rättvisa regler för att begränsa utsläppen, system med utsläppsrätter eller liknande. Vi har redan massor av regler för att hantera miljöproblemen, och ingen kallar väl dessa för planhushållning? Därför borde man lägga krutet på att bedriva en bra politik för att hantera miljöproblemen, istället för att försöka underminera vetenskapen som ligger till grund för politiken, ty den är solid och rubbas inte enkelt genom några hemmasnickrade analyser.

  Så om vi nu ska ställa de så kallade “klimatalarmisterna” mot “klimatskeptikerna” kan det sammanfattas såhär:

  Klimatalarmisterna: “Titta på vetenskapen” [1]

  Klimatskeptikerna:
  * Någon mystisk organisation vill skapa en världsregering, “The New World Order” (Oklart exakt vilka. Obama, Bilderberggruppen, IPCC, Kalle Anka?)
  * De har massor av pengar för att korrumpera hela forskarsamhället (Hur kan de har råd med det?)
  * Nästan hela världens klimatforskare är korrupta och publicerar för att de vill tjäna pengar, har blivit lurade eller är anhängare av denna nya världsordning.

  Referenser
  [1] https://goo.gl/dekOG7

  1. Bra Clas !

   Du är tydlig.

   1. Jag har förklarat att VERKLIGHETEN visat att mer koldioxid i luften är BRA. Patrick Moore med flera riktiga forskare anser att atmosfären utarmats på den viktiga koldioxiden av miljoner års växtlighet. Halten är riskabelt låg. Det är NÖDVÄNDIGT att vi återför passiviserad koldioxid i fossila bränslen till aktivt kretslopp.

   2. Det är bara bra om det blir lite varmare. Gångna högkulturer har uppstått då den globala temperaturen var högre än nu, ett par hela grader.

   3. Du har låtit dig förföras av IPCC och dess bluffande. När de påstår att de representerar “den samlade vetenskapen” med 97 % av “klimatforskarna” bakom sig, hänvisar de till studier som betyder NOLL (felställd fråga) tre promille eller sju promille. Därmed visar IPCC offentligt sin inkompetens. De representerar motsatsen till sann vetenskap: Bondfångeri. Du blundar för detta och låter lura dig av dem.

   4. Det är ingen “mystisk organisation” som propagerar för the “New World Order”, NWO. Det finns inga oklarheter om vilka det gäller. Till dem du nämner kan du lägga FN, IPCC och Rom-Klubben, som Anders Wijkman är ordförande för. De säger offentligt vad de syftar till. Vill du inte läsa innantill, kan jag inte hjälpa dig.

   5. Det hela underhålls av enorma satsningar av skattepengar. De politiker som tror sig om att få vara med och bestämma i NWO finns i alla partier, vilket gjort att de styrt skattepengar inte bara till “rätt-trogna forskare”, utan även med stora belopp till så kallade NGO, ex.vis WWF, Greenpeace, Oxfam, SNF, Friends of the Earth, etc. Samt ett otal andra “gräsrotsorganisationer” som arbetar för “miljön”.

   Vi som förklarar hur verkligheten ser ut, får inga skattepengar alls. Den så kallade “Public Service” vi har vägrar att införa rättelser, när vi påpekar att de gjort lätt bevisade helt felaktiga påståenden. Det gäller även för riksmedia.

   Det du måste inse är att media ständigt matar dig med information, som är avsedd att lura dig till den tro du visar att du nu har. Det är så illa, att du istället skall utgå från att det de sprider endera är vilseledande eller helt fel.

   När det är skattepengar som driver på, finns ingen gräns för hur mycket som kan spenderas.

   6. De flesta forskare inser inte att de är insnärjda i bindningar som styr deras agerande. Skulle du förklara för din arbetsgivare att det du jobbar med är onödigt, så att du blir arbetslös ? Upton Sinclair:

   “It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”

   7. Din inställning är mycket klar: När du har pistolen riktad emot din egen fot, vill du inte diskutera vart du borde rikta den.

 4. Clas Carleman! Du får ursäkta mig lite men jag tycker du är lite naiv.

  Till att börja med. Eftersom den globala temperaturen befinner sig i en nedåtgående trend om man ser på temperaturen några tusen år bakåt där temperaturen går upp och ned och där topparna hela tiden blir lägre och nedgångarna lägre så kan vi faktiskt inte veta om människan påverkar temperaturen. Det kan vi bara se om temperaturen inte går när de borde gå ned enligt historiska data. Nuvarande uppgång borde vända nedåt om 200-250 år. Då kan vi se dels se om den vänder nedåt eller om uppnådd temperatur vid nedgångens start är högre än de borde vara.

  För det andra. Ställer man den fria marknaden mot en politisk marknad, då kan vi nog urskilja vilken av dessa två marknader som skapar problem. Så gott som alla politiska ingripanden ställer till problem som politikerna försöker lösa genom att skapa ännu mer problem. Politiska problem har en tendens att bli väldigt långlivade. Den fria marknaden skapar också problem, men de blir oftast kortvariga. En riktig fri marknad lierar sig inte heller med politiker. Det finns en hel del företag som lierar sig med politiker. Dessa så kallade svågerkapitalister eller monopolkapitalister är inte en del av en fri marknad eftersom de inte klarar av att konkurrera på en fri marknad. De får gärna kallas för skurkar.

  Studerar man hur planhushållning fungerar kan man inte tycka att det är bra. Har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera. De som gillar planhushållning har noll kunskaper om den. Det är därför de lever i en ekonomisk utopisk egen värld.

  Hur får man en massa vetenskapsmän att arbeta för den s.k. New World Order? Mycket enkelt. Man finansierar deras forskning. Pengar till det finns det gott om, både privat och skattefinansierat. Det är dessutom ganska lite pengar det rör sig om. En del av en forskares arbete består i att hitta finansiärer. En forskare behöver ställa mat på bordet. En forskare lär sig inom vilka områden det finns pengar till forskning. En forskare behöver inte ha någon som helst tanke om någon konspiration bakom de medel de får för sin forskning.

  En stor del av världens vetenskapsmän som är s.k. klimatskeptikerna är pensionerade forskare. De kan säga vad de vill utan att behöva tänka på forskningsanslag eller att få behålla jobbet. En stor del av dessa är dessutom förbannad över att de inte får diskutera vad de vill och ställa vilka hypoteser vad de än må vara.

  Det finns faktiskt en hel del vetenskapsmän som varit helt och hållet inne på att människan påverkar klimatet och då främst genom koldioxid. Under deras forskning om detta har de börjat ifrågasätta om det verkligen kan vara så. När de framfört sina tvivel har de blivit hånade, bespottade och utfrysta. Hur kommer det sig att dessa inte kan bemötas med vetenskap och fakta? Och.

  Teorierna om klimatet och människans påverkan drivs på två håll. Inom den vetenskapliga sfären och inom massmedia. Massmedia driver helt och hållet teorin om att människan påverkar klimatet. De som är emot smutskastas. Inom vetenskapen tittar man på vetenskapen och har olika åsikter om den. Det existerar ingen konsensus inom vetenskapen åt något håll.

 5. Har ipcc lagt klimatmålet (1.5 grader) varmare (än normalt) efter de kända temperaturfluktuationerna! Om så är går det ju inte att misslyckas med målet. Likt en självuppfyllande profetia. Eller??

Comments are closed.