Överenskommelsen i Paris

160306-Fallen mölla

De stora projekten för “förnybar energi” håller på att krascha. De är nästan alltid beroende av subventioner, vilka skattebetalarna inte längre vill betala. Flera stater drar nu ner på subventionerna.

Dessutom har subventionerna gjort att ny kapacitet pressats in på redan mättade marknader och skapat överkapacitet, vilket med en naturlags verkan pressat ner elpriserna i producentledet till så låga nivåer att lönsam produktion inte är möjlig. Bolag för “förnybar el” går i konkurs i Sverige, Spanien, USA och andra länder.

I detta läge har den “samlade miljörörelsen” gått ut med ett cirkulär, som fått plats i många tidningar. Dess rubrik är:

Fem recept på en fossilfri värld

Som författare står:

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Svante Axelsson, generalsekreterare och chef för föreningens rikskansli, Naturskyddsföreningen, SNF

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige

Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute, SEI

Minou Moon, Fältbiologerna

Jonas Bane, Klimataktion

Ahmed Al-Qassam, PUSH Sverige

Frida Eklund, Föräldravrålet

+ – + – + – +

WWF och Greenpeace är globala mångmiljardföretag med tusentals anställda och verksamhet i hundratalet länder. De får miljonbidrag av skattepengar från alla politiska nivåer: FN, EU, Svenska staten, landsting och kommuner. SNF hade för något år sedan närmare halva omsättningen av skattepengar. Det har knappast ändrats väsentligt. SEI torde vara nästan helt finansierat av skattemedel, svenska och utländska.

Sannolikt har även de övriga betydande bidrag av skattepengar.

Politiker har alltså delat ut skattepengar till organisationer som ser en uppgift i att propagera för en viss politik och som därför kan hålla sig med heltidsanställda skribenter för politisk påverkan.

DET ÄR EN DEMOKRATISK SKANDAL ! ! !

+ – + – + – +

De fem recepten är följande:

1. Vi behöver en svensk klimatlag med tydliga mål.
2. Regeringen måste driva en tuffare linje i EU.
3. Fotavtrycken från konsumtionen måste minska.
4. Sverige ska bli bäst i världen på miljöinnovation.
5. Öka klimatsmarta investeringar i finanssektorn.

Hela artikeln finns bl.a. här.

+ – + – + – +

Lennart Back har fått ett svar infört:

Arb-Logga

2016-03-22

Överenskommelsen i Paris – en start i krypfart

Svar till Håkan Wirtén med flera, 21 mars

Skribenterna anser att fiktiva kommande klimatproblem orsakas av utsläpp av växthusgaser och inleder med att skönmåla resultatet från höstens klimatmöte i Paris. Utsläppsbekämpningen lämnades åt ländernas eget godtycke. Man accepterade de åtaganden som länderna själva uppgett. Enligt UNFCCC krävdes det 6 000 Gigatons minsk-ning av utsläppen för att hålla den globala medeltemperaturen i schack medan ländernas åtaganden endast omfattade 56 Gigaton – alltså mindre än en procent. Man lyckades inte heller enas om hur de som misslyckades med sin blygsamma målsättning skulle hanteras.

Alla krav på utsläppsminskningar är baserade på en obevisad hypotes. Den säger att utsläppen av de så kallade växthusgaserna påverkar den globala medeltemperaturen och klimatet på ett farligt sätt. Alltfler undersökningar baserade på verkliga mätvärden tyder på att gasernas inverkan är ingen eller mycket liten. Att fundamentet för deras argumentation således inte håller för en kritisk granskning struntar skribenterna i. Varför försvaga sin sak med fakta?

Parismötets magra resultat har lett till ökat tryck på debattredaktionerna. Skribenternas alster är ett exempel på det. Då de anser att vi inte offrar tillräckligt på klimatskräckens altare vill de påverka opinionen och få våra beslutsfattare att ta i med hårdhandskarna och öka farten på Sveriges väg till industriell andrarangsnation. Detta skall bland annat ske med hjälp av mer dyr och ineffektiv så kallad förnybar energi.

Att kalla sol- och vindkraft förnybara är värt en artig fundering. Det finns inget förnybart i de maskiner som krävs för utvinnandet av energin. I själva verket fordrar de en större insats av pengar, icke förnybara material och utrymme per producerad kWh än andra produktionssystem för el. Epitetet förnybart är ett oblygt försök att blanda bort korten och bortse från helheten – något som skribenterna och deras åsiktsfränder med oförtjänt framgång har praktiserat under lång tid.

Lennart Back
före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

Baro-logga

2016-03-30

Överenskommelsen i Paris en start i krypfart

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Överenskommelsen i Paris

 1. Att hålla på och subventionera vad det än är, skapar lågkonjunktur. Att lägga in massiva subventioner i s.k. grön energi kommer att ha effekten att Sverige aldrig kommer att komma ur sin lågkonjunktur.

  Det är totalt omöjligt att centralplanera vad som ska produceras och vad enskilda individer ska lägga sina pengar på. Titta på Riksbanken. Där jobbar 60 doktorer i nationalekonomi. Allt de gör misslyckas totalt. Hela Sveriges befolkning och dess företag gör mer eller mindre precis tvärtemot vad Riksbanken önskar.

  Folket förstår inte sitt eget bästa! Eller?

 2. I sin ambition att bli den första fossilfria välfärdsstaten och en förebild för resten av världen att följa är det mer sannolikt, att vi blir de första att avveckla välfärden i den felaktiga tron att vi räddar planeten. Det måste snart rensas. Att Romklubbens ordf. Anders Wijkman leder Miljömålsberedningen och Johan Rockströms idéer är rättesnöre för regeringens politik borde skapa mer ångest än ett överdrivet klimathot hos svenska folket.

  1. Ett grönt jobb är förmodligen inget jobb. Det är lite lustigt att politiker från Fredrik Reinfeldt till Stefan Löfven säger att Sverige ska vara ett kunskapssamhälle. Problemet är att de med de “rätta kunskaperna” kommer att välja att inte verka i Sverige.

 3. Hej!
  Med detta inlägg vill jag bara bekräfta att Resultatet av Paris-mötet är ingenting
  annat än en katastrof utan att ens ge någon vägledning om en fortsättning.
  IPCC har mer eller mindre försvunnit och börjar sakta med säkert att ersättas
  av en internationell forskarelit benämn ICG med den internationellt välkände
  havsforskaren dr Nils-Axel Mörner som en ledande kraft.Detta förhållande har
  stimulerat behandlingen av detta ärende, som jag gärna vill återkomma om
  inom den närmaste tiden.
  MVH / Olof H-m

Comments are closed.