Härma andra eller tänka själv

151215-FAO-Spannmål-05-15

Statistik från FAO visande skördarna av “Cereals”, spannmål, orange kurva, konsumtion, gul kurva, och mängden i lager, stolparna. Skördarna har alltså ökat med 25 % på 10 år. På 20 år är det 42 %. Självklart spelar många faktorer in som utsädets kvalitet, gödning och teknik för markbearbetning. Avkastningen per hektar har ökat med c:a 2 % per år. Det är ostridigt att värme och koldioxid bidragit till det. Tekniska Högskolan i München har sedan 1870 studerat tillväxten i många skogar i centrala Europa, där vare sig gödsling eller markbearbetning varit vanligt. Tillväxten har ökat markant sedan 60-talet. Hela skogar växer nu 11 % snabbare, många trädslag 30 % snabbare och enstaka träd 70 % snabbare.

KK-Logga

Katrineholms-Kuriren tog in en insändare av Ingela Björck, som presenteras här med rubriken:

Att härmas är bra

Sveriges transportsektor ska år 2030 vara i huvudsak oberoende av bensin och diesel. Hur i all sin dar ska det gå till, undrar man? Jo, genom att utnyttja härmningens konst, menade en föredragshållare från tankesmedjan Fores nyligen. Det gäller att imitera de länder som hunnit längre på olika områden.

Sverige kan ersätta de flesta bensin- och dieselfordonen genom att ha – samma bilpools-andel i storstäderna som Berlin och Hamburg – samma privatbils-hämmande trafik-planering som Köpenhamn, Oslo och Helsingfors – samma cykelandel som Nederländerna – samma andel gods på räls som Kanada – samma andel persontrafik på räls som Schweiz (vars tåg inte är extremt snabba, men mycket punktliga) – samma utveckling för bio-drivmedel som Brasilien (i stället för Brasiliens sockerrör har Sverige skog och stora mark-arealer) – samma elbilsutveckling som Norge (som egentligen passar sämre för elbilar än Sverige) – samma andel distansarbete som Hongkong (vilket kan åstadkommas med ändrade skatteregler för bilavdrag och arbetsplats i hemmet).

När man tittar på dessa goda exempel, så ter sig det svenska målet inte längre så ouppnåeligt. Det gäller bara att bli riktigt duktiga på att härmas. Och klarar vi det, så kommer andra länder i sin tur att härma Sverige!

Ingela Björck

+ – + – + – +

2016-04-04

Härma andra eller tänka själv

Ingela Björck vill att vi skall härma andra, som minskat sina utsläpp av koldioxid, men hon vill inte tänka själv. Hon undrar inte varför. Gör man det, tittar man på historien:

Under ett halvt sekel har klimatet blivit några tiondels grader varmare och halten koldioxid stigit med 30 procent. Det vi vet med säkerhet är att både värme och koldioxid gynnar växtligheten. Professionella odlare i växthus ökar skördarna både genom att värma och spruta in koldioxid.

Detsamma har vi sett för hela globen: Skördarna har femdubblats sedan 30-talet och ökat med 40 procent de senaste 20 åren. De fattigaste har fått mer mat och billigare mat. Närmare två miljarder har lyfts ur sitt elände.

Vi har alltså ett fullskaleprov som visar att det är bra med lite mera värme och mycket mer koldioxid. Klimatpanelen IPCC påstår motsatsen och bygger det på datasimuleringar, som deras egna experter ansett meningslösa.

Medgrundaren av Greenpeace, Patrick Moore, anser att vi bör gynna växtligheten med MER koldioxid.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather