Kött ingår i naturens kretslopp

150718-Kossor

DT-Logga

2016-04-05

Kor äter gräs. Gräs och andra växter innehåller kol. Grundämnet kol I olika former finns på fyra sätt på Jorden: i luften (atmosfären), I växter och djur, I haven och I Jordens inre.

I luften finns kol som koldioxid med tre källor: 1. Jordens inre genom vulkaner och andra öppningar, 2. Varma hav genom utgasning, 3. Förmultning och förbränning av kolhaltiga ämnen.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC rymmer atmosfären cirka 800 Gigaton kol. Uppräknat efter aktuell CO2-halt blir det drygt 850 gigaton. En fjärdedel eller drygt 200 gigaton kol utväxlas årligen mellan hav, atmosfär och biologiskt liv.

Nästan alla Jordens djur och växter livnär sig på kol I olika former. Nästan allt kommer från luftens koldioxid. I naturens kretslopp går det tillbaka till atmosfären, tas upp av växter eller absorberas av kalla hav.

Vare sig växter ruttnar eller äts upp av djur, återgår kolet till atmosfären som koldioxid. Vare sig djur dör naturligt eller blir uppätna, lämnar de koldioxid till atmosfären. Även vi. Allt ingår i kolets naturliga kretslopp.

Mer koldioxid till atmosfären kan bara komma från varmare hav, större utsläpp från Jordens inre eller ökande utsläpp från förmultning och förbränning av kolhaltigt material.

Vad vi och andra djur äter är förbränning, precis som i motorer. Att äta kött ökar inte luf-tens CO2-halt. Denna påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas.

Klimatets främsta drivkraft är i stället solens växlande aktivitet. Nu är den åter minimal. Det tyder på kyligare klimat framöver.

Tege Tornvall
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Kött ingår i naturens kretslopp

  1. Koldioxid består av två atomer syre och en atom kol. Det blir ingen skillnad på om molekylerna kommer från förbränning eller urgasas ur varma hav, gemensamt är att i alla fallen saknar molekylen förmåga att påverka temperatur och klimat. K oldioxid är näring för växtligheten och är livsnödvändig varifrån den än kommer.
    Mvh, Håkan.

Comments are closed.