Vindkraft och folkhälsa

Härje Thunholm 2

Härje Thunholm, tekn.lic., f.d. överingenjör.

Här återger vi ett debattmanus av Härje Thunholm, som avvisats av Läkartidningen, där temat tidigare behandlats, men helt felaktiga uppgifter lämnats.

+ – + – + – +

Man hör ofta att folk som bor nära vindkraftsanläggningar känner sig besvärade av de tryckvågor vindkraftverken skapar. Det handlar vanligtvis om huvudvärk, sömnsvårighet, migrän och depression. För ett par år sedan skrev två läkare en debattartikel i Läkartidningen och varnade för att infraljud kan vara en förbisedd hälsorisk [1].

Infraljud är en svängning med så låg frekvens att det inte kan uppfattas som ljud av oss människor. Det har också speciella egenskaper jämfört med “vanligt ljud”. Det dämpas mindre i luft och det kan förstärkas i byggnader beroende på resonans [5]. En byggnad fungerar som en fiollåda eller en trumma när den utsätts för infraljud. Naturvårdsverkets mätningar har genomgående skett på traditionellt sätt (dBA) och då registreras inte infraljud [5].

Debattartikeln förefaller ha väckt en del irritation på Naturvårdsverket, som har uppdrag från regeringen att stödja vindkraftsetableringar [6]. Tre experter, som Naturvårdsverket anlitat för utredningar, skrev en replik i Läkartidningen [2].

160414-Vindkraftbuller-NVV-experter-3

Svensk Vindenergi fick in en ledare i Expressen/GT [3]. I båda artiklarna påstås att de infraljudsnivåer som uppmätts från vindkraftverk inte tycks vara högre än de infraljudsnivåer människor utsätts för dagligen från andra ljudkällor i omgivningen och att de ligger långt under svenska riktvärden för infraljudsnivåer i arbetslivet. Därmed anser man att det inte finns stöd för att vindkraft genererar hälsovådliga nivåer av infraljud. Man antyder också att det hela handlar om vad vi i dagligt tal kallar inbillningssjuka.

Det traditionella mätsätt som Naturvårdsverket använder gör det fysikaliskt omöjligt att finna eventuella samband mellan infraljudnivå och hälsoupplevelse. Förstärkningseffekter har man bortsett från i resonemanget. Påståendena är alltså helt felaktiga. I ett amerikanskt försök har man mätt på rätt sätt och också kunnat konstatera samband mellan hälsoupplevelse och infraljudsnivå [4]. Man har också erfarit att ljudtrycket tiodubblats inomhus pga. resonans.

I Kanada har en internationell expertgrupp sammanställt faktaläget när det gäller vindkraft och hälsoeffekter och där noterar man åtskilliga brister i kunskapsläget bl.a. att ljud vanligtvis mäts i dBA [5].

Naturvårdsverket har hamnat i en intressekonflikt genom att man dels skall stödja vindkraftetablering [6], dels arbetar med att utforma krav med hänsyn till folkhälsan. Man har som huvuduppgift att hantera miljöfrågor och besitter därför rimligen inte kompetens att handlägga ett så tekniskt och läkarvetenskapligt komplicerat ärende som det aktuella.

För att vara trovärdig måste man uppdra åt någon från vindkraftindustri och miljödepartement helt fristående institution:

– att genomföra prov och analyser av vindkraftens hälsoeffekter och
– att föreslå regler för att undvika hälsoproblem vid etablering av vindkraft.

Härje Thunholm
tekn.lic. f.d. överingenjör

REFERENSER

1. Enbom H, Malcus Enbom I. Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk. Läkartidningen. 2013;110:CESZ
2. Nilsson M E, Bolin K, Bluhm G. Vindkraftsbuller är inte ett infraljudsproblem. Läkartidningen. 2013;110:CHLW
3. Lundström H A. Felaktigt om infraljud och vindkraftverk. Ledare Expressen/GT, 6 sep 2013.
4. Ambrose S E, Rand R W, Krogh C M E. Wind turbine acoustic investigation: Infrasound and low-frequency noise—A case study. Bulletin of Science, Technology & Society, 32, 128-141. doi: 10.1177/0270467612455734. (2012).
5. Guidotti T, et al. Understanding the Evidence: Wind Turbine Noise. Council of Canadian Academies 2015.
6. Sallhed G, Pågående regeringsuppdrag. Naturvårdsverket 2013

+ – + – + – +

ÖP-Logga

Temat togs upp av två distriktsläkare den 18/4 under rubriken:

Vindkraften påverkar människors hälsa

2016-04-20

Vindkraft och folkhälsa

Distriktsläkarna Karling och Åhlander beskriver hälsoriskerna med vindkraft i en debattartikel i ÖP 18 april. Där nämns också en debattartikel i Läkartidningen av två specialistläkare.

Den debattartikeln sablades på sin tid ned av tre av Naturvårdsverket anlitade experter, som i en replik i tidningen hävdade att infraljud från vindkraftverk hade ofarlig nivå och att upplevda problem nog handlade om inbillningssjuka.

Dessa experter kände uppenbarligen varken till att infraljud förstärks inomhus genom resonanseffekter eller resultat från en amerikansk studie ett par år tidigare där man försöksmässigt påvisat samband mellan infraljud och hälsoupplevelser.

Experternas märkliga nedsabling kan förklaras av att Naturvårdsverket hamnat i en intressekonflikt genom att man dels skall stödja vindkraftetablering, dels arbetar med att utforma krav med hänsyn till folkhälsan.

Man har som huvuduppgift att hantera miljöfrågor och besitter därför rimligen inte kompetens att handlägga ett så tekniskt och läkarvetenskapligt komplicerat ärende som det aktuella.

För att vara trovärdig måste regeringen i den uppkomna situationen genom lämpligt departement uppdra åt någon från vindkraftindustri och miljödepartement helt fristående institution:

– att genomföra prov och analyser av vindkraftens hälsoeffekter och
– att föreslå nya regler för att undvika hälsoproblem vid etablering av vindkraft.

Härje Thunholm
tekn.lic., f.d. överingenjör

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Vindkraft och folkhälsa

 1. Effects of infrasound on people : The Sonic Weapon of Vladimir Gavreau
  https://sites.google.com/site/appliedbiophysicsresearch/sound/infrasound/effects-of-infrasound-on-people-the-sonic-weapon-of-vladimir-gavreau
  .
  Read more at: https://www.modernghana.com/news/640895/threat-of-infrasonicacoustic-weapons-scientists-warn-of-deadly-phase-of-terrorism.html
  .
  Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen
  http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
  .
  http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Downloads/infraschall_WKA.pdf;jsessionid=9F3E063B71806406CB8D360473313A3D.1_cid331?__blob=publicationFile&v=2
  .
  The Misuse of Infrasound: Industry, military, and now the cops
  http://www.windturbinesyndrome.com/2011/the-misuse-of-infrasound-industry-military-and-now-the-cops/
  .
  What if there was a weapon whose effects you couldn’t see or hear, but could kill you from a distance of hundreds of metres?
  Fergus Day assesses the disturbing potential of infrasound.
  http://www.lambros.name/profreedom/deadly_silence.html
  .
  Bayerisches Landesamt für Umwelt Bayerisches Landesamt für
  Gesundheit und Lebensmittelsicherheit UmweltWissen – Klima und Energie
  http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf
  .
  Mind Control und psychophysische Waffen: Folter in Deutschland!
  https://prosinnvollefreiheit.wordpress.com/2015/01/29/mind-control-und-psychophysische-waffen-folter-in-deutschland/
  .
  Nicht-tödliche Waffen? – Ein Interview mit einem kritischen Experten
  http://www.solon-line.de/2009/05/30/nicht-todliche-waffen-ein-interview-mit-einem-kritischen-experten/
  .
  A Short History of Sound Weapons Pt2: Infrasound January 14, 2008
  https://crab.wordpress.com/2008/01/14/a-short-history-of-sound-weapons-pt2-infrasound/

  Sonic weapon images
  https://www.google.se/search?q=sonic+weapon+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiTqruFlqXLAhVqOpoKHUjEAEUQ7AkIMA&biw=1920&bih=918
  .
  Vindkraft infraljud images
  https://www.google.se/search?q=vindkraft+infraljud+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiO2NXz2cXLAhXipnIKHRBtBtcQsAQIGw&biw=1920&bih=951#imgrc=b5Dg1_Z_C0RzfM%3A
  .
  Neue Waffe: Infraschall?
  https://www.google.se/search?q=vindkraft+infraljud+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiO2NXz2cXLAhXipnIKHRBtBtcQsAQIGw&biw=1920&bih=951#imgrc=b5Dg1_Z_C0RzfM%3A
  .
  Organ music ‘instils religious feelings’
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3087674.stm
  .
  Front Public Health. 2015; 3: 31.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4338604/figure/F1/
  .
  Deadly Vibrations A Brief History of Sonic Warfare
  http://www.spannered.org/features/806/
  .
  Wind Farms, Infrasound And The Brain By Neuroskeptic | July 16, 2015 10:33 am
  http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2015/07/16/wind-farms-infrasound-and-the-brain/#.VvDn6z9lo8o
  .
  Acoustic weapons:
  http://www.forensicpathophysiology.com/acoustic-weapons
  .
  The Real Science On Wind Farms, Noise, Infrasound And Health
  June 11, 2015 | by Con Doolan:
  http://www.iflscience.com/environment/real-science-wind-farms-noise-infrasound-and-health

  Witnesses from Ontario Canada
  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88

  UN Tortyrlag By Hans Danelius Former Justice of the Supreme Court of Sweden
  I. The Torture Convention
  The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the “Torture Convention”) was adopted by the
  General Assembly of the United Nations on 10 December 1984 (resolution 39/46). The Convention entered into force on 26 June 1987 after it had
  been ratified by 20 States.
  http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html
  .

 2. Tack HärjeThunholm
  Bifogar en länk:

  Det bisarra är det som skrivs på sidan
  7 slutet och sidan 8 början
  “Vinsten med en övergång från A-vägd ljudnivå till alternativa mått skall dock ställas mot de kostnader det skulle innebära att ändra nuvarande system för beräkningar och riktvärden av samhällsbuller. En kompromiss kan vara att som komplement till A-vägda ljudnivåer också mäta eller beräkna C-vägda ljudnivåer. Skillnaden mellan C- och A-vägd ljudnivå kan användas som en grov indikator på hur lågfrekvent ett ljud är (Hassall, 1998; Lundquist, Holmberg, & Landström, 2000). I situationer där det finns misstankar om påtagliga lågfrekvenskomponenter bör man därför överväga att också mäta eller beräkna C-vägd ljudnivå .”

  Min tolkning är att ifall vi mäter kan vi hitta något som är så alarmerande att vi måste ändra oss.

  http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-vindkraft/infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf

  1. Hur var det nu igen med han som letade efter sina borttappade nycklar i gatlyktans sken? Han hade tappat dem i skuggan, men där såg han inte för det var för mörkt. Han måste ha jobbat på Naturvårdsverket.

 3. För att se hela infraljudpåverkan från 0,01Hz är dB SPL det närmaste som går att komma sanningen.
  Bakgrundsljud från stillastående vindkraftverk lämnar ett ljud som uppstår från turbin och resonanslådan tornet ett bakgrundsljud som är något lägre än med roterande turbin.
  Därför måste bakgrundsljudet mätas innan vindindustrierna sätts upp.

Comments are closed.