Vindkraft och infraljud

HB-Irrsin-Stop
En demonstration mot vindkraft framför Brandenburger Tor i Berlin. Den tyska omställningen av energimarknaden, Energiewende, betecknas där som “Irrsinn”, d.v.s. ren galenskap.

SkD-Logga

2016-04-19

Vindkraftsbranschen är dödsdömd och onödig

Oväntade hälsoproblem noteras omkring vindkraftverk. Man klagar på stress, huvudvärk och sömnsvårigheter. Många djur reagerar tydligare. Jyllandsposten beskriver 2015-01-06 hur Kaj Bank Olesen sett hur hans minkar blivit vettskrämda och börjat bita varandra. Hundratals valpar har blivit vanskapta, något som aldrig hänt förr.

Problemet är ”infraljud”, buller med så låg frekvens att vi inte hör det, lägre än 20 Hertz, svängningar per sekund. Normala instrument för mätning av buller registrerar inte så låga frekvenser. Speciella, sällsynta, instrument behövs. Myndigheterna har därför inte känt till styrkan i detta buller.

Infraljud är olika vanligt ljud. Det sprids längre. Elefanter kommunicerar med varandra på flera kilometers avstånd med infraljud. Våglängderna är så långa att de kan skapa resonans inomhus. En byggnad fungerar som en fiollåda. Ljudtrycket mångfaldigas.

I Bayern gäller ett minsta avstånd mellan vindkraftverk och bostäder om tio gånger den största höjden. Då de vanligen når 200 meter, blir avståndet 2 kilometer. Det kan vara otillräckligt.

Hälsoproblemen är högst reella. Vanliga bullermätningar är helt otillräckliga.

Eftersom det inte blåser ibland, måste vi ha vanliga kraftverk i reserv för vindkraftverkens hela effekt, googla ”vindstilla europa”. Vindkraftverken är alltså onödiga. Dessutom påverkar de inte klimatet. Verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas. Vindkraftbranschen är dödsdömd, eftersom den inte klarar sig utan subventioner.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

LTZ-Logga

2016-04-22

Farligt vindsurr

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Vindkraft och infraljud

  1. Och Vattenfall är lika mycket i otakt med tiden som när de köpte Nuon för dyrt. Nu ger de bort brunkolsverksamheten och ska satsa på vind och sol just när verkligheten verkar komma ikapp den galenskapen. Ledningen kan väl knappast vara så ointelligent. Det måste vara ägarens direktiv som är rena snurren.

    Bara i ett enda nyhetsinslag har det nämnts att Tyskland ju faktiskt behöver verksamheten för att ha säker el. Och det var faktiskt VD Magnus Hall som sa det.

    På hans första dag på jobbet sa han att visst kan vi ta bort kärnkraften, men då behöver vi snabbt besluta vad vi ska ha istället. Minst dåligt skulle vara att bygga gaskraftverk som reglerkraft när det inte blåser. Nu verkar han kuvad.

Comments are closed.