Vennströms fantasier

160423-Klimataktion-isbjörn

I landet har vi ett flertal professionella insändarskribenter, som representerar olika gräs-rotsorganisationer, Non-Governmental-Organisations, NGO, men som ofta har offentliga bidrag av skattemedel. SIDA delar ut många miljoner kronor bl.a. via Forum Syd. Jag har därför skäl att anta att många av dem är avlönade av skattemedel. Vi på Klimatsans har inga offentliga bidrag utan skriver av personligt engagemang och övertygelse.

Då de företräder “miljöintressen” får de ofta in sina manus på pressens sidor för debatt och insändare. Särskilt flitiga har Pontus Björkman, Ingela Björck, Jonas Paulsson och Torbjörn Vennström varit. De utgår alla från IPCC:s skräckscenarier och kopplar gärna på någon särskilt skräckinjagande spekulation efter Johan Rockströms föredöme, och argumenterar sedan för snabbare och värre politiska ingrepp i samhällets ekonomi.

Torbjörn Vennström är talesman för “Klimataktion” och har fått ett manus om Antarktis infört i flera tidningar:

Översvämningarna kommer att kosta många miljarder

“Ny forskning om isavsmältningen i Antarktis visar att risken är stor för att vi får en två meter högre havsnivå redan till sekelskiftet.”

+ – + – + – +

Jag har fått en replik införd i Skånska Dagbladet:

SkD-Logga

2016-04-23

“Rena fantasier om klimatet”

(Inte på nätet)

Torbjörn Vennström hänvisar till ”ny forskning” utan referens. Den visar att ”risken är stor” för att isen på Antarktis skall smälta och skapa översvämningar. Det är en ren spekulation eller snarare fri fantasi, eftersom istäcket på Antarktis faktiskt växer enligt rapport från NASA. Det snöar mer än tidigare. För att skrämmas ännu mer, drar han till med ”osäkra förstärkande faktorer i klimatsystemet”, det vill säga en ännu osäkrare spekulation.

Vidare har ”en annan stor studie beräknat” kostnaderna för översvämningar. Återigen spekulationer, det vill säga gissningar eller påhitt.

Men naturlagarna sätter en gräns på två millimeter per år i höjd havsnivå, ifall klimatet verkligen blir varmare. Det ger inga översvämningar. Solens beteende tyder emellertid på att vi får ett par kalla decennier efter den tillfälliga uppvärmning vi nu har av El Niño.

Till slut vill han att vi skall ”satsa alla tillgängliga resurser” för att ”hejda klimatförändringarna”, de som inte visat sig på 19 år. Han förutsätter att vi skall minska utsläppen av koldioxid, fast det skulle göra oss utfattiga. Men han är säkert medveten om att många riktiga forskare med säkra data visat att koldioxidens verkan är så liten att den inte kunnat mätas. Det visar professor Gösta Pettersson tydligt och lätt förståeligt, om man googlar: ”korrelationen fossil koldioxid”.

Flera andra forskare har visat att solen har störst verkan på klimatet.

Trobjörn Vennström visar att han är oförmögen att skilja på fakta och fantasi.


Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

KOMMENTAR:

1. Hänvisningen till “ny forskning” avser förmodligen en pressrelease från en forskargrupp, som studerat ett par glaciärer på västra Antarktis. Dessa har släppt ett par stora isflak, men det har ingenting med den globala uppvärmningen att göra. Det beror på den vulkaniska aktivitet, som pågår under hela den Väst-Antarktiska halvön, den spets som sticker upp mot Argentina. Där finns mindre än 10 % av Antarktis ismassa. Utsläppen har alltså inget att göra med det “forskarna” funnit.

2. IPCC:s hypotes att koldioxid utgör den dominerande drivkraften för klimatförändringarna vilar endast på deras egna datorsimuleringar, som programmerats så att det är koldioxiden som styr, m.a.o. ett värdelöst cirkelbevis. Till yttermera visso har IPCC:s egen Work Group I, den som sysslar med “vetenskap”, redan 2001 konstaterat att klimatet är ett kaos, som man vet så lite om att datorsimuleringar är meningslösa. Att IPCC sedan satsat så mycket just på simuleringar och dessutom försäkrar att de stämmer till 95 %, bekräftar den totala inkompetensen hos dess ledning.

3. Hypotesen är idag omsorgsfullt demolerad, se Gösta Petterssons artikel på Klimatupplysningen.

4. Det är snarast så att fakta idag kan tydas så att koldioxid inte har någon mätbar verkan på klimatet. Kampen mot utsläppen av koldioxid bygger således på rent fabulerande av Vennströms och Rockströms gelikar.

5. Solforskare runt om i världen visar att solen gått in i en period av låg aktivitet, som tidigare alltid medfört ett kallare klimat. Sannolikheten är alltså mycket större för att vi får en avkylning än en uppvärmning de kommande decennierna.

Klimathotet kan med rätta betecknas som seklets största svindel.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Vennströms fantasier

 1. Halvön upp mot Eldslandet mäter 280.000 km2. Hela Antarktis är 14 miljoner km2. Halvön är alltså bara två (2) procent av hela ytan. Halvön är påfallande bergig och har glaciärer men inte landis som själva kontinenten.

  Halvön är en fortsättning av Anderna och fortsätter längs Antarktis’ västkust med fler glaciärer. Landisen innanför kustbergen växer fortlöpande med mer nederbörd = snö. I det inre har kontinenten runt 55 minusgrader årlig medeltemperatur.

  Längs hela bergskedjan ända från Alaska i norr till Antarktis västkust i söder löper en spricka mellan kontinentalplattor. Därmed följer både vulkanism och jordbävningar. Vattnet längs Antarktis’ västkust värms av undervattensvulkanism och smälter isen ovanför – men INTE den stora landisen.

  Flertalet forskare som “varit på Antarktis” har i själva verket varit på eller vid halvön. Själva landisen utforskas däremot av betydligt färre men riktiga forskare, som finner sina läger översnöade eller istäckta när de återkommer.

   1. Det finns ingen begränsning för hur mycket man är beredd att satsa när det gäller “att rädda klimatet”. Keith Farnish säger i sin bok A Matter of Scale bland annat: “Det enda sättet att förhindra en global kollaps och på så sätt garantera mänsklighetens överlevnad är att utplåna den Industriella Civilisationen från världen. Vi måste ta bort alla betande husdjur, jämna alla städer med marken, spränga vattendammar och stänga hela den växthusgasgutsläppande maskinen.” Och James Hansen säger: “Keith Farnish har helt rätt: tiden är praktiskt taget ute och det är `systemet` som är problemet. Keith Farnish´bok finns här: http://ia700406.us.archive.org/27/items/AMatterOfScale/AMatterOfScale-FullText_final.pdf

 2. Innan Keith Farnish skrev sin bok hade han tydligen läst sönder sig på “Das Kapital” av Karl Marx.Det som framförs i KF:s bok är ju rena kommunismen,vilket uppskattats av James Hansen.”Bort med alla betande husdjur, jämna alla städer med marken och spränga vattendammar och stoppa hela denväxthusgasutsläppande maskinen. Uppenbarligen är detta vad kommunisterna vill att vi skall göra i västvärlden.”
  Mvh, Håkan.

 3. OJ! Så det finns alltså inga klimathot skapade av människor idag? Då måste vi som har dieselbilar idag alltså kunna påtala dessa “fakta” för att få ner skatterna på dessa??? Sedan att jag tvivlar på dom här annorlunda sidorna, Vi skulle alltså utan några som helst problem bara kunna elda på med dessa brunkolsverk i Tyskland OSV!! Miljöproblemen i Kina finns alltså inte? tex!! Lustigt!!! En annan som inte är mer än högskoleutbildad ser ju bara att det verkar vara vissa miljöproblem över hela världen?

  1. Jo då, visst finns det klimathot. Det är faran för att de kommande decennierna inte blir bara lite kallare utan att 1600-talets Lilla Istid går i repris. Det är mycket värre än en osannolik värme, om den skulle komma. Det kan människan inte ändra på, bara förbereda sig för.

   Men du gör som Miljöpartiet. De utgör landets största miljökatastrof, på grund av sina vettlösa satsningar på att bekämpa utsläppen, något som bara har negativa verkningar. Den värsta därav är att de resurser som kunde användas på riktiga miljöproblem, äts upp av meningslösa satsningar på vindkraft, etc.

   Du måste skilja på gasen koldioxid, som är luktlös, osynlig och nyttig för mänskligheten och på sot och smuts. De senare kan avskiljas från avgaser, så att förbränning inte blir några miljöproblem, men bara nyttig berikning av atmosfären på koldioxid.

   Skilj på “miljö” och “klimat”. Det är olika saker.

Comments are closed.