Tysk el april 2016

Schuster-160501-D-Tot-April
Total produktion av el i Tyskland under april.

Schuster-160501-D-Tab-April

Notera att sol- och vindkraft levererade så lite som en enda procent av deras sammanlagda märkeffekt vid ett tillfälle. Således behövs konventionell el för fulla effektbehovet.

Schuster-160501-D-Summa-April

Varaktigheten av den förnybara energins effektnivåer. En tredjedel av tiden når den inte upp till 10 % av märkeffekten. Tiden den når över 40 % är närmast försumbar.

Schuster-160501-D-Konv-April

Detalj över den konventionella produktionens fördelning på energislag. Notera hur dominerande brunkol är. Det är alltså orealistiskt att tro att Tyskland skulle gå med på att Vattenfall skulle slå igen sin verksamhet med brunkol. Landet klarar sig inte utan den. Därför har ledarna för koalitionsregeringens partier den 1 juli 2015 kommit överens om att säkerställa kapacitet från brunkol genom att subventionera verksamheten, då den inte får leverera och på så sätt blir utan intäkter. Sol- och vindkraft har privilegiet att få leverera all sin produktion till garanterade priser. Detta innebär att den nyckfulla och därför minst värdefulla kraften parasiterar på den pålitliga och därför mest värdefulla kraften.

“Irre Zustände”, galenskap, sa näringsminister Sigmar Gabriel.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Tysk el april 2016

 1. Hej och tack!

  Mycket intressant och skrämmande rapport, som måste spridas till våra
  beslutsfattare som en allvarlig varning att fortsätta utbyggnaden av vindkraft
  i Sverige, som möjliggöres genom höga subsidier samtidigt som man straff-
  beskattar kärnkraften.Komplett tokeri !!!

  mvh / Olof Hellström

 2. Svenska beslutsfattare förstår inget, ser inget, hör inget, gör inget, förrän det är för sent.

 3. Notera att på natten då solkraften levererar noll, då är det ett ansenligt energibehov.

 4. I USA rasar en debatt om säker kärnkraft baserad på smält Thorium-salt (Thorium upptäcktes av Jöns Jakob Berzelius ). Forskingen avbröts uppenbarligen pga plutoniumets succe som “bombvara”.

  Finns ingen som funderar på att lägga ner fusionsexperimenten (Franskt projekt) o satsa på den enda möjliga lösningen till världens energibehov?

  Thorium is a natural occurring element found on earth, the moon, mars… essentially everywhere. It is a slightly radioactive metal and is easily three times more abundant on Earth than uranium. Because of its fertility, it can be used as fuel in a nuclear power plant.

  Why is thorium important if we already have uranium-fueled nuclear power plants? A thorium-fueled nuclear reactor generates hundreds of times the power of a uranium or coal power plant but produces essentially no waste. A thorium power plant would produce much less than 1% of the waste that a uranium plant of equal magnitude produces and, of course, would produce no carbon dioxide. More importantly, while the waste of a uranium power plant is toxic for over 10,000 years, the little waste that is produced in a thorium plant is benign in under 200 years. Even more impressive, the thorium power plant can be used to burn our current stockpile of nuclear waste.
  And yet, the benefits continue. The thorium power plant cannot “melt down”, thorium cannot practically be used to make nuclear weapons, there is enough thorium in the United States alone to power the country at its current energy level for over 10,000 years, and the thorium power plant can be designed to be a plug and play module that could tap right in at the source of a current coal or uranium plant so there would be no need for laying a new grid.

  Now, although it sounds like science fiction, the potential of thorium power has already been witnessed. Studies and experiments were conducted from the 1950’s until the 70’s. Almost 20,000 hours of operation and the true value of thorium was proven as a superlative energy source in the molten-salt reactor experiment (MSRE) between 1964-1975. With all that said, we hear the same question from everyone who hears about thorium for the first time. “It almost sounds too good to be true, why isn’t it already in use today?
  Surf on if you are one of these people. You’ll find that there isn’t a good reason.
  Click here for more information about Thorium on the World Nuclear Association website.

  http://thoriumenergyalliance.com/

Comments are closed.