Negativa priser på el tack vare Energiewende

Schuster-160508-Negativa elpriser

Tabellen ovan visar tyska elbörsens pris för varje enskild timme under söndagen den 8/5. Under 8 timmar var priset negativt, ibland så mycket som 5 och 10 ggr ett normalt positivt pris.

Politikerna har snedvridit marknaden på ett fullständigt sagolikt sätt. Den nyckfulla produktionen av sol- och vindel är garanterad att få leverera all produktion ut på nätet till fasta priser. Det är vad som lockat fram de enorma investeringar som gjorts.

Leverantörerna av tillförlitlig gas- och kol-el är hänvisade till att konkurrera om den del av elbehovet som blir över. De har också plikten att garantera att det alltid finns tillräckligt med ström i nätet.

När det så kommer en vacker sommarsöndag med få industrier i drift och allmänheten vistas utomhus, blir behovet lågt, samtidigt som vinden friskar i och solpanelerna går upp i effekt så snabbt att de stora kolkraftverken inte hinner dra ner sin effekt i samma takt. De måste betala för att de kunder som kan skall ta emot strömmen.

Sammanlagt får de betala 21.333.351,98 € eller närmare 200 miljoner svenska kronor

Okunniga politiker har vänt helt upp-och-ner på marknadens logik: De som levererar den mest värdefulla produkten, tillförlitlig ström, får böta medan de som levererar onödig överkapacitet, värdelös ström, får fullt betalt.

Detta är en verklighet, som förtjänar näringsminister Sigmar Gabriels omdöme: ”Irre Zustände”, galenskap.

Sture Åström

P. S.
Detta skriver jag på söndagens eftermiddag, d.v.s. innan timmen 23 inträffat. Jag har fått förklaringen att dessa börspriser förhandlats fram en dag i förskott. Det finns också priser för leveranser om ett år, etc.
D. S.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Negativa priser på el tack vare Energiewende

  1. Ha inte så brått !

   Läs mitt PS också !

   Börsens auktion på leveranser och priser på dem äger rum en dag i förskott. Poängen är väl att man hinner inte driva auktion lika snabbt som nyckerna växlar för blåst, sol och kunder.

 1. Hej !

  Äntligen har den nakna sanningen kunnat redovisas i ekonomisk klartext och därmed entydigt kunnat demonstrera vansinnet med den tyska satsningen på vind- och solkraft med hjälp av kraftiga subsidier och förtur att få leverera el på nätet

  – SAMMA POLITIK SOM VI I SVERIGE SEDAN MÅNGA ÅR FELAKTIGT HAR TILLÄMPAT TROTS SAKKUNNIGA PROTESTER OCH MED EFFEKTER SOM ORIMLIGT LÅGA ELPRISER SOM VI MEDBORGARE FÅR BETALA MED HJÄLP AV SÅ KALLADE GRÖNA ELCERTIFIKAT OCH STRAFFSKATT PÅ KÄRNKRAFT

  – DET SVENSKA VANSINNET, SOM VI OMGÅENDE MÅSTE ÄNDRA PÅ INNAN DET ÄR FÖR SENT!!!

  MVH / Olof Hellström

Comments are closed.