Sveriges el april 2016

Schuster-160509-SE-Tot-April

Produktionen av el inklusive import och export. Notera hur stor andel kärnkraften svarar för. Skall den avvecklas måste kol- eller gaskraft byggas i dess ställe. Vattenkraften räcker inte till och nyckfull vindkraft kan inte fungera som baskraft.

Schuster-160509-SE-Vind-April

Vindkraftens produktion. Notera hur snabbt effekten stiger ibland och faller ibland. Det kan övriga producenter balansera, men bara så länge vindkraften svarar för en liten del av totala produktionen.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

11 thoughts on “Sveriges el april 2016

 1. Hej Sture !

  Tack för utmärkt och illustrativ information om vårt gynnsamma elenergi- läge, som majoriteten av andra länder med avundsjuka har all anledning notera. Vad inte rapporten har möjlighet illustrera är hur snabbt vår gynnsamma “sits” förändras när vi börjar stänga fullt fungerande kärnkraftverk och avser att binda mycket större kvantitet vattenkraft för att kunna hålla mera olönsam vindkraft “under armarna” samtidigt som vi elförbrukare får betala ökande subsidier till vindkraften. Den klassiska definitionen för detta framtida scenario brukar i liknande sammanhang kallas för “EBBERÖDS BANK” eller att “Kasta pengar i sjön”.

  Det är vår plikt att väsentligt sprida denna information till våra medborgare, som för närvarande tillföres vilseledande sådan av våra klimatalarmister och delar av våra politiska lycksökare utan kännedom om de faktiska förhållandena “world wide”.

  MVH / Olof Hellström

 2. Medeleffekt April??
  Inte mycket mer än 10% nyttjande och kanske inte under “bråd timme” dessutom
  Vattenregleringen hade förmodligen varit “jämnare” utan vindkraft……och framför allt förutsägbarare……

 3. Vansinnet understryks av fnoskig logik från “forskare” illustrerad av citat från Skånska Dagbladet 14/5: “Redan under 2030-talet kan hela mänsklighetens energibehov täckas av förnyelsebar el, framför allt solel. Miljövänliga drivmedel finns redan. Men lågt oljepris och otillräckliga politiska styrmedel gör priserna höga.”
  Varför lågt oljepris skulle få alternativa drivmedel att få högt pris är en monumental tankegroda. Även om man menar relativpriset är orsaken till att priset är högt relativt olja den höga kostnaden för framställningen och att politikerna (ännu) inte övertygats om att ge tillräckliga subventioner.

  1. Ja, “forskarna” lever i den “förfalskade verklighet” som politiker förmår skapa med enormt omfattande subventioner. Dessa verkar som illojal konkurrens på marknader som fungerade tillfredsställande innan politikerna gjorde sina ingrepp. Dessa har nu gjort en hel bransch olönsam, en bransch som samhället inte kan klara sig utan, varför de måste gå in med subventioner även till de “konventionella” leverantörerna. Detta sker redan i Storbritannien och planeras i Tyskland. Så förfalskar de verkligheten ännu mera.

   Illojal konkurrens är förbjuden i privata näringslivet. Grundlagen måste ändras så att den blir förbjuden även då det är politiker, som svarar för den.

 4. Med den varierande vindkraften måste vattenkraften kompencera vindkraftproduktionen när den sjunker och stiger. Det betyder att isen ovan vattenkraftverken bryts upp och utgör en fara för fiskare, samer och renar som skall korsa älven.

 5. Hej alla !
  Vilka svåra bekymmer vi fått, dårför att våra beslutfattare har gått på skrönan att koldioxiden kan påverka klimatet, vilket är helt obevisat, men skattebetalarna får ändå höga kostnader liksom alla konsumenter. Det är solen och dess läge i Vintergatan, som styr vårt klimat och ingenting annat. Vad vi eldar med och vad vi äter påverkar inte vårt klimat och våra temperaturer. Most of this I have said before, but the false messages still dominate.
  Mvh, Håkan.

 6. Hej alla !
  Jag såg en kurva över temperaturen de senaste 500 tusen åren. Den visade att vi har haft istider under 100 000 år med ett antal värmetoppar, då isen smälte. Normala temperaturer har varit istidsbetonade. Jag är molekylfysiker och ingen astronom, men jag har spekulerat över varför det vtycks vara 100 000 år mellan värmetopparna. Enligt mina gamla informationer rör sig solen med betydande hastighet i sin spiralarm i Vintergatan i riktning mot stjärnbilden Hercules. Om man antar att en hastighetskomposant är riktad vinkelrätt mot Vintergatans plan, kan man beräkna hur tjock spiralarmen är i utkanten, där solsystemet befinner sig nu. Med tidsavstånd på 100 000 år skulle solen då kunna stråla utan att strålningen skulle hindras av molekyler och partiklar i spiralarmen, vilket skulle kunna orsaka värmeböljor på jorden utan halt av koldioxid, som inte kunde släppas ut av människan. Koldioxid är ingen “växthusgas”
  Mvh, Håkan.

  1. Ja, det vore en intressant uppgift.

   Kan du leta reda på den och lägga in den i en kommentar ?

  2. Enligt Energimyndighetens hemsida:
   Vindkraftsproduktion de senaste tolv månaderna 16,3 TWh
   Installerad effekt 5,8 GW
   Antal verk 3 300 verk

   I figuren ska skalan gå till 5800 MW så att man ser hur relativt märkeffekten som genereras.

Comments are closed.