Tysk el vecka 18

Schuster-160509-D-Tot-Vecka 18

Under söndagen den 8/5 tvingades de leverantörer, som svarade för den tillförlitliga, reglerbara elproduktionen BETALA för att bli av med det överskott av ström, som sol- och vindkraft producerade. De fick betala upp till 6-dubbelt jämfört med normalt positivt pris.

Rolf Schuster visar därför en detaljerad analys av produktionen under vecka 18.

Det är slående hur den enorma utbyggnaden med solpaneler skapar ständiga störningar på nätet med snabb ökning av kapaciteten och sedan lika snabb minskning av den. Det accentueras av att man inte så väl kan förutsäga om vädret blir soligt eller molnigt.

Schuster-160509-D-Pris-Vecka 18

Här visas börspriset, röd streckad linje, och den handelsvolym, vit linje, som det gäller för.

Notera också att poduktionen ibland överstiger det inhemska elbehovet. Överskottet har man denna vecka kunnat exportera. Det är inte självklart att det kommer att bli möjligt i framtiden, varför man nu diskuterar villkoren för att stänga av “onödig” elproduktion.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather