Dags för renässans!

160521-Kättarbål-680x450

Kättarbål var vad man hotade menigheten med under Medeltiden. Galileo Galilei förklarade att Jorden cirklar runt Solen, vilket stred mot kyrkans uppfattning, varför han förklarades som kättare. Han skulle ha bränts på bål, men med hänvisning till hans höga ålder försattes han istället i husarrest. Värre gick det för Giordano Bruno, som också anslutit sig till den heliocentriska uppfattningen. Han avrättades på bålet den 17 februari 1600 i Rom.

HH-Logga

2016-05-21

Vart har det fria ordet tagit vägen? Dags att vädra och spränga åsiktskorridorer, skriver insändaren.

På medeltiden styrde kyrkan i mångt och mycket vad man fick tycka och tänka. Det var en hämsko på forskningen där opassande tankar kunde leda till att man blev torterad och i värsta fall bränd på bål. I dag måste man vara politiskt korrekt, inte bara för att bli accepterad av samhället i stort utan också bland kollegor om man är forskare.

Ett exempel ur verklighetens Sverige: För ett par år sedan skrev ett par läkare en debattartikel där man varnade för hälsorisker i samband med vindkraftsparker. Genast reagerade det etablerade samhället genom att tre av Naturvårdsverket anlitade forskare sablade ner debattartikeln och förklarade att det handlade om inbillningssjuka. Dessutom fick en företrädare för vindkraftsindustrin in en ledare på samma tema i Expressen/GT.

Redan innan dessa nedsablingar formulerades fanns forskning publicerad i USA, som gav stöd till de båda läkarnas varning. Försök att i debattform påtala att det bevisligen finns hälsorisker och att Naturvårdsverket försöker dölja fakta, möts av kalla handen i massmedia på riksnivå. Det är inte politiskt korrekt i ett Sverige där politikerna bestämt att vi ska storsatsa på vindkraft. Vart har det fria ordet tagit vägen? Dags att vädra och spränga åsiktskorridorer. En pånyttfödelse av vårt fria tänkande behövs, annars hämmar vi våra framstegsmöjligheter.

Realism

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather