Svaga bevis för människans påverkan på klimatet

160507-Lüneburger Heide

Så här har klimatpaniken förändrat landskapet på Lüneburger Heide söder om Hamburg.

NA-Logga

Nerikes Allehanda

2016-05-21

160521-Evert-1

160521-Evert-2

+ – + – + – +

Ovanstående är fotokopior, vars text inte är sökbar på nätet. Tidningen har inte heller artikeln på sin hemsida. Jag har därför bett författarna om deras manus, vilket jag är glad att få visa nedan.

+ – + – + – +

Vad beror det på att journalister, politiker och allmänhet okritiskt tror på skrämselpropaganda och profetior om att:

– havsnivån ska stiga flera meter, när verkligheten är ca 2 mm/år? Källor:
SMHI och Dr. Nils-Axel Mörner.

– temperaturen stiger kraftigt, när den i realiteten har stigit ca 0.9 grader sedan 1880-talet t o m 2014 och under åren 1996 – 2014 inte alls? Källa: IPCC.

– temperaturen under april 2016 stigit till rekordnivå och att det har med klimatet att göra, när det i huvudsak beror på ett välkänt, återkommande väderfenomen, som kallas El Niño?

– koldioxiden är en farlig gas, när verkligheten är att den är nödvändig för växtlighetens och människans överlevnad? Den har hittills gett oss en grönare planet med minskade öknar. Källa: Grundskolans NO-kurs resp. IPCC.

– mänskliga aktiviteter har en avgörande inverkan på klimatet, trots att vårt bidrag till växthusgasbalansen är mindre än 0,3 procent. Källa: IPCC.

– miljö och klimat är samma sak. Vi har faktiska miljöproblem som smog, plaster i havet och kemikalier i livsmedel. Klimatet däremot, förändras långsiktigt, huvudsakligen beroende på naturliga orsaker, som växlar med periodicitet.

Kan det bero på att som man ropar i skogen får man svar? FN:s klimatpanel IPCC har ordagrant uppdraget att arbeta med ”bedömning av vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska risker med klimatförändringar orsakade av människan.” Om man bara letar efter en sak och inte efter naturliga förklaringar, hittar man förstås inga sådana.

– Genom FN och IPCC har forskningen blivit alltmer politiserad och fjärmat sig från normala vetenskapliga procedurer. IPCC bedriver inte forskning. De samlar och sammanställer urval av forskningsrapporter.

– SPM, Summary for Policy Makers, är alltid rensade från arbetsgruppernas faktauppgifter, om de antyder osäkerhet om människans roll eller datormodellernas giltighet om framtidens klimat.

– Det finns stora ekonomiska intressen i forskningsanslag. De massiva anslagen styrs politiskt och favoriserar forskning som stöder den förutfattade meningen
och utveckling av ny förmodad klimatvänlig teknik.

– Det har utvecklats en hel yrkeskår, som försörjer sig på att larma om förestående katastrofer. De hävdar att klimatutvecklingen beror på människan och använder suggestiva tekniker i böcker och filmer, för att appellera till människors känslor och inte förnuft. De överdriver ofta utan vetenskaplig grund.

– Många människor, inklusive journalister och politiker, verkar sakna lust, tid eller förmåga att se igenom propagandan.

Konsekvenser är att oerhörda summor pengar satsas i den omöjliga uppgiften att kontrollera klimatet. En grön klimatfond ska byggas upp med 800 miljarder kronor per år från 2020, att administreras av FN. Krafter verkar också för att skapa en global regim, då man inte tror vår västliga demokratimodell förmår driva tillräckligt kraftfulla klimatåtgärder.

Pengarna borde i stället användas till att utrota fattigdom, ge alla människor el och rent vatten, samt till att hjälpa flyktingar. Eller förbereda oss för att klara de naturliga klimatförändringar som sker.

För Sveriges del handlar det om att vi inom några år riskerar stå utan ca 40 procent av vår elförsörjning, trots att vi redan idag har en i princip fossilfri elförsörjning.
Vi jobbar på att rasera en föredömligt hållbar elförsörjning med målet att skapa en som man felaktigt tror blir hållbar.

Vår uppfattning, som stöds av många forskare, är att mänsklig påverkan på klimatet är liten och framförallt är bevisen för svaga för så genomgripande och kostsamma åtgärder som föreslås.

Evert Andersson
Mats Kälvemark
Göran Wickström

Fria debattörer

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Svaga bevis för människans påverkan på klimatet

 1. Tack för detta!

  Efter ca 30 års kamp för att vara saklig och informativ i klimatfrågor har jag i stort sett gett upp att vara aktiv. En ny religion har skapats och sakargument ignoreras när propagandan sprids med hjälp av vår statsapparat.
  Det är därför glädjande att det finns ett fåtal människor i vårt samhälle som fortfarande tänker logiskt och inser det bedrägeri som vi alla är med om att betala.

  Hans Jelbring
  Fil. dr., Klimatologi, SU. Doktorsavhandling “Wind Controlled Climate”, 1998.
  + Civ.ing. KTH

 2. Hej Evert,Mats och Göran,
  Tack till er journalister och tack till Nerikes Allehanda för denna mycket
  fylliga artikel som genom sin analys av den serie av klimatberoende faktorer,
  som leder oss fram till en mycket jordnära slutsats att vi människor har ingen
  eller ringa inverkan på Jordens klimat. Det finns en mycket omfattade och
  allsidig litteratur, som på ett övertygande vetenskapligt sätt underbygger
  er faktaanalys och som tyvärr och som Hans Jelbring bekräftar motarbetas
  av en falsk klimatidiologi med en stark politsk underton och som även har
  ett starkt fotfäste i massmediala kretsar ” world wide”.
  Sammanfattningsvis anser jag att tiden långsamt men stadigt arbetar i
  vår riktning men dagens situation indikerar att risken för dåliga beslut är
  överhängande och som ledar till ekonomiska felsatsningar av en enorm
  omfattning och därmed stor skada för mänsklighetens fortsatta framsteg.
  Jag kan bara be er att KÄMPA PÅ. DET LJUSNAR LÄNGRE FRAM I TUNNELN !
  MVH / Olof Hellström

Comments are closed.