Tyskarna avgör brunkolet

160503-Jänschwalde-Vattenfall

ÖA-Logga-1

2016-05-21

Dåligt påläst skollärare och språkrör – tyskarna avgör frågan om brunkolet

Inför förra valet var det ett MP-språkrör som stod och viftade med en brunkolsbit och hävdade att brunkolet skulle bli kvar i jorden. Språkröret ifråga var nog inte så påläst om verkligheten, skollärare som han var.

För det första så avgör ju inga svenskar vad som ska hända med brunkolet i Tyskland. Det avgör endast det tyska folket.

För det andra så behöver Tyskland brunkolet för sin elproduktion. Brunkolet utgör en så stor andel för Tysklands elproduktion att landet inte klarar sig utan det. Man har ju drivit på nedläggningen av kärnkraftverken.

Tyskland har satsat stort på sol- och vindkraft med större total märkeffekt än marknadens behov. En vanlig månad kan produktionen bli omkring 13 procent av det totala behovet! Sol- och vindkraft får leverera all produktion till garanterade priser medan kolkraften får leverera allt mindre och blir därmed ej lönsam.

Den tyska regeringen har beslutat att kolkraftverken måste stå i reserv. De ska få betalt även om de inte producerar något.

Väljarna i Tyskland har börjat förstå att koldioxiden inte påverkar klimatet i någon allvarlig omfattning. Vad fick vi lära oss i läroverken för cirka 70 år sedan, jo fotosyntesen behövde koldioxiden för att det skulle växa.

I dag har vi mer gröna ytor än för 70 år sedan. Vi får numera också bättre och större skördar än tidigare. Man undrar ju i vilken skola skolläraren och språkröret i MP har gått.

Bengt-Ove Högström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Tyskarna avgör brunkolet

  1. Han hade antagligen en lärare som lyssnat för mycket på WWF och SNF. De är ju flitiga att skicka ut gratismaterial till skolorna och de har råd att göra detta för de får så många miljoner i statsbidrag speciellt SNF.

Comments are closed.