Människan, klimatet, solen och brunkolet

150823-Solen-cykel24-NASA

Redan 1801 rapporterade astronomen William Herschel om ett samband mellan antalet solfläckar och klimatet. Antalet varierar i cykler om c:a 11 år, vars styrka visat sig vara ett mått på solens aktivitet. Cyklerna numreras från 1700-talets början och vi har nu hunnit till nr 24. Figuren visar hur denna är betydligt lägre än den föregående, mera normala, cykeln. Därmed upprepas ett mönster från 200 och 400 år tillbaka. Det förklaras i posten:

Klimatet blir snart kallare.

ÖA-Logga-1

Örnsköldsviks Allehanda har visat klimatet väl motiverad uppmärksamhet på senare tid. En debattrunda började med bidraget: Tyskarna avgör brunkolet.

Miljöpartiet replikerade med: Dåligt påläst klimatförnekare

2016-05-25

ÖA har nu tagit in två bidrag, det första är ett genmäle till Miljöpartiets inlägg:

Människans påverkan på klimatet är minimal – det är solen som avgör

Svar till Miljöpartiet Kramfors, ”Dåligt påläst klimatförnekare – bilda er uppfattning baserad på vetenskap”, Ordet fritt 23 maj.

Jag har aldrig förnekat klimatet. Däremot förnekar jag och många med mig att det råder någon farlig förändring av klimatet beroende på utsläppen av koldioxid.

Lyckligtvis har vi numera satelliter som kretsar kring jorden och de mäter bland annat temperaturen på jordens alla platser. De visar också bilder av jorden så man kan se att det blivit mera grönområden än tidigare.

Tyvärr så visas det på tv, när man talar om koldioxidutsläpp, bilder av kyltorn som det kommer vit rök ifrån. Denna rök är endast vattenånga och inte några utsläpp från någon produktionsprocess. Detsamma gäller när man beskriver att glaciärerna smälter. Man visar då oftast på glaciärer som kalvar, något som glaciärerna gjort i alla tider. Isen kan samtidigt smälta i Arktis och växa i Antarktis.

Nu råkar koldioxid tillsammans med syre vara de två gaser som är helt livsnödvändiga för jordens fortbestånd – människor och djur behöver syre och producerar koldioxid, medan växtriket lever av koldioxid och producerar syre. Hög koldioxidhalt ger bättre växtlighet och mera mat åt människan.

Vi har på hundra år höjt halten koldioxid i luften från 0,03 procent till 0,04 procent genom att bränna fossila bränslen. Våra skogar växer nu 20-30 procent snabbare. I moderna växthus tillförs koldioxid som är flera gånger högre än vad vi har naturligt för att öka produktionen.

Människans påverkan på klimatet är minimal. Det är solen och dess aktiviteter som avgör vad vi får för klimat, liksom vulkanutbrott och liknande naturfenomen.

Jag tänker inte fortsätta detta meningsutbyte med MP i Kramfors.

Bengt-Ove Högström

+ – + – + – +

Sälj inte bort Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland

Europas draglok Tyskland går att jämföra med ett koldrivet ånglok. Det man glömmer bort är att Tyskland inom överskådlig tid inte klarar sig utan sin kolkraft. Vindkraftens elleveranser är alldeles för osäkra för den tyska industrin.

Vattenfall har reserverat ett antal miljarder för att återställa naturen efter en framtida nedläggning av sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Pengar som i samband med Vattenfalls försäljning riskerar att hamna i händerna på tjeckiska riskkapitalister. Det är bara den tyska regeringen som kan bestämma när tiden är mogen för att lägga ned den i dag Vattenfallsägda kolbrytningen i Tyskland.

Tyska regeringen kommer att tvingas subventionera kolkraften för att ha tillgång till en säker backup när vindkraften inte levererar. Vattenfall bör därför behålla brunkolet tills vidare.

Björn Wahlberg

+ – + – + – +

Se hur dominerande brunkolet är i Tysklands elproduktion:

Tysk el april 2016

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Människan, klimatet, solen och brunkolet

  1. Hej!

    Mycket bra inlägg i debatten om Vattenfalls brunkolsverk, som förstärker
    uppfattningen att brunkolet ICKE skall ligga kvar i marken .

    mvh / Olof H-m

Comments are closed.