Löst tyckande utan källhänvisningar

130815-Arktis is

Arktis uppvärmning har ofta varit aktuell i debatten om klimatet. Forskarna i kretsen runt IPCC förutsade år 2007 att havsisen där skulle vara borta på sommaren 2013. Al Gore upp-repade denna spådom många gånger. När så isen slog minimirekord sommaren 2012, kände sig alla säkra, se bilden till vänster.

År 2013 var det många som gav sig iväg mot norr, men de flesta frös fast, eftersom isen växte, se bilden till höger. Det fortsatte den med under flera år enligt ett mönster som är väl känt bland kompetenta polarforskare: Under 30 år krymper den för att sedan växa under 30 år. I år krymper den, vilket torde hänföras till inverkan av den särskilt starka El Niño. Den har redan avklingat och kommer sannolikt att följas av en extra kall La Niña.

+ – + – + – +

NA-Logga

Nerikes Allehanda har tagit in en replik på:

Svaga bevis för människans påverkan på klimatet

Repliken av Staffan Palmcrantz infördes 2016-05-24 under rubriken:

Finns inte utrymme för mer tillväxt

Den finns inte på nätet, varför jag citerar ett par passager här:

I dagens virtuella värld är det lätt att finna argument och siffror som stöd för de mest stolliga idéer och påståenden. Att avrunda en reaktionär samhällsanalys med en from önskan om att ”pengarna borde användas till att utrota fattigdom, ge alla människor el och rent vatten samt till att hjälpa flyktingar” vittnar knappast om debattörernas förståelse för realiteter.
. . .
Att den konsumtion vi i västvärlden vant oss vid som normal är egentligen absurd och naturligtvis svårt att vidgå.
. . .
Den tillväxt man talar om som lösning på problemet finns inte utrymme för, då naturtillgångarna redan är på upphällning.
. . .
Nej mina herrar, någon skrämselpropaganda är det visst inte fråga om utan bister verklighet, som till exempel att de arktiska områdena runt polerna just nu minskar med 37.000 kvadratkilometer per år, enligt verifierade uppgifter från en fransk forskargrupp.

2016-05-27 infördes ett genmäle, som inte finns på nätet:

Ett löst tyckande utan några källhänvisningar

När vi ifrågasätter den rådande “sanningen” om klimatet förväntar vi oss naturligtvis reaktioner. Palmcrantz svar visar det vanliga mönstret och politiska strategin för detta, nämligen att diskutera en helt annan sak utifrån politiska utgångspunkter och inte vetenskapliga. Han framför dessutom uppgifter utan någon som helst källhänvisning. Vi anger i vår debattartikel specifika och exakta källor bakom vår faktaredovisning.

Vad gäller istäcken i polartrakterna så ökar det i Antarktis. I Arktis låg utbredningen år 2015 inom den statistiska spridningsgränsen för hela perioden 1981-2010.

Källa: NSIDC (National Snow and Ice data Center). Mänsklighetens bidrag till växthusgasbalansen är mindre än 0,3 procent. Källa: IPCC.

Det är uppenbart att Palmcrantz står för extrema politiska uppfattningar samtidigt som han anklagar oss för att vara reaktionära när vi redogör för fakta.

Palmcrantz negativa syn på samhällsutvecklingen är typisk för de domedagsprofeter som alltid funnits. Vi rekommenderar att ta del av professor Hans Roslings beskrivning av mänsklighetens och jordens utveckling. Fattigdom, barndödlighet, sjukdomar, våld och miljöförstöring minskar samtidigt som välstånd, utbildning, demokratier, tillgång till livsmedel och rent vatten ökar.

Jordens tillgångar kommer att räcka till de ca 11 miljarder människor som vi så småningom kommer att bli. Vi tror inte att planeten räddas genom att vi återgår till en mer primitiv livsstil.

Vi rekommenderar Staffan Palmcrantz att läsa böckerna ”Domedagsklockan – och myten om jordens ständiga undergång” och ”Apokalypsens gosiga mörker” samt ta del av YouTube ”What They Haven’t Told You about Climate Change” av Ph D Patrick Moore, en av Greenpeace grundare. Googla även ”Den seglivade myten om de 97% klimatforskarna” och vad följande vetenskapsmän uttrycker: Ph D Fred Singer, f MIT Richard Lindzen, professor Judith Curry, Professor Lennart Bengtsson, professor Ian Plimer, Ph. D Roy Spencer, Professor Ivar Giaever, Nobelpristagare i fysik.

Evert Andersson
Mats Kälvemark
Göran Wickström

Fria debattörer

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Löst tyckande utan källhänvisningar

  1. Denna löjliga bild om att resurserna håller på att ta slut. För det första är en resurs inget som som finns utan endast något som skapas när den behövs och när det finns möjlighet att skapa den. Den som talar om att en resurs håller på att ta slut talar endast om att möjligheten att skapa resursen inte räcker till.

    Rent konkret kan vi illustrera ovan med utvinning av olja. Möjligheter att ta fram olja idag är större än de var för 100 år sedan. Därav att det finns tillgång till mer olja idag än någonsin tidigare.

    Möjligheten – med tiden – att skapa resurser är så fantastiskt stora på jorden att de kommer att överleva mänskligheten.

    1. Domedagsprofeterna är människor med enkelriktad fantasi. De kan inte föreställa sig den uppfinningsrikedom andra människor är mäktiga. Dessutom finns alla råvaror kvar, även sedan vi använt dem. Gamla bilar blir till skrot, som sen blir nya bilar. . .

Comments are closed.