Vänsterns självbedrägeri om klimatet

160531-Kjell Vowles

Kjell Vowles är chefredaktör och styrelseledamot för Klimatmagasinet Effekt, frilansjournalist och fristående inledarskribent i Fria Tidningen. Han har tidigare arbetat för Fokus.

DN-Logga lång-1

Han skrev 2016-05-29 en artikel på DN Kulturdebatt med rubriken:

Nationalismens kollisionskurs med vetenskapen

Han är ett utmärkt exempel på vänsterns självbedrägeri med sig själva som norm för det “goda” och allt annat som “extremt” och fult och smutsigt. I själva verket är det han som utgår från det extrema och verklighetsfrämmande.

Typiskt för många i vänstern är att alla man tycker illa om kladdas ihop och misstänklig-görs med personangrepp och omotiverade insinuationer. Det är rent oförskämt, när detta drabbar framstående medborgare, som bidragit till att skapa det välstånd, som gör det möjligt för honom att ägna tiden åt agiterande. Artikeln andas åsiktsförtryck och tragiska försök att reducera vetenskapliga meningsskiljaktigheter till en politisk höger-vänster debatt.

Jag sände in nedanstående manus, som emellertid inte får plats, då en replik från Sverigedemokraterna med delvis överlappande innehåll tas in. Då de angrips direkt av Vowles, har jag full förståelse för den prioriteringen.

+ – + – + – +

Kjell Vowles gör helt rätt, när han tar klimathotet som exempel på principiella skillnader mellan vänster och höger i politiken. Men han utgår från vad som för tillfället är Politiskt Korrekt och från ”guilt by association”.

På högra sidan har man respekt för sanning och kunskap, sin egen kunskap, och en sund skepsis baserad på denna. Vänstern appellerar till känslorna och lockelsen att göra stordåd, att rädda världen, att känna sig god.

Bilden invid artikeln är ett bra exempel: Den visar en rökplym med solen bakom. Den okunnige världsförbättraren hajar till och tycker: ”Hu vad hemskt”. Den kunnige realisten konstaterar följande:

– Närmast skorstenen är ”röken” genomskinlig. Där finns alltså inget sot.

– Skorstenen släpper ut vattenånga och koldioxid. Båda är genomskinliga när vatten-ångan är het. När den kyls bildas små droppar av rent vatten. De stoppar ljuset från solen, så att bilden visar plymens mörka skuggsida. Hade kameran varit på samma sida som solen, hade plymen varit helt vit: ofarlig ånga.

Koldioxid är alltid genomskinlig. Den är växternas viktigaste näring, googla ”liv utan koldioxid”.

Vowles inleder med en referens till fakta, som han inte försöker förstå. De senaste 60 åren utgör ett fullskaleprov av klimatförändringarnas effekter. Det är väl känt att mer värme och koldioxid är gynnsamt för växtligheten. I kommersiella växthus värmer man och sprutar in koldioxid för att få större skördar. Det har nu hänt på hela planeten:

– FAO anger 40 procent större skördar av spannmål de senaste 20 åren. Världens fattiga har fått mer mat och billigare mat.

– Världsbanken beräknar att andelen människor som lever i ”extrem fattigdom” minskat från 37 procent 1990 till mindre än 10 procent 2015. Närmare två miljarder människor har lyfts ur elände.

– Jorden har blivit 11 procent grönare på 30 år enligt satellitfoton. En internationell forskargrupp publicerade 2016-04-26 i Nature Climate Change en rapport, där de uppskattade att 70 procent av den ökade grönskan beror på koldioxiden.

– Öknarna minskar, vilket professor Ulf Helldén i Lund visade redan på 80-talet. Denna positiva nyhet tystades ner av FN, som istället inrättat ett särskilt organ för att bekämpa öknarnas utbredning: UNCCD .

– Fler Söderhavsöar växer än krymper enligt University of Auckland.

Klimatpanelen IPCC har haft fel på alla dessa punkter. Konklusionen är klar. Efter ett fullskaleprov, behöver man inte gissa. Man VET:

1. Ett varmare klimat är BRA.
2. Utsläppen av koldioxid är BRA.

Emot detta står IPCC:s ständigt felslagna larm om katastrofer och dess förutsägelser om framtida katastrofal uppvärmning, klimathotet. Dessa baseras på datorsimulerade ”klimatmodeller”, som visat allt större avvikelse från verkligheten det senaste decenniet. Dess egen arbetsgrupp konstaterade redan 2001 att klimatet är ett kaos, vars drivkrafter är så dåligt kända att förutsägelser om dess långsiktiga utveckling är meningslösa, googla ” ipcc tar wg1 505” och läs stycket som börjar: ”In sum. . .”

Att IPCC trots detta fortsatt med datorsimuleringar och låtit dessa vara grund för sitt arbete vittnar om önsketänkande och självbedrägeri. Detsamma gäller Vowles själv, när han vill tro att IPCC representerar ”en vetenskaplig konsensus”. Då denna ”hundra procents majoritet” devalverades till 97 procent år 2009, refererade dess ordförande Rajendra Pachauri till en studie vid Illinois University, som var så uselt gjord att den bara visade 7 promille, googla ”fusk i klimatdebatten”. Det visar grov inkompetens.

Det understryks av den ”bedömning” 2013, som Vowles refererar till: IPCC höjde sannolik-heten för att dess förutsägelser skulle slå in från 90 procent, som hävdades 2007, till 95 procent. Men Pachauri ville inte ange några faktaunderlag och ingen forskare, som var villig att underteckna påståendet. Det har då inget med vetenskap att göra.

IPCC är ett politiskt organ, som visat sig oförmöget att skilja seriösa forskare från okunniga aktivister. Dessa har inte rapporterat några fakta som visar att koldioxid påverkar klimatet så mycket att det kunnat mätas. De senaste månadernas värme och minskningen av Arktis havsis kan hänföras till väderfenomenet El Niño, som är kortvarigt, och redan börjat övergå till den kalla La Niña. Seriösa solforskare har visat fakta, som ger stor sannolikhet för att vi nu får ett par kalla decennier, googla ”klimatet snart kallare”.

Det finns alltså inget ”klimathot”.

Klimatfrågan har inget med höger eller vänster att göra. För den gäller bara sanning, fakta och anständighet. Vowles gör sig skyldig till bristande moral, när han dels inte intres-serar sig för fakta och dels med skohorn vill klämma in frågan bland ultranationalister och andra extremister. Att han ser sådana länkar beror inte på högerpartierna utan på att han och vänstern fastnat i en Politisk Korrekthet, som bygger på det falska klimathotet.

Vowles vill inte se kopplingen till kommunism-planekonomi. Den blir tydlig bara man lyssnar på vad framstående företrädare för ”klimatpolitik” faktiskt säger:

Ottmar Edenhofer, ordförande för en av IPCC:s arbetsgrupper: Klimatpolitiken skall fördela världens resurser på nytt sätt.
Christiana Figueres, tills nyligen FN:s högsta ansvariga för klimatfrågor: COP 21 blir första steget att ändra den 150 år gamla modellen för ekonomisk utveckling.
Klaus Schwab, ordförande i World Economic Forum, Davos: Det är inte enkla justeringar eller små anpassningar som behövs, utan omfattande och nytänkta systemförändringar.
Anders Wijkman, ordförande för regeringens ”Miljömålsberedning”, tillika ordförande i Rom-Klubben, som öppet lobbar för ”the New World Order”: Nu krävs en ny ekonomisk logik.

Det handlar alltså om en global omfördelningspolitik med en ny och logisk ekonomisk modell som kräver nytänkta systemförändringar, New World Order. Anders Wijkman har inte velat förklara de principiella skillnaderna till sovjetisk planekonomi.

Politik för att bemästra det inbillade klimathotet saknar verkan och mening. Ändå bedrivs en utomordentligt massiv propaganda, som Vowles blivit offer för. Den huvudsakliga för-klaringen till detta måste vara att mäktiga intressen fikar efter ännu mer makt. Klimathotet är skynket som skall dölja detta för de okunniga, så att de inte skall märka avsikterna.

Sture Åström
Sekreterare Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

11 thoughts on “Vänsterns självbedrägeri om klimatet

 1. Undrar om någon känner sig träffad av detta:

  “Forskarna Martin Hultman och Jonas Anshelm vid Linköpings universitet har visat att de flesta av dessa skeptiker är äldre män med en framgångsrik karriär tätt bunden till industrin bakom sig. En karriär som hade varit omöjlig utan människans rovdrift av naturen och ett konstant eldande av fossila bränslen. Att erkänna klimatförändringarna skulle därför vara att erkänna hur det egna livsprojektet i längden är ohållbart.”

  Antagligen ligger det något i att det ibland är “enklare att förneka klimatvetenskapen än att ifrågasätta den egna världsbilden.”

  MVH
  Clas

  1. Tja, det kan du tro tills du inser att det som Vowles kallar “klimatvetenskapen” är mest bluff. Du lever i förnekelse av verklig vetenskap.

   Inse att IPCC driver politik, inte vetenskap.

   1. Som sagt “Att erkänna klimatförändringarna skulle därför vara att erkänna hur det egna livsprojektet i längden är ohållbart.” Undrar vad är för ett livsprojekt…

    1. Är det så svårt att förstå? Läs vad han skriver en gång till.

     Hela vänstern tror på hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet och dessutom att en liten uppvärmning skulle vara katastrofal. Miljöpartiet har ju satsat nästan all sin politik på att kämpa emot detta. Hela landets ekonomi skall vändas upp-och-ner för att de skall bli nöjda.

     Men verkligheten är precis den motsatta. Utsläppen är BRA. Värme är BRA. För hela mänskligheten, om man tittar på fakta istället för IPCC:s datorsimuleringar.

     När Vowles skriver som du citerar tror han att de industrialister, som grundlagt landets välstånd, skall finna att de gjorde något galet. Det är bara en sjuk dröm för okunniga. I verkligheten blir det Vowles och hans åsiktsfränder som kommer att finna att livsprojektet att “rädda världen” var ett enda jättestort och katastrofalt misstag. Och du sitter väl i deras sällskap.

     Kan du ange någon av IPCC:s förutsägelser, som slagit in ?

     1. Vad IPCC säger är ointressant i sammanhanget, de sammanställer bara rapporter men driver ingen egen forskning själva.

      Däremot finns det tusentals forskare inom klimatet över hela världen. Den överväldigande majoritet av deras resultat visar att växthuseffekten äger rum. Som alltid finns det enstaka avvikande resultat. Det är dessa resultat som framförallt nationalister och grupper på högerkanten lyfter fram för att de helt enkelt är oförmögna att ändra sin egen världsbild. Då är det lättare att bara avfärda tusentals hårt arbetande forskares resultat, än att bita i det sura äpplet och medge att den egna nationens förbränning av fossila bränslen är ohållbar, eller att det egna livsprojektet och karriären inom industrin egentligen var ohållbar och är en del av orsaken till den globala uppvärmning som vi nu upplever, och de andra miljöproblem som följer därav.

     2. Hej Clas !

      Det är roligt att du hälsar på ibland. Men jag måste rätta några av dina missuppfattningar:

      1. Den som hänvisar till HUR MÅNGA som anser något, är politiker och INTE forskare.

      2. En riktig forskare visar en nyfikenhet att finna fakta och förstå dem. Till det behövs intelligens, fantasi och ärlighet. Det räcker inte att stå upp och kalla sig ”forskare”, vilket är vad som gäller dem du refererar till.

      3. En riktig forskare rapporterar vad han funnit. Dem du refererar till excellerar i spekulationer om framtiden, vilka hittills alltid varit fel.

      4. De som jobbar med att utveckla näringslivet i Sverige, är inställda på att ”göra ett bra jobb”. De skiljer på fakta och drömmar. Din fixering vid ”livsprojekt” har sin plats ute till vänster bland dem som vill få erkännande för att ”rädda världen”. De drömmer utan att ens försöka förstå fakta.

      5. Kampen mot koldioxiden är en tredubbel bluff: a) Koldioxiden gör inget märkbart åt klimatet, b) Under årmiljonernas lopp har atmosfären blivit utarmad på koldioxid. Vi gör en välgärning för planeten och mänskligheten genom att bränna passiviserat kol och så återföra livgivande koldioxid till atmosfären. Därmed har växtligheten blivit frodigare, den vi lever av. c) OM det skulle vara så att koldioxiden gör planeten varmare, så skulle det vara en välgärning för människan. Värme befordrar också växtligheten.

      6. Talet om ”tusentals forskare” är också en bluff av politikerna i IPCC. De har refererat till ett halvt dussin ”studier”, som skulle visa att AGW-hypotesen om koldioxidens verkan har stöd av 97 % av ”klimatforskarna”. Dessa studier har utförts av charlataner och därför blivit så usla att de egentligen bara visar ett stöd på enstaka procent eller promille. Dessa upprepade ”affärer” visar att ledningen för IPCC är totalt inkompetent.

      Du är välkommen tillbaka med fakta i sakfrågan. Fullskaleprovet med klimatförändringarna visar att:

      Utsläppen har varit BRA
      Uppvärmningen har varit BRA

     3. Jag tycker mer att det är klimatalarmisterna som inte vill erkänna klimatförändringar. De verkar mest hävda att klimatet inte förändras på ett naturligt sätt utan bara gör det genom mänsklig påverkan.

      Klimatförnekarna hävdar med bestämdhet att klimatet varierar naturligt medan den mänskliga påverkan är ytterst liten och knappast har någon betydelse för Jordens klimat.

      I princip är livet på Jorden självutplånande. Tas tillräckligt mycket koldioxid bort ur atmosfären så dör vi alla; djur, människor och växter.

      En halt på 0,3 procent är alarmerande lite medan 0,4 procent hitintills är en välsignelse. Det vore bra om den kunde öka.

 2. “Klimatpolitiken skall fördela världens resurser på nytt sätt.”

  Citatet är en en ren saga. För det första måste man förstå vad en resurs är för något. De flesta tror att resurser är något som bara finns, t.ex. olja, skog, malm eller vatten. Det var några exempel. Något som bara finns är ingen resurs. En resurs kommer till när man skapar den. Olja behöver pumpas upp och förädlas. Skog behöver huggas ned och förädlas. Malm måste brytas och förädlas. Vatten behöver tyglas för att t.ex. producera el.

  Är en helt vanlig simpel blyertspenna en resurs? Ja, det är en resurs som det inte finns en enda människa i hela världen som har all kunskap som behövs för att skapa den resursen.

  För att en resurs ska skapas behövs ett incitament. Det enklaste incitamentet och det övervägande största är att resursen skapar något för den som skapar resursen. Det kan vara kapital, mat eller bostad som exempel. Det viktiga är att förstå att incitamentet är något som är bra för individen.

  Om jag har ett incitament att skapa en resurs och personer som Kjell Vowles nu kommer till mig och säger att den resurs som jag har skapt ska fördelas – “rättvist” – och tar ifrån mig hela min resurs eller delar av den, vilka incitament har jag då att skapar fler resurser? Mitt incitament eller lust lär minska.

  I bästa fall kan jag skapa resurser som kommer andra till godo. Om Kjell Vowles minskar mitt incitament då kommer det innebära att det blir till nackdel för andra.

  Slutsatsen är att det inte går att fördela resurser med planekonomi eftersom det inte kommer att skapas några resurser som folk efterfrågar och vill ha. Det blir ytterst få människor som försöker lösa problem, vilket är vad entreprenörer i stort sysslar med. Kjell Vowles hatar förmodligen människor som skapar något och därtill tjänar pengar på det.

  Det är en väldigt liten klick människor som skapar nya resurser. Tar vi bort dem, kommer alla att få svälta. Människans normala tillstånd historiskt har varit på ständig gräns till svält. Möjligheten att få skapa resurser har gjort att vi har det välstånd vi har idag och kan sitta och skriva kommentarer. Kjell Vowles vill ta bort det och kasta oss tillbaka till den historiska svältgränsen.

 3. Hej Sture!
  Tack för en bra och allt i genom saklig redovisning av den sanna utvecklingen
  av Jordens klimat.
  Dribblingen med sannolikheter av IPCC i sina rapporter AR 4 år 2007 och
  AR 5 år 2013 på 90% respektive 95 % har ogiltighetförklarts av en engelsk
  matematiker/statistiker på grund av att IPCC begagnade en linjär modell på
  et ICKE linjärt temperatur/tids-förlopp. Det innebär att den verkliga sannolikheten precis lika väl kunde varit 0 %.
  Låt os hoppas att denna ovärdiga kamp snart är över och vi kan förpassa
  IPCC:s rapporter och det så kallade Paris-avtalet till mänsklighetens
  skräpkammare!
  Olof H-m

 4. Göran: rent språkligt är en resurs något som behövs och är tillgängligt för viss verksamhet, helst önskvärd och nyttig. I korthet: en tillgång. Resurser har (nästan) alltid ett värde och kan alltså mätas i pengar.

  Just nu söker jag t. ex. fakta om världens vattenresurser = för människan och Jordens övriga växt- och djurliv tillgängligt vatten. Därom råder delade rön och meningar. Att exakt specificera och värdera resurser är sällan lätt.

 5. ENERGIRELATIONER
  IPCC:s forskningsresultat förutsätter att man måste ifrågasätta Einsteins relativitetsteori W=mc2.
  Global uppvärmning kräver att energi tillförs utifrån (solenergi) eller att materia omvandlas till energi enligt W=mc2.
  Solens energi alstras med en fusionprocess där 2 väteatomer fusioneras till en heliumatom +energi. Denna process har variabel intensitet och påverkar i mycket hög grad den värmeinstrålning vi får från solen och är helt avgörande för klimatet.
  Det är sedan många århundraden känt att solstrålningen varierar med 11 års cykler. Numera vet man med hjälp av teknisk undersökning att 11 års variationer är överlagrade på 250 års cykler.
  Fission är den klyvningsprocess som används i kärnkraftverk men dess klimatpåverkan är negligerbar.

Comments are closed.