Miljöpartiet påläst – men okunnigt

160526-Humlum-CO2-Temp

Rött: Halten koldioxid, höger skala.
Blått: Den globala temperaturens avvikelse från 30 års medelvärde, vänster skala.
Streckad linje: Temperaturens trender. Korrelationen till halten visas nederst.
Enligt Professor Ole Humlum, Oslo.
Toppen som markeras allra sist avser den kortvariga effekten av El Niño, som nu i maj är tillbaka på medelvärdet.

ÖA-Logga-1

2016-06-02

Svar till Miljöpartiet, Kramfors, “Dåligt pålästa klimatförnekare“, Ordet Fritt 24 maj.

(En replik av Bengt-Ove Högström infördes snabbt.)

Miljöpartiets representanter uppmanar läsaren att bilda sig en egen uppfattning baserad på vetenskap och fakta, men visar att de inte gjort det själva. De har läst på fel information, den som deras parti tror på.

Okunskapen visas i deras figur. Här kompletterar jag dess kurva över halten koldioxid i luften med de globala temperaturerna. Dessa har gått både upp och ner medan halten koldioxid hela tiden stigit. Det bevisar snarast att koldioxiden INTE påverkar klimatet.

När FN:s klimatpanel IPCC hänvisar till ”den samlade forskarvärlden” eller åtminstone 97 procent av den, stöder de sig på studier som är så inkompetent utförda, att de bara visar enstaka procent eller promille, googla ”fusk i klimatdebatten”.

Under de senaste 60 åren har den globala temperaturen stigit med några tiondels grader och halten koldioxid i atmosfären med 30 procent. Det är ett fullskaleprov.

– Jorden har blivit 11 procent grönare på 30 år.

– FAO rapporterar 40 procent ökade skördar under 20 år. De fattiga har fått mer och billigare mat.

– Världsbanken beräknar att närmare 2 miljarder människor lyfts ur extrem fattigdom från 1990 till 2015.

Efter ett fullskaleprov VET man och behöver inte gissa:

1. Utsläppen har varit BRA !
2. Uppvärmningen har varit BRA !

Miljöpartiet lever i förnekelse av verkligheten.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Miljöpartiet påläst – men okunnigt

 1. En lögn som upprepas tillräckligt ofta och av tillräckligt många tenderar så småningom att betraktas som en sanning. Det är ju vad som hänt om koldioxidens “farliga” inverkan på temperaturen. På radio och i TV hör man så gott som varje dag någon person som yttrar sig om koldioxidens påverkan på klimat. I allmänhet har dessa personer ingen kunskap om klimatfrågor. Politikerna i Sveriges Riksdag har bara fått veta att IPCC:s dogmer är de som gäller. Att vända denna trend är säkert ett gigantiskt jobb, men vi får inte låta oss nedslås!

 2. För 80 år sedan fans det ett politiskt parti i vårt södra grannland som medvetet upprepade lögner ofta och intensivt. Man lyckades övertyga en hel nation om att tro på något som fick fruktansvärda konsekvenser. Lögnerna hade stöd från en välkänd professor och forskare i Uppsala. Numera har miljöpolitiken stöd från IPCC och tycks därmed tro att man inte behöver ägna sig åt verkligheten.
  För 80 år sedan fängslade man skeptikerna, idag utesluter man skeptikerna från miljökonferenser och publika media såsom TV.

  1. Du skall kanske tala ut och nämna alla namn du syftar på, så att även de som inte var med på den tiden förstår vad du menar.

 3. För att kunna nämna namn måste jag klargöra lite av 1930-talets mörka historia.
  Dr Joseph Goebbels var propagandaminister i Tysklands nationalsocialistiska parti. Med medvetna upprepningar lyckades han att få stora delar av den tyska befolkningen att tro på att germanerna var överlägsna och att alla andra raser var underlägsna och illasinnade “untermenschen”.
  Professor Herman Lundborg var verksam på Statens institut för rasbiologi i Uppsala. Han åkte runt i Sverige för att klassificera människors ras och förmåga med hjälp av mätningar på skalle samt utvärdering av barns och vuxnas utseende och hållning. Ibland resulterade hans undersökningar i steriliseringar av både barn och vuxna.
  Detta har ingenting med dagens miljöpolitik att göra, det visar bara att även förnuftiga mäniskor kan luras att tro på vad som helst när förnuftet manipuleras.
  PS
  Professor Lundborgs steriliseringsförsök beskrivs i boken Hundra-åringen.

Comments are closed.