Avfallet har ett värde

160404-Oskarshamn-O3

Oskarshamn O3

VT-Logga

2016-06-03

På VT:s debattsida (27/5) påstår Lennart Grebelius att kärnavfallet ”inte har något ekonomiskt värde”.

Ack, så felkunnigt. Nästa generation av kärnkraftverk kommer inte att se ut som de vi har nu. Härdsmältor kan ej inträffa och aggregaten kan göras små. De går med minimal tillsyn i 20 år utan bränslepåfyllning och utan rörliga delar.

Anläggningen i Tjernobyl, som det ofta refereras till, var av generation 1. Sådana finns sedan flera år tillbaka ej längre i drift. Det cesium som spreds har en halveringstid på 30 år så efter 300 år har det klingat av till en tusendel.

Naturen kring Tjernobyl har återhämtat sig långt snabbare än så. Det finns ej längre någon påverkan på växter och djur.

Nuvarande kärnkraft, generation 2 och 3, är det säkraste och mest miljövänliga av alla alternativ och vi kan tacka den för att Europas och Sveriges skogar ej är upphuggna till bränsle. FN rekommenderar medlemsländerna att bygga kärnkraftverk för att minska behovet av fossila bränslen.

Det vi nu kallar avfall kan användas på nytt och räcker till Sveriges behov i flera hundra år. Därför är det som nu finns vid SKB i Oskarshamn en resurs med mycket stort värde. Det skall givetvis inte grävas ned.

Lofta

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Avfallet har ett värde

 1. Jag såg ett tv-program om området runt tjernobyl för en vecka sedan. Strålningen är fortfarande så hög att man endast får vistas inom området under några timmar per år.
  Antalet missbildade djur var markant större än i referensområde utanför strålningsområdet.
  Skulle du vilja bo/leva där?

 2. Tjernobylolyckan var en direkt följd av krav på ökat kraftuttag, som inte var förenligt med det gällande säkerhetssystemet. KRAFTUTTAGET SKULLE genomföras på försök utan säkerhetssystem!
  Området är under kontroll och föremål för öppen vetenskaplig uppföljning. Det är ännu inte öppet för bosättning.
  Din fråga kan ställas till all personal som arbetar eller bor där de utsätts för radioaktiv strålning. Det är av globalt intresse för alla parter att noga följa förloppet, men media har en viss förmåga att inte informera om aktuell vetenskaplig utveckling. Detta gäller även inom klimat- respektive miljöforskningen.
  Ytterst ansvariga för den japanska olyckan var en serie myndigheter som givit igångsättningstillstånd innan anslutning till extern elförsörjning var genomförd.
  Jag har arbetat med radioaktivitet inom medicinen sedan 1958 dock bara under en 5-årsperiod. Såväl användningsområden som säkerhetsmarginaler har utökats och förbättrats.
  Både galgbackar och pestkyrkogårdar får i dag ge plats för nya bostäder. Är du rädd för “gengångare”?

Comments are closed.